Barnförsäkring

Barnförsäkringen gör skillnad om ditt barn blir sjukt eller råkar ut för ett olycksfall. Det bästa är att teckna försäkringen när barnet är nyfött. Den gäller dygnet runt till 25-årsdagen, hemma och på resa.

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på

Få ditt pris på barnförsäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Därför är If ett bra val

Fördelar med att försäkra ditt barn hos oss

 • Försäkrad dygnet runt till 25 år

  Vår barnförsäkring gäller hela dygnet. Och den gäller både för sjukdom och olycksfall till skillnad för den kommunala skolförsäkringen som endast är en olycksfallsförsäkring. Det är inte fel det heller, men de flesta barn som får bestående skador får det på grund av någon sjukdom.

  Hos oss är ditt barn försäkrat till 25 års ålder. Därefter får han eller hon en sjuk- och olycksfallsförsäkring i stället.

 • Rabatt när du tecknar tidigt

  Det är klokt att teckna barnförsäkringen så tidigt som möjligt, helst direkt efter födseln. De olycksfall som inträffat, eller symtom som visat sig, innan försäkringen tecknades kan inte ersättas. 

  Rabatt med vår gravidförsäkring

  50 % rabatt det första året när du köper vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födsel.

  Rabatt utan vår gravidförsäkring

  20 % rabatt det första året om du försäkrar ditt barn före 1-årsdagen.

 • Ersättning för ärr

  Att få ett ärr efter ett olycksfall eller till följd av en sjukdom kanske inte är så kul. Vi kan inte trolla bort det, men vi kan betala ersättning för det. Hur mycket beror på var på kroppen det sitter, hur synligt det är och vilket försäkringsbelopp du väljer för barnförsäkringen.

 • Vi stöttar er som familj

  Om ens barn blir allvarligt sjukt eller skadat vänds tillvaron upp och ner. Ofta behöver en förälder vara sjukskriven för att vara med barnet. Ibland kan ingen av föräldrarna jobba. Oväntade kostnader dyker upp och det tär på ekonomin.

  Vi försöker underlätta så mycket vi bara kan genom att snabbt betala ut ersättning, men också genom att lyssna på dig och finnas där när du behöver oss.

Rabatt med vårt förmånsprogram

Samla dina försäkringar hos oss och få upp till 15 % i rabatt. 

Därför behövs barnförsäkringen

För barn och ungdomar som inte kommit ut i arbetslivet är det extra viktigt att ha en privat barnförsäkring. Det finns förvisso ett skydd i samhället vid skada eller sjukdom.

Men, ersättningen från Försäkringskassan blir låg om barnet aldrig arbetat. Det gäller även om barnet blir allvarligt skadat eller sjukt och därför aldrig kommer ut i arbetslivet.

En individuell barnförsäkring fyller ut samhällets skydd. Därför är den viktig för barn och ungdomar. 

Barnförsäkringens innehåll

Detta ingår Barnförsäkring Barnförsäkring
Ingår

Om barnet akut skrivs in för vård på sjukhus över natten får vårdnadshavaren 600 kr i engångsersättning.

Ingår

Barnet kan få ersättning om det drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall eller en i försäkringen specificerad sjukdom.

Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen. Den ersättning barnet får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet; 500 000 kronor, 1 000 000 kronor, 1 500 000 kronor, 2 000 000 kronor eller 2 500 000 kronor.

Bedöms nedsättningen av kroppsfunktionen till 20 % eller mer får barnet högre ersättning.

Mer om medicinsk invaliditet

Ingår

Vid dödsfall betalas 50 000 kr ut till barnets dödsbo.

Ingår

Om barnet drabbas av en, i försäkringen ersättningsbar, allvarlig sjukdom betalar vi ut 150 000 kronor till barnets vårdnadshavare så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. De diagnoser som ersätts är bland annat allvarliga hjärnskador och barnreumatism. Även vissa psykiska sjukdomar och syndrom, såsom oro, ångest och nedstämdhet samt vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd omfattas av försäkringen. För dessa diagnoser beror ersättningens storlek på hur mycket Försäkringskassan betalar i vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Se villkoret för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att få ersättning. 

Ingår

Barnet kan få ersättning om det blir så sjukt eller skadar sig på ett sådant sätt att det förlorar sin framtida arbetsförmåga med minst 50 %. För att få ersättning för förlorad arbetsförmåga måste sjukdomen eller olycksfallet även medfört rätt till ersättning för bestående skada (medicinsk invaliditet).

Det finns fyra olika försäkringsbelopp att välja mellan: 500 000 kronor, 1 000 000 kronor, 1 500 000 kronor, 2 000 000 kronor och 2 500 000 kronor. 

Mer om ekonomisk invaliditet

Ingår

Om barnet drabbas av allvarlig fraktur, allvarlig brännskada, allvarlig ögonskada eller om hälsenan brister – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet).

Se villkoren för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för ersättning.

Ingår

Om ditt barn inom två år efter ett olycksfall, allvarlig sjukdom, mobbning eller en nära anhörigs död får en krisreaktion kan vi ersätta kristerapi. Vi ersätter kostnaderna för upp till 10 behandlingstillfällen. Vid sjukdom ersätts kristerapi om försäkringen gäller för den sjukdomen. Kontakta oss för att få hjälp med att boka tid hos psykolog.

Ingår

Försäkringen ersätter kostnaderna för att kunna ordna med praktiska hjälpmedel om barnet behöver det efter sjukdom eller ett olycksfall. Det kan till exempel vara handikappanpassning av bostad eller bil, kvalsterskydd eller rehabiliteringsbehandling. Kostnaderna ska vara medicinskt motiverade, styrkta av läkarintyg och godkända av oss i förväg. Högsta ersättningsbelopp är 225 000 kr.

Ingår

Om barnet behöver sjukhusvård och blir inlagd på sjukhus över natten betalar vi ut 600 kr per dag i upp till 365 dagar. Ersättningen betalas till barnets vårdnadshavare.

Ingår

Om barnet råkar ut för ett olycksfall ersätter vi kostnaderna för läkar-, tandläkarbesök och resor som är nödvändiga på grund av olycksfallet.

Ingår

Barnförsäkringens vårdersättning är ett komplement till det omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning Försäkringskassan betalar när barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn eller är allvarligt sjukt. Försäkringen kan betala upp till 9 600 kr per månad beroende på hur stor ersättningen från Försäkringskassan är. När barnet är över 18 år kan det få periodisk sjukersättning om sjukdomen eller olycksfallet leder till nedsatt arbetsförmåga med minst 50 % i 90 dagar i följd. Ersättningen betalas då ut från och med dag 91.

Se villkoret för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att få ersättning.

Ingår

Om barnet efter sjukhusvistelse behöver fortsatt vård i hemmet i minst 10 dagar betalar vi ut upp till 600 kr per dag i högst 30 dagar. Vård i hemmet betalas ut tills barnet fyller 16 år.

Ersättning för vård i hemmet betalas inte ut om du får omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Då kan istället vårdersättning betalas ut från barnförsäkringen.

Ingår

Om barnet får ett ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom så kan ersättning betalas ut. Ersättningen påverkas bland annat av försäkringsbeloppet, barnets ålder och var ärret sitter.

Ingår

Om någon av barnets vårdnadshavare avlider blir försäkringen kostnadsfri fram till årsförfallodagen efter att barnet fyllt 18 år.

Skolans försäkring räcker inte alltid till

Barn som går på förskola eller skola får en olycksfallsförsäkring via kommunen. Den är såklart bättre än ingen försäkring alls, men tänk på att det är en olycksfallsförsäkring. När barn får bestående skador beror det oftare på sjukdom än olycksfall. Om ditt barn exempelvis får diabetes typ 1 behöver barnet ha en individuell barnförsäkring för att ni ska få hjälp och ersättning. Vid sjukdom gäller inte skolans försäkring. 

I vissa kommuner är skolförsäkringen begränsad till att endast gälla under skoltid och på väg till och från skolan. Vår barnförsäkring gäller dygnet runt. 

Vid skada

Så gör du om något händer

 • Gör så här om ditt barn får ett ärr

  1. Anmäl det som hänt online. Vi guidar dig genom anmälan.
  2. Vi tar hand om ditt ärende. Ibland behöver anmälan kompletteras med bilder på såret.
  3. Vi bedömer ärret när såret har läkt. Sårskador behöver tid att läka. Vi hör av oss till dig efter ca 1 år för att bedöma ärret. Vilken ersättning du kan få beror på försäkringsbeloppet, på ärrets utseende samt placering.
  Vi är smidiga

  Många kunder tycker vi är enkla och smidiga att ha att göra med. Vi hör av oss till dig om vi behöver mer information.

 • Gör så här om ditt barn får diabetes typ 1

  1. Gör din anmälan online Vi guidar dig genom anmälan.
  2. Vi tar hand om ditt ärende Om vi behöver mer information kontaktar en rådgivare dig.
  3. Ersättning vid konstaterad diabetes Exempel på ersättning som kan bli aktuell: Medicinsk invaliditet med 15 % av det försäkringsbelopp du valt för och ersättning för sjukhusvistelse. Om Försäkringskassan beviljar omvårdnadsbidrag kan månatlig ersättning betalas ut.
  Du får snabbt besked

  Vi utreder ditt ärende så snabbt som möjligt. Ofta kan första ersättningen för konstaterad diabetes typ 1 betalas ut efter ca 1 vecka.

 • Gör så här om ditt barn blir inlagt på sjukhus

  1. Anmäl det som hänt online Vi guidar dig genom anmälan.
  2. Vi tar hand om ditt ärende Om vi behöver mer information kontaktar en rådgivare dig.
  3. Vi beslutar om dagersättning för sjukhusvistelse Om du behöver vårda ditt barn i hemmet efter sjukhusvistelsen kan du ha rätt till mer ersättning.
  Smidigt att göra anmälan online

  Vi rekommenderar att du anmäler online i första hand. De flesta tycker att det är det smidigaste sättet och uppskattar den möjligheten.

Gör en skadeanmälan

Frågor och svar

Vanliga frågor om barnförsäkring

Relaterat innehåll