Barnförsäkring

Vår barnförsäkring är en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar. Den gäller dygnet runt tills barnet fyller 25 år.

 • Gäller tills barnet fyller 25 år
 • Fyll i hälsodeklarationen enkelt online
 • 50 % rabatt första året om du köpt vår gravidförsäkring
Se pris utan personnummer
 • Ersättning för ärr

  Barnet kan få ersättning för ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom, till exempel efter en olycka eller en operation.

 • Vårdersättning till dig som förälder

  Du kan få upp till 9 600 kr per månad från försäkringen om omvårdnadsbidrag har beviljats av Försäkringskassan.

 • Ersättning vid sjukhusvistelse

  Du får 600 kr per dag i upp till 365 dagar om ditt barn vårdas på sjukhus. Betalas till dig som är vårdnadshavare.

Rabatt när du tecknar barnförsäkringen tidigt

 • Om du har köpt gravidförsäkring hos oss får du 50 % rabatt det första året när du köper vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födsel. 
 • Om du inte har en gravidförsäkring hos oss får du i 20 % rabatt det första året om du försäkrar ditt barn före 1-årsdagen.
 • Med en barnförsäkring får du också minst 10 % rabatt på nästan alla försäkringar i vårt förmånsprogram.

Behöver du teckna barnförsäkring?

Det finns ingen regel som säger att barn måste försäkras, men för att ge ditt barn bästa möjliga skydd om något skulle hända bör du köpa en barnförsäkring så tidigt som möjligt efter födseln.

Barnförsäkringen ger ditt barn ekonomisk kompensation vid både sjukdom och olycksfall. Den kan ge ersättning för bestående fysiska skador, nedsatt arbetsförmåga i vuxen ålder och vid vissa allvarliga diagnoser som exempelvis diabetes typ 1. Med en barnförsäkring kan även du som förälder få ersättning om barnet drabbas av en sjukdom eller skada. Barnförsäkringen är därför också en ekonomisk trygghet och hjälp för familjen så att du kan vara med ditt barn om något allvarligt händer. 

Försäkringen gäller till barnet fyller 25 år

Barnförsäkringen fortsätter att gälla även när barnet blir myndigt. Det är först på årsförfallodagen på eller närmast efter barnets 25-årsdag som försäkringen avslutas.

När barnförsäkringen upphör att gälla kan man istället köpa en sjuk- och olycksfallsförsäkring hos oss utan att fylla i en ny hälsodeklaration, om inget annat anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet i barnförsäkringen får behållas i sjuk- och olycksfallsförsäkringen.

Detta ingår i barnförsäkringen

Försäkringens innehåll Barn
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Förmånsrabatt

När du försäkrar dig själv eller familjen får du 10 % förmånsrabatt. Du får även rabatten på i stort sett alla dina övriga försäkringar. Försäkra även bilen eller hemmet så får du 15 % rabatt.

Försäkring via skolan

Barn som går på förskola eller i grundskolan får en olycksfallsförsäkring via kommunen. Men det är en olycksfallsförsäkring som inte ger någon hjälp om ditt barn får en allvarlig sjukdom som exempelvis diabetes typ 1.

Fördelen med en individuell barnförsäkring är att den gäller både vid sjukdom och olycksfall. Vissa kommuners olycksfallsförsäkring kan vara begränsad till att endast gälla under skoltid och på väg till och från skolan. Vår barnförsäkring gäller dygnet runt.

Försäkring för barn
Det bästa är att teckna en individuell barnförsäkring.

Vanliga frågor om barnförsäkring

När ska jag teckna barnförsäkring?

Du kan teckna barnförsäkring direkt efter födseln och fram till dagen innan barnet fyller 18 år. Ge barnet en barnförsäkring så snart som möjligt. Det finns flera skäl till varför du ska försäkra ditt barn tidigt i livet.

 • Barnförsäkringen gäller inte för sjukdomar och skador som redan har uppstått innan försäkringen köptes.
 • Ju tidigare du försäkrar ditt barn, desto mindre är risken att något händer som försäkringen sedan inte kan gälla för.
 • Barn har inte samma skydd från samhällets socialförsäkringar som vuxna.

Behövs hälsodeklaration för barnförsäkring?

Ja, för att teckna en barnförsäkring behöver du som vårdnadshavare fylla i en hälsodeklaration. Om barnförsäkring inte kan godkännas har du möjlighet att istället teckna en olycksfallsförsäkring. För olycksfallsförsäkring behövs ingen hälsodeklaration.

Frågor och svar om hälsodeklaration

Gäller barnförsäkringen för diabetes?

Ja, om ditt barn får diagnosen Diabetes typ 1 kan ni få ersättning från barnförsäkringen.

 • Så snart diagnosen är fastställd betalar vi ut en ekonomisk första hjälp på 150 000 kronor till vårdnadshavaren.

 • Utöver det får barnet ersättning för bestående skada, så kallad medicinsk invaliditet. Den ersättningen är 15 % av det försäkringsbelopp du valt för barnförsäkringen.

 • Vi betalar ut 600 kronor per dag i ersättning för de dagar barnet är inlagt och övernattar på sjukhus.

 • Under den tid du som förälder får vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn, har du rätt att få vårdersättning från barnförsäkringen. Om du exempelvis blir beviljad ett halvt omvårdnadsbidrag kan du få 4 800 kronor per månad i vårdersättning från barnets försäkring.

Gäller barnförsäkringen för adhd och autism?

Ja, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis adhd och autismspektrumtillstånd kan omfattas av momentet Ekonomisk första hjälp. Hur stor ersättning vi betalar ut beror på storleken på omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn som beviljats av Försäkringskassan.

Det högsta beloppet vi kan betalata ut är 150 000 kronor. Vid exempelvis halvt omvårdnadsbidrag betalar vi ut 75 000 kronor.

Ersätter barnförsäkringen allergier?

Glutenintolerans (Celiaki)

Glutenintolerans – Celiaki – är en autoimmun sjukdom och inte en allergi som en del lite slarvigt uttrycker det ibland. Men ja, barnförsäkringen gäller för detta. När barnet fått diagnosen Celiaki betalar vi 2% av barnförsäkringens försäkringsbelopp i ersättning till barnet. 

Kvalsterallergi

Om ditt barn diagnostiseras med kvalsterallergi kan du få ersättning för tre uppsättningar av kvalsterskydd inom fem år från det att sjukdomen blev aktuell. Kostnaderna ska vara medicinskt motiverade och styrkas av läkarintyg eller journal som anger att kvalsterallergin är säkerställd och att behov av kvalsterskydd finns.

Gäller barnförsäkringen utomlands?

Ja, barnförsäkringen gäller i hela världen med dessa undantag:

 • Vid tillfällig vistelse utomlands gäller barnförsäkringen i upp till 1 år.

 • Vid resor utanför Norden gäller försäkringen inte för sjukhusvistelse, kostnader för tandskador eller rese- och behandlingskostnader. Kolla upp reseskyddet i din hemförsäkring så att ni har ett skydd för kostnader som kan uppstå vid sjukdom och olycksfall på resor.

 • Vid utlandsvistelser där avsikten är att vara borta mer än ett 1 år eller om barnet utvandrar gäller försäkringen inte längre från det datum som barnet flyttar från Sverige. Du kan ansöka om godkännande att försäkringen ska gälla längre, till exempel om barnet ska studera eller arbeta utomlands. Ring eller mejla alltid oss om barnet ska flytta utomlands.

Hur gäller barnförsäkring när man fyller 18 år?

När man fyller 18 år och blir myndig fortsätter barnförsäkringen ändå att gälla. Det är först när ditt barn fyllt 25 år som barnförsäkringen upphör.

Om du vill att ditt barn själv ska betala försäkringen och få alla mejl om försäkringen ändrar ni bara mejladressen och hur försäkringen ska betalas. Men säg inte upp försäkringen! 

För att inte stå utan försäkringsskydd när försäkringen upphör efter 25-årsdagen kommer vi att automatiskt ändra den till en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det innebär att ditt vuxna barn även i fortsättningen har en försäkring om han eller hon blir allvarligt sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. 

Vad händer med barnförsäkringen efter 25-årsdagen?

När du fyllt 25 år kommer din barnförsäkring att upphöra det datum som är slutdatum för försäkringen. För att du även i fortsättningen ska ha en försäkring som gäller om du blir sjuk eller skadad ersätter vi din barnförsäkring med en sjuk- och olycksfallsförsäking. Detta sker automatiskt. Du behöver inte fylla i en ny hälsodeklaration, om inget annat står i försäkringsbrevet. Det försäkringsbelopp du har i barnförsäkringen behåller du i sjuk- och olycksfallsförsäkringen.

Exempel på hur det fungerar när du blir 25 år:

Du fyller 25 år den 4 augusti. Avtalsperioden för din barnförsäkring är 1 maj 20xx-30 april 20xx. Försäkringen upphör att gälla den 30 april även om du då redan fyllt 25 år. Så det är inte på födelsedagen som försäkringen upphör utan först vid avtalets slutdatum. 

Vem får ersättningen?

När vi betalar ut ersättning från barnförsäkringen kan det bli till både barnet och vårdnadshavaren. Det beror på vilken typ av ersättning det gäller. Exempelvis betalas ersättning för ekonomisk första hjälp, vård i hemmet och sjukhusvistelse ut till vårdnadshavaren. 

Ersättning för bestående skada och nedsatt arbetsförmåga betalas däremot ut till barnet om barnet är över 18 år.

Om barnet är under 18 år sätts ersättning som överstiger ett pris​basbelopp in på överförmyndarspärrat konto. Är ersättningen lägre än ett prisbasbelopp betalas beloppet till barnets vårdnadshavare.

Ersättning vid dödsfall betalas ut till barnets dödsbo.

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på