Transportförsäkring

Försäkring för varor och gods vid transport

När du transporter gods, eller anlitar en transportör, är risken stor att varor skadas eller försvinner. Vi tar hand om det praktiska när du har transportförsäkring hos oss. När du lämnar gods till en transportör är inte eventuella skador på godset transportörens problem. Enligt både inhemska och internationella lagar är transportörens ansvar kraftigt begränsat. Huvudregeln är att transportören i många fall kan frånskriva sig ansvaret eller påta sig ett ansvar som är begränsat i kronor. Ett exempel på detta är att företaget riskerar att få en avancerad och dyr maskin ersatt endast till ett symboliskt kilopris.​ Även om du transporterar dina varor själv behövs en transportförsäkring.​​​​​​​​​​​​​​​​​


Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Organisationsnummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Läs mer om våra transportförsäkringar

När du eller någon annan sköter transporten