Hantering av personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter. Denna information om vår behandling av personuppgifter revideras löpande och alla uppdateringar meddelas på denna webbplats.

 • tangentbord

  Användning av personuppgifter

  När du använder våra tjänster och interagerar med oss anförtror du oss mycket information om dig som person. Vi använder inte bara din information för att tillhandahålla dina försäkringar utan även för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra produkter och service.

 • Människor i kontorsmiljö

  Vi är transparenta

  Vi vill vara tydliga med vilka uppgifter vi samlar in om dig och hur vi använder dem. För att uppnå detta syfte har vi sammanställt mer detaljerad information om hur, när och varför vi behandlar dina personuppgifter.

 • Kvinna med halsduk

  Vi skyddar din information

  Med personuppgifter avser vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ.
  Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder. 

Denna information upprättades den 26 februari 2018 och uppdaterades senast den 10 december 2020.