Transportförsäkring

Säkert och tryggt skydd med försäkring för varor och gods vid transport. Be om en offert här.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Läs mer om våra transportförsäkringar

När du eller någon annan sköter transporten

Transportförsäkring

Varuförsäkring

Transportansvar

Egendom i bil

Haveriagenter

Cargo Online

​Incoterms


Försäkring för varor och gods vid transport

När du transporterar eget gods, eller anlitar en transportör, är risken stor att godset skadas eller försvinner. Vi tar hand om det praktiska när du har transportförsäkring hos oss. När du lämnar gods till en transportör är inte eventuella skador på godset transportörens problem. Enligt både inhemska och internationella lagar är transportörens ansvar kraftigt begränsat. Huvudregeln är att transportören i många fall kan frånskriva sig ansvaret eller påta sig ett ansvar som är begränsat i kronor. Ett exempel på detta är att företaget riskerar att få en avancerad och dyr maskin ersatt endast till ett symboliskt kilopris.​ Även om du transporterar dina varor själv behövs en transportförsäkring.​​​​​​​​​​​​​​​​​