Båtförsäkring

10 % rabatt första året. Köp här!
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
 1. Båtförsäkring

Försäkra din fritidsbåt med en båtförsäkring som gäller för nästan alla skadehändelser som kan inträffa, både till sjöss och på land. ​​​​​​

Du kan välja mellan Båtförsäkring och Stor Båtförsäkring. Det är samma grundskydd i båda​ försäkringarna, men med Stor Båtförsäkring får du ett extra bra försäkringsskydd både för båten och de ombord.

Båtförsäkringen gäller även när du låter båten ligga kvar i vattnet under vintern. 


 • Maskinskada i Stor Båtförsäkring

  Ersätter plötsliga och oförutsedda fel på motorer yngre än 12 år.

 • Bogsering/assistans ingår

  Kostnaden för bogsering ersätts om du råkar ut för en skada som försäkringen gäller för.

 • Rabatt på båtförsäkringen

  Ligger din båt i en certifierad Säker Hamn​​ får du upp till 25 % rabatt på försäkringen.

Jämför innehållet Stor båt Båt
Ansvar

Om du som båtägare eller förare av båten blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Om du är det ersätter vi kostnader upp till 5 miljoner kronor.

Bogsering

Om du råkar ut för en sådan händelse som din båtförsäkring gäller för, ersätter vi kostnaderna för nödvändig bogsering eller bärgning från haveriplatsen till ex. ett varv.

Brand, stöld och skadegörelse

Du får ersättning för skador som uppstått vid brand, blixtnedslag, skadegörelse eller stöld.

Utombordsmotorer ska vara fastlåsta på godkänt sätt. Om du inte har Stor Båtförsäkring och förvarar båten på land eller under vinterförvaring i sjön ska utombordsmotorn förvaras inlåst för att försäkringen ska gälla fullt ut. Du hittar mer information i villkoret under Säkerhetsföreskrifter. 

Personliga tillhörigheter

Du får ersättning för personliga tillhörigheter, t.ex. kläder, som har med dig i båten med upp till 4 000 kr. Om du har hemförsäkringen hos oss kan du få upp till 5 000 kr. 

Rutskada

Du får ersättning för skador på skylight, ventil, vind- eller sidoruta om de krossas, genombryts eller spräcks. Med ruta menas glas eller motsvarande med tillhörande list.

Rättsskydd

Om du som båtägare, förare eller brukare hamnar i tvist som kan prövas som tvistemål av dispaschör eller tingsrätt, kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader.

Sjöskada

Du får ersättning för skador på båten som uppstått t.ex. vid grundstötning, sammanstötning, kantring eller annan oförutsedd skada när båten ligger i sjön.

Uppläggning och transport

Du får ersättning för skador på båten som uppstått vid sjösättning, torrsättning, av- eller påmastning, vid lyft med kran eller annan lyftanordning. Försäkringen gäller även för skador som uppstått om båten tappats, vält eller sammanstött med något vid lastning, lossning, förflyttning eller transport.

Avbrottsersättning

Om båten eller huvudmotorn stjäls under båtsäsongen får du avbrottsersättning för den tid den är borta. Max 30 dagar ersätts. 

Båtotur

Båtotur ersätter skada på eller förlust av navigationsinstrument, t.ex. kikare och GPS, upp till 25 000 kr. 

Maskinskada

Du får ersättning för skador på motorn – inklusive drev och backslag – som uppstått av inifrån kommande händelse,  t.ex. att motorn skär. Försäkringen gäller för motorer som är högst 12 år och som är avsedda för att driva båten.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för båtens förare och passagerare om de skadas och får bestående men eller omkommer i en olycka med båten.

Oregistrerad båtvagn

Stöld av oregistrerad båtvagn ersätts med max 20 000 kr. 

Radio- och elektronisk utrustning

Radio- och elektronisk utrustning som är yngre än 5 år ersätts med ny motsvarande utrustning om den stjäls. 

Rigghaveri vid kappsegling

Du får ersättning för skada på rigg och segel sammanlagt med högst 30 % av båtens försäkringsbelopp.

rabatt och lägre självrisk med spårsändare

Utrustar du båten – motorn – med spårsändare får du både rabatt på båtförsäkringen och lägre självrisk vid stöld.

Här gäller båtförsäkringen

 • Sverige, Danmark, Finland, Norge och i dessa länders territorialvatten.
 • Östersjön med angränsande hav och vikar.
 • Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmhaven.
 • Inre tyska farvatten, norr om Bremerhaven-Hamburg.

Utvidgat giltighetsområde för segelbåt

​Större segelbåtar har ett utvidgat giltighetsområdet under perioden maj-augusti. ​För segelbåt som är minst 9 meter lång och högst 30 år gammal gäller försäkringen under tiden maj–augusti även i Nordsjön, begränsat i norr till 61° N och Engelska kanalen begränsat i väst till 4° V, samt Brittiska öarna med dess territorialvatten, utom Sydirland.


Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.


Bogsering och assistans

Båtförsäkringen gäller för t.ex. grundstötning, sammanstötning och strandning. Försäkringen gäller också vid stöld, brand och maskinskada (om du har Stor Båtförsäkring). Om du råkar ut för en sådan händelse som försäkringen gäller för, ersätter vi bland annat kostnaderna för:​

 • nödvändig bärgning/bogsering av båten från haveriplats till annan plats, typ varv, som vi godkänt.
 • återtransport av båten från reparationsplatsen till haveriplatsen eller hamn dit båten flyttades efter haveriet.

​​​​Försäkringen ersätter inte kostnad för t. ex. bogsering på grund av bränslebrist eller kostnad för bogsering då driftstoppet beror på händelse som inte omfattas av försäkringen.

Mer om båtförsäkringen

Vad är försäkrat?

Försäkringen gäller för båten, tillbehör och utrustning som är normal för båttypen. Båten får endast användas för privat bruk.

Privata saker som du förvarar i båten är försäkrade upp till 4 000 kr. Om du har din hemförsäkring hos oss gäller det upp till 5 000 kr.

På resa med båten i högst 45 dagar gäller försäkringen för privata saker upp till 35 000 kr. Har du Stor Hemförsäkring hos oss är maxbeloppet 80 000 kr.
Bockar, stöttnings- och täckningsmaterial ersätts vid brand med högst 10 000 kr.

Hur gäller båtförsäkringen för släpjolle?

Släpjolle – max en jolle – som är högst 4 m lång och med en utombordsmotor på högst 4 hkr (2,94 kW) ersätts upp till 30 000 kr.

Vilka ersättningsbelopp gäller för utrustning?

 • Stereo – max en, fast monterad – ersätts upp till 5 000 kr.
 • Kikare ersätts upp till 2 000 kr.
 • Verktyg ersätts upp till 2 000 kr.
 • Fast monterad fiskeutrustning ersätts upp till 5 000 kr.

Vad gäller båtförsäkringen inte för?​

Försäkringen gäller inte för:

 • Permanenta förtöjningsanordningar.
 • Bränsle och smörjmedel.
 1. Båtförsäkring