Båtförsäkring

Gäller året runt

Båtuppgift saknas
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
Assistans ingår
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Båtförsäkring

Försäkring för fritidsbåt när båten ligger i vattnet och står på land. Stöld, grundstötning, motorhaveri – försäkringen täcker det mesta. Gäller även vid vinterförvaring i vatten.

Du kan välja mellan Båtförsäkring och Stor Båtförsäkring. Det är samma grundskydd i båda​ försäkringarna, men med Stor Båtförsäkring får du ett extra bra försäkringsskydd både för båten och de ombord.


Båtförsäkringens fördelar

 • Båtassistans ingår

  Assistans 24 timmar om dygnet om du hamnar i sjönöd, får bränslestopp etc.

 • Spårsändare ger rabatt

  Spårsändare kopplad till larmcentral ger 5 % rabatt och 5 000 kr lägre självrisk.

 • Maskinskada i Stor Båt

  Ersätter plötsliga och oförutsedda fel på motorer yngre än 12 år.

Båtassistans

Båtassistans ingår i båda versionerna av båtförsäkring. Om du råkar ut för en skada som försäkringen gäller för ersätter vi kostnaden för bogsering till närmaste reparatör med högst 6 000 kronor. Båtassistansen gäller även för kostnaden för transport av bränsle och reservdelar till båten upp till 3 000 kronor.  

Om du behöver hjälp ringer du 0771-655 655 och väljer Skador följt av Båtskador.

spårsändare ger rabatt 

Om du utrustar båten och framförallt den stöldbegärliga båtmotorn med spårsändare får du både rabatt på båtförsäkringen och lägre självrisk vid stöld.

Märk upp båten

Beställ namnskylt att sätta i båten för att underlätta att båten återlämnas till rätt ägare om den skulle komma på drift. 


Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.


I dessa vatten gäller försäkringen

Båtförsäkringen gäller i följande farvatten:

 • Sverige, Danmark, Finland, Norge och i dessa länders territorialvatten.
 • Östersjön med angränsande hav och vikar.
 • Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmhaven.
 • Inre tyska farvatten, norr om Bremerhaven-Hamburg.

Utökat giltighetsområde för segelbåtar

​För segelbåt som är minst 9 meter lång och högst 30 år gammal gäller försäkringen under tiden maj–augusti även i Nordsjön, begränsat i norr till 61° N och Engelska kanalen begränsat i väst till 4° V, samt Brittiska öarna med dess territorialvatten, utom Sydirland.

Detta är försäkrat

Försäkringen gäller för båtar som används för privat bruk. Tillbehör och utrustning som är normal för båttypen ingår i försäkringen. 

Ersättningsbelopp för utrustningen

 • Stereo – max en, fast monterad – ersätts upp till 5 000 kronor
 • Kikare - upp till 2 000 kronor
 • Verktyg - upp till 2 000 kronor
 • Fast monterad fiskeutrustning - upp till 5 000 kronor.

Personliga saker som förvaras i båten

Annan egendom än utrustning till båten som du har för privat bruk i båten ersätts med sammanlagt högst 4000 kronor om båten

 • är längre än 4 meter och
 • har en större segelyta än 10 m2
 • eller en starkare motor än 10 kW (13,6 hk).

Har du både båt- och hemförsäkring hos oss är ersättningsbeloppet 5 000 kronor.

Om du är på resa med båten i högst 45 dagar gäller följande högsta sammanlagda ersättningsbelopp:

 • Hemförsäkring - 35 000 kronor 
 • Hemförsäkring Extra - 50 000 kronor
 • Stor Hemförsäkring - 80 000 kronor 

Båtförsäkringen gäller inte för​

 • Permanenta förtöjningsanordningar
 • Bränsle och smörjmedel.

Släpjolle och båtvagn

Båtförsäkringen gäller för 1 släpjolle som är högst 4 meter lång och har en utombordsmotor på högst 6 hkr (2,94 kW). Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kronor. 

Oregistrerad båtvagn

Stor Båtförsäkring gäller för stöld av oregistrerad båtvagn. Hösta ersättningsbelopp är 20 000 kronor och självrisken är 1 000 kronor.

Förvaring av båtmotorn

De flesta båtmotorer stjäls på våren och hösten i samband med sjösättning och upptagning av båten. Många monterar på båtmotorerna flera veckor innan sjösättningen och om båten står obevakad på land ökar risken att motorn stjäls. 

 • Motor upp till 50 hk måste vara fastlåst på båten.
 • Motor över 50 hk ska vara monterad efter tillverkarens anvisningar. Inget övrigt låskrav.

Om motorn sitter på båten när den står på land eller vid vinterförvaring i vattnet och blir stulen gäller båtförsäkringen med 5 000 kronor extra i självrisk. Om du har Stor Båtförsäkring gäller dock den självrisk du har valt. På Mina sidor ser du vilken försäkring och självrisk du har valt.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Båtförsäkring