Barnförsäkring

En kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar. Den gäller dygnet runt till 25-årsdagen.

 • Köp före 1-årsdagen, få 20 % rabatt i 12 månader
 • Hälsodeklarationen görs enkelt online
Barnförsäkringens innehåll
 • Ersättning för ärr

  Barnet kan få ersättning för ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom.

 • Ersättning vid sjukhusvistelse

  Du får 600 kr per dag i upp till 365 dagar om ditt barn vårdas på sjukhus.

 • Vårdersättning vid sjukt barn

  Upp till 9 600 kr/månad kan betalas vid omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Behöver du teckna barnförsäkring?

Det finns ingen regel som säger att barn måste försäkras, men för att ge ditt barn bästa möjliga skydd om något skulle hända bör du köpa en barnförsäkring. 

Barnförsäkringen ger ditt barn ekonomisk kompensation vid både sjukdom och olycksfall. Barnförsäkringen gäller dygnet runt tills barnet fyller 25 år.

Försäkring via skolan

Barn som går på förskola eller i grundskolan får en olycksfallsförsäkring via kommunen. Men det är en olycksfallsförsäkring som inte ger någon hjälp om ditt barn får en allvarlig sjukdom som exempelvis diabetes typ 1.

Fördelen med en individuell barnförsäkring är att den gäller både vid sjukdom och olycksfall. Vissa kommuners olycksfallsförsäkring kan vara begränsad till att endast gälla under skoltid och på väg till och från skolan. Vår barnförsäkring gäller dygnet runt.

Se detaljerad information om barnförsäkringens innehåll

Försäkring för barn
Det bästa är att teckna en individuell barnförsäkring.

När ska du teckna barnförsäkringen?

Ge barnet en barnförsäkring så snart som möjligt, helst när det är nyfött. Det finns flera skäl till varför du ska försäkra ditt barn tidigt i livet.

 • Barnförsäkringen gäller inte för sjukdomar och skador som redan har uppstått innan försäkringen köptes. 
 • Ju tidigare du försäkrar ditt barn, desto mindre är risken att något händer som försäkringen sedan inte kan gälla för. 
 • Barn har inte samma skydd från samhällets socialförsäkringar som vuxna.
Nybliven pappa
Försäkra helst ditt barn när det är nyfött.

Rabatt när du köper försäkringen tidigt

En annan fördel med att köpa barnförsäkringen tidigt i barnets liv är att du får rabatt på försäkringen. 

 • Om du har köpt en gravidförsäkring hos oss får du hela priset för gravidförsäkringen, 1 250 kronor, i förstaårsrabatt om du köper vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födsel. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.
 • Om du inte har en gravidförsäkring hos oss får du istället 20 % rabatt det första året om du försäkrar ditt barn före 1-årsdagen.

Så länge gäller barnförsäkringen

Barnförsäkringen fortsätter att gälla även om barnet blir myndigt. Det är först på årsförfallodagen på eller närmast efter barnets 25-årsdag som försäkringen avslutas.

När barnförsäkringen upphör att gälla kan barnet köpa en sjuk- och olycksfallsförsäkring hos oss utan att fylla i en ny hälsodeklaration, om inget annat anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet i barnförsäkringen får behållas i sjuk- och olycksfallsförsäkringen.

Detta är en sjuk- och olycksfallsförsäkring

Detta ingår i barnförsäkringen

Försäkringens innehåll Barn
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
 • Villkor och förköpsinformation

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

  Villkor och förköpsinformation
 • Självrisk

  Du betalar aldrig någon självrisk när vi betalar ut ersättning från barnförsäkringen.

 • Gör barnet till medförsäkrad

  Hemförsäkringen gäller för dem som är namngivna i försäkringsbrevet. Kom ihåg att lägga till ditt barn. 

  Lägg till mitt barn i hemförsäkringen

Vanliga frågor och svar