Transportförsäkring

Säkert och tryggt skydd med försäkring för varor och gods vid transport. Be om en offert eller köp försäkring direkt om du ska försäkra en enskild transport.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Läs mer om våra transportförsäkringar

När du eller någon annan sköter transporten

Heltäckande försäkring

Varuförsäkring

Transportansvar

Egendom i bil

Haveriagenter

Cargo Online

Vill du försäkra en enskild transport?


Försäkring för gods under transport

När du transporterar gods, med eget fordon eller med hjälp av en transportör, är risken stor att godset skadas eller försvinner. För att få full ersättning oavsett vem som är ansvarig för skadan så behöver du ha en transportförsäkring. Även i det fall där du transporterar dina varor med eget fordon så är det viktigt att du försäkrar godset.

Har du en transportförsäkring hos oss så får du full ersättning vid en skada och vi tar hand om allt det praktiska. Enligt nationella och internationella regelverk så är transportörens ansvar vid en skada begränsat. I de fall där transportören är ansvarig för skadan så ersätts ditt gods upp till ett förutbestämt kilopris. Om du t.ex. transporterar en avancerad och dyr maskin så är risken stor att du bara får en del av det fulla värdet ersatt.

Tips och råd

Rekommendationer för säkra transporter  |  Incoterms 2020