Båtförsäkring

10 % rabatt första året. Köp här!
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
Assistans ingår
 1. Båtförsäkring

Försäkra din fritidsbåt med en båtförsäkring som gäller för nästan alla skadehändelser som kan inträffa, både till sjöss och på land. ​​​​​​

Du kan välja mellan Båtförsäkring och Stor Båtförsäkring. Det är samma grundskydd i båda​ försäkringarna, men med Stor Båtförsäkring får du ett extra bra försäkringsskydd både för båten och de ombord.

Båtförsäkringen gäller även när du låter båten ligga kvar i vattnet under vintern. 


Båtförsäkringens fördelar

 • Båtassistans ingår

  Assistans 24 timmar om dygnet om du hamnar i sjönöd, får bränslestopp etc.

 • Spårsändare ger rabatt

  Spårsändare kopplad till larmcentral ger 5 % rabatt och 5 000 kr lägre självrisk.

 • Maskinskada i Stor Båt

  Ersätter plötsliga och oförutsedda fel på motorer yngre än 12 år.

Jämför innehållet Stor Båt Båt
Ansvar

Om du, som båtägare, förare eller brukare av båten, blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Båtassistans

Du får tillgång till bemannad larmcentral dygnet runt som ombesörjer bogsering, hemtransport och leverans av reservdelar eller bränsle. 

Maxbeloppet är 6 000 kronor, du betalar ingen självrisk. 

Brandskada

Du får ersättning för skador som uppstått vid exempelvis brand och blixtnedslag.

Rättsskydd

Du får ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 250 000 kr om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt eller haveriutredning.

Sjöskada

Du får ersättning för skador på båten som uppstått t.ex. vid grundstötning, sammanstötning, kantring eller annan oförutsedd skada när båten ligger i sjön.

Skadegörelse

Du får ersättning för skador på båten som uppstått genom skadegörelse.

Stöldskada

Du får ersättning för båten, motorn och tillhörande utrustning om detta stjäls. Vi hjälper även till med reparationer av skador som har uppstått i samband med stöldförsök och på återfunnet gods.  

Uppläggning och transport

Du får ersättning för skador på båten som uppstått vid sjösättning, upptagning, av- eller påmastning, vid lyft med kran eller annan lyftanordning. Försäkringen gäller även för skador som uppstått om båten tappats, vält eller sammanstött med något vid lastning, lossning, förflyttning eller transport.

Avbrottsersättning

Om båten eller huvudmotorn stjäls under båtsäsongen får du avbrottsersättning för den tid den är borta. Max 30 dagar ersätts. Båtsäsongen sträcker sig från och med april till och med augusti.

Båtotur

Du får ersättning för skada på eller förlust av navigationsinstrument, t.ex. kikare och GPS, upp till 25 000 kronor.

Radio- eller elektronisk utrustning, som är högst 5 år värderas till nypriset utan avdrag för
ålder.

Maskinskada

Du får ersättning för skador på motorn – inklusive drev och backslag – som uppstått av inifrån kommande händelse,  t.ex. att motorn skär. Försäkringen gäller för motorer som är högst 12 år och som är avsedda för att driva båten.

Olycksfallsförsäkring

Båtens förare och passagerare får ersättning för bestående skada. Om de omkommer vid en båtolycka betalas 50 000 kronor till dödsboet.

Rigghaveri

Du får ersättning för skada på rigg och segel vid kappsegling. Det högsta ersättningsbelopet är sammanlagt max 30 % av båtens försäkringsbelopp.

Utökat stöldskydd

När båten står på land eller vinterförvaras i sjön gäller inte säkerhetsföreskrifterna om hur båtmotorn ska förvaras. Det innebär att:
- Motorn får förvaras monterad på båten året runt oavsett förvaring på land eller i sjön utan krav på inlåsning i byggnad.
– Personliga tillhörigheter får förvaras ombord i låst utrymme året runt.

spårsändare ger rabatt 

Om du utrustar båten och framförallt den stöldbegärliga båtmotorn med spårsändare får du både rabatt på båtförsäkringen och lägre självrisk vid stöld.


Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.


I dessa vatten gäller försäkringen

Båtförsäkringen gäller i följande farvatten:

 • Sverige, Danmark, Finland, Norge och i dessa länders territorialvatten.
 • Östersjön med angränsande hav och vikar.
 • Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmhaven.
 • Inre tyska farvatten, norr om Bremerhaven-Hamburg.

Utökat giltighetsområde för segelbåtar

​För segelbåt som är minst 9 meter lång och högst 30 år gammal gäller försäkringen under tiden maj–augusti även i Nordsjön, begränsat i norr till 61° N och Engelska kanalen begränsat i väst till 4° V, samt Brittiska öarna med dess territorialvatten, utom Sydirland.

Detta är försäkrat

Försäkringen gäller för båtar som används för privat bruk. Tillbehör och utrustning som är normal för båttypen ingår i försäkringen. 

Ersättningsbelopp för utrustningen

 • Stereo – max en, fast monterad – ersätts upp till 5 000 kronor
 • Kikare - upp till 2 000 kronor
 • Verktyg - upp till 2 000 kronor
 • Fast monterad fiskeutrustning - upp till 5 000 kronor.

Personliga saker som förvaras i båten

Annan egendom än utrustning till båten som du har för privat bruk i båten ersätts med sammanlagt högst 4000 kronor om båten

 • är längre än 4 meter och
 • har en större segelyta än 10 m2
 • eller en starkare motor än 10 kW (13,6 hk).

Har du både båt- och hemförsäkring hos oss är ersättningsbeloppet 5 000 kronor.

Om du är på resa med båten i högst 45 dagar gäller följande högsta sammanlagda ersättningsbelopp:

 • Hemförsäkring - 35 000 kronor 
 • Hemförsäkring Extra - 50 000 kronor
 • Stor Hemförsäkring - 80 000 kronor 

Båtförsäkringen gäller inte för​

 • Permanenta förtöjningsanordningar
 • Bränsle och smörjmedel.

Försäkring för släpjolle

Båtförsäkringen gäller för 1 släpjolle som är högst 4 meter lång och har en utombordsmotor på högst 6 hkr (2,94 kW). Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kronor. 

Oregistrerad båtvagn

Stor Båtförsäkring gäller för stöld av oregistrerad båtvagn. Hösta ersättningsbelopp är 20 000 kronor och självrisken är 1 000 kronor.

Förvaring av båtmotorn

De flesta båtmotorer stjäls på våren och hösten i samband med sjösättning och upptagning av båten. Många monterar på båtmotorerna flera veckor innan sjösättningen och om båten står obevakad på land ökar risken att motorn stjäls. 

 • Motor upp till 50 hk måste vara fastlåst på båten.
 • Motor över 50 hk ska vara monterad efter tillverkarens anvisningar. Inget övrigt låskrav.

Om motorn sitter på båten när den står på land eller vid vinterförvaring i vattnet och blir stulen gäller båtförsäkringen med 5 000 kronor extra i självrisk. Om du har Stor Båtförsäkring gäller dock den självrisk du har valt. På Mina sidor ser du vilken försäkring och självrisk du har valt.

 1. Båtförsäkring