Lastbilsförsäkring

Lastbilsförsäkring som avser tung lastbil, både de med skåp, flak och andra utföranden. Vår försäkring för lastbil passar oavsett om lastbilen används i egna transporter, transport mot betalning eller t.ex. entreprenad.

  • Ingen självrisk för personskada

    Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

  • Avbrottsförsäkring utan självrisk

    Vi ersätter kontant från första avbrottsdagen (ingen självrisk/karens).

  • Välj önskat avbrottsbelopp

    Hos oss kan ni själva välja ersättning per dag i avbrottsförsäkringen.

Försäkring för lastbil

Vår lastbilsförsäkring gäller för lastbilar i de flesta utföranden och som används för olika syften, till exempel transport och entreprenad.

Förutom trafikförsäkring, som lastbilen alltid måste ha om den inte är avställd, kan du här se vilka händelser och kostnader som kan ersättas om lastbilen skadas. Skadegörelse ingår redan i vår Halvförsäkring. Helförsäkringen gäller bl.a. vid kollision, vältning eller om något faller ned på lastbilen.

Vår försäkring för lastbil kan också omfatta växelflak på lastbilen samt utbytbara redskap och maskiner, t.ex. plog. Vi erbjuder även lastbilsförsäkringen till privatpersoner.

Tung lastbil Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Tilläggsförsäkringar Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte

Försäkring för dina saker i bilen

Med transportförsäkring kompletteras företagets egendomsförsäkring så att egna varor och andra föremål, t.ex. arbetsverktyg, är försäkrade både när de transporteras av er själva i t.ex. lastbilen och när någon annan gör det åt er.

Används lastbilen för transport av gods mot betalning så behöver företaget utöka ansvarsförsäkringen med transportöransvar.