Vilken försäkring behövs för juridisk rådgivning?

Fråga:
Jag ska starta en enskild firma där jag ska driva en rent nätbaserad juridisk rådgivningstjänst. Vilka försäkringar kan jag tänkas behöva och varför?

Svar:
Det som främst utmärker tex. juridisk rådgivning jämfört med många andra verksamheter är att den är just ”rådgivande”. Det innebär i sin tur att förutom de vanliga skadetyperna sakskada och personskada, så riskerar du även att orsaka dina kunder ren förmögenhetsskada. Skydd för den typen av skada ingår normalt sett inte i en traditionell ansvarsförsäkring, utan det krävs att man kompletterar med en så kallad Professionsansvarsförsäkring.

Denna är ett komplement och omfattar även skadeståndskrav till följd av felaktiga råd,  vilket är den typiska risken du utsätter dig för i din juridiska verksamhet, och som inte omfattas av den allmänna ansvarsförsäkringen. Det finns även olika typer av konsultförsäkringar som går att anpassa helt beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver.

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Läs mer om våra försäkringar