Frågor och svar om ansvarsförsäkring

Vad innebär det egentligen att som företag stå som ansvarig för olyckor eller misstag som berör kunden? Vem ska betala skadestånd och hur kan du få hjälp att försvara ditt företag i en tvist? Det är då du behöver en ansvarsförsäkring.

Fler frågor och svar

Täcker ansvarsskyddet i hemförsäkringen min enskilda firma?

Nej, ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen gäller inte vid näringsverksamhet. Hemförsäkringen gäller för dina privata saker och för dig som privatperson, men om du t.ex. hamnar i en tvist i samband med ditt arbete så gäller inte försäkringen för det. Din firma bör teckna sin egen företagsförsäkring.

Kan jag få reda på vilken försäkring en hantverkare har?

Frågat av Petter

Fråga:
Jag ska anlita en hantverkare som säger att de har försäkring hos er. Om jag anger deras organisationsnummer kan ni då ge mig ett besked om vilken försäkring de har?

Svar:
Vi är förhindrade att lämna ut uppgifter om våra kunder och deras försäkringar till utomstående. Däremot kan vi utfärda ett försäkringsintyg till vår försäkringstagare. Detta intyg kan hantverkaren i sin tur överlämna till dig så att du ser vilket försäkringsskydd som finns. Det är ett rimligt krav att företaget du anlitar ska visa vilken försäkring de har. 

Vem har ansvaret när företaget gått i konkurs?

Frågat av Therese

Fråga:
Hej! Vi ska göra en badrumsrenovering och undrar hur ett företags ansvarsförsäkring fungerar. Vad händer om vi får problem efter renoveringen och företaget som renoverat inte finns kvar längre t.ex. gått i konkurs när skadan upptäcks? Täcker det företagets ansvarsförsäkring i alla fall?

Svar:
Hej Therese! Normalt sett är det enbart försäkringstagaren själv som kan bestämma om ansvarsförsäkringen ska tas i anspråk. Men när företaget gått i konkurs har den skadelidande en egen rätt att direkt vända sig till det företagets försäkringsbolag/ansvarsförsäkring. Det innebär att ni i ert exempel kan utnyttja företagets ansvarsförsäkring, trots att de gått i konkurs. 

Vilken försäkring behöver jag för juridisk rådgivning?

Fråga:
Jag ska starta en enskild firma där jag ska driva en rent nätbaserad juridisk rådgivningstjänst. Vilka försäkringar kan jag tänkas behöva och varför?

Svar:
Det som främst utmärker tex. juridisk rådgivning jämfört med många andra verksamheter är att den är just ”rådgivande”. Det innebär i sin tur att förutom de vanliga skadetyperna sakskada och personskada, så riskerar du även att orsaka dina kunder ren förmögenhetsskada. Skydd för den typen av skada ingår normalt sett inte i en traditionell ansvarsförsäkring, utan det krävs att man kompletterar med en så kallad Professionsansvarsförsäkring. Denna är ett komplement och omfattar även skadeståndskrav till följd av felaktiga råd,  vilket är den typiska risken du utsätter dig för i din juridiska verksamhet, och som inte omfattas av den allmänna ansvarsförsäkringen.

Finns försäkring för hyrd lokal för en ideell förening?

Frågat av Malcom

Fråga:
Vi är en ideell förening som bedriver viss social verksamhet med frivilliga i en hyrd lokal. Hyresvärden vill nu att vi ska ha en ansvarsförsäkring för våra anställda och frivilliga, om de skulle orsaka skador på den fasta egendomen. Vilken försäkring bör vi ha och har If en sådan försäkring?

Svar:
Vi har försäkringar som är speciellt anpassade för ideella föreningar. I dessa ingår bl.a. ansvarsförsäkring och då specifikt med utökat skydd för skada på hyrd lokal, vilket är det som er hyresvärd frågar efter. 

När kan man åberopa motparts ansvarsförsäkring?

Fråga:
Om jag vunnit ett skadeståndsmål, kan jag åberopa motpartens företagsförsäkring om motparten satts i konkurs?

Svar:
Normalt sett är det bara den försäkrade själv som kan åberopa att utnyttja sin ansvarsförsäkring. Några få undantag finns dock, och ett av dem är just den situation du nämner, när den försäkrade är satt i konkurs. Du kan då vända dig direkt till försäkringsbolaget ifråga och ta ansvarsförsäkringen i anspråk. 

Ersätter ansvarsförsäkringen om jag tappat nycklarna till mitt arbete?

En ansvarsförsäkring träder in när en person har betett sig på ett så vårdslöst sätt att hon därigenom blir skadeståndsskyldig. Att man tappar någonting är i allmänhet inte så vårdslöst att man därigenom blir skadeståndsskyldig.

Försäkring för försäljning av begagnade bilar och båtar

Frågat av Ulf

Fråga:
Jag har en enskild firma och ska starta upp förmedling av begagnade bilar och båtar mot provision. Om jag sålt en bil genom min firma och kunden efter försäljningen ställer krav på skadestånd eller reparation av bilen, vilka försäkringar behöver jag då?

Svar:
Det grundläggande försäkringsbehovet för din del är en ansvars- och en rättsskyddsförsäkring. Ansvarsförsäkringen hjälper dig när någon framställer ett skadeståndskrav till följd av en person- eller sakskada. Rättsskyddsförsäkringen kan betala en del av ombuds- och rättegångskostnaderna om du råkar i tvist.

Finns det försäkring för tvist om arbetsförhållanden?

Fråga:
Finns det en mer täckande företagsförsäkring som även skyddar mot tvist om arbetsförhållanden?

Svar:
Nej tyvärr, rättsskyddsförsäkringen innehåller ett undantag för arbetstvister, precis som du skriver. Vi har ingen utökad variant som det finns möjlighet att komplettera med.

Måste en tvist vara i domstol för att rättsskyddet ska gälla?

Fråga:
Måste en tvist vara i domstol för att rättsskyddet ska gälla? Kan rättskyddet användas i en tvist inför skiljenämnd?

Svar:
Rättsskyddsförsäkringen gäller för ombudskostnader i en tvist, oavsett om tvisten avgörs i domstol eller skiljenämnd. Dock ersätts aldrig lön till skiljemännen om tvisten avgörs i ett skiljeförfarande. 

En anställd har förskingrat pengar, men kan inte betala tillbaka?

Fråga:
En av mina anställda har förskingrat pengar från företagets kassa. Polisutredningen är klar och den anställde har även blivit dömd för brottet. Men pengarna är borta och den anställde har inga tillgångar för att betala tillbaka till företaget. Vad ska jag göra?

Svar:
Om företaget har en försäkring mot förmögenhetsbrott​, så finns det hjälp att få. Försäkringen kan ersätta företaget den förlust man drabbades av genom brottet.