Instruktioner vid

Skada eller förlust

Här kan du läsa om vad du som försäkringstagare ska göra om du råkar ut för en transportskada eller om gods försvinner under en transport. Du kan alltid ringa till oss eller anmäla skadan direkt på webben.

Skadeanmälan

Anmäla transportskada direkt på webben

transportskada

 • Reklamation

  Läs om hur du gör en reklamation och vilka tidsgränser du bör följa.

  Reklamation av transportskada
 • Leveransvillkor

  Incoterms 2020 beskriver villkoren för transport av varor och gods.

  Incoterms
 • Packa rätt

  Förpacka dina varor ordentligt för att undvika stöld och skador.

  Så packar du rätt