Vad innebär Produktansvarslagen?

Produktansvarslagen säger att en säkerhetsbrist i en såld produkt som orsakar skada vilar på ditt ansvar. Men vad innebär produktansvar för ditt företag och vilket ansvar har ni för produkten när den har hamnat hos köparen? Här reder vi ut vilka krav som måste uppfyllas för att Produktansvarslagen ska gälla.

Produktansvarslagen gillar säkra produkter

Du kände att du hade gjort allt rätt och satt säkerheten i din produkt i första ledet. Men det är svårt att förutse allt som kan hända. Ett misstag eller fel i din produkt kan orsaka skada hos köparen, och om det finns en säkerhetsbrist i din produkt är det ditt företag som har ansvaret enligt Produktansvarslagen. Skadeståndskrav och juridiska processer kan då bli kostsamt.  

Har mitt företag ett produktansvar?

Produktansvar innebär att ditt företag har ett ansvar för skador som har orsakats av en produkt som du t.ex. har sålt eller hyrt ut. I Produktansvarslagen avser produkt endast lösa saker, t.ex. verktyg, skönhetsprodukter eller mat. Om en produkt blivit en permanent del av en fast egendom så gäller lagen även för den produkten, t.ex. en handdukstork i ett hus.

När är det produktens fel?

För att bli skyldig att betala ut skadestånd för en skada som din produkt har orsakat måste skadan ha uppstått p.g.a. en säkerhetsbrist i produkten. Det kan vara ett fel i hur produkten har konstruerats, ett dåligt exemplar av produkten eller otydlig information om hur produkten ska användas.

Produktansvarslagen säger att företaget ansvarar för skador oavsett om det är du eller den som använder produkten har varit vårdslös. Men säkerheten i din produkt bedöms utifrån hur köparen kunnat förutse hur produkten ska användas, även kallat sunt förnuft. Alla vet att en kniv är vass, men om skaftet på kniven inte sitter fast ordentligt är det en säkerhetsbrist.

Vem har ansvaret i Produktansvarslagen?

Som företag kan du vara ansvarig för en säkerhetsbrist i produkten om du t.ex. har tillverkat produkten, har importerat produkten eller marknadsför produkten som din egen under ert varumärke.   

För vilka typer av skador gäller lagen?

Enligt Produktansvarslagen gäller ditt produktansvar för främst personskador, t.ex. om någon gör sig illa när de använder din produkt.

Produktansvar kan även gälla för skador på saker, men då måste produkten vara avsedd för ett enskilt syfte och skadan ska ha uppstått när produkten användes för det syftet, t.ex. om produkten är en del av en maskin som göra att maskinen går sönder.

Skadestånd för sakskador berör i princip bara privatpersoners saker. I de fall då ett företag har råkat ut för en sakskada så används oftast annan lagstiftning för att kräva skadestånd från leverantören, t.ex. Culparegeln.

Vilken försäkring behöver mitt företag?

Produktansvar innebär att det finns en ekonomisk risk för företag som tillverkar eller säljer produkter. Därför är skyddet för produktansvar en viktig del och företag måste ha en produktansvarsförsäkring. Vårt mål är att skapa trygghet och ge ditt företag rätt förutsättningar att växa. Om något oväntat inträffar får ditt företag rättshjälp och vi ersätter eventuellt skadestånd. Och du kan fokusera på det ni gör bäst. 

Håll koll på produktansvarslagen när...

  • Produkten är ett löst föremål

    T.ex. en såld hårfön, frysta köttbullar eller en gräsklippare.

  • Produkten har en säkerhetsbrist

    T.ex. ett konstruktionsfel eller dåliga instruktioner.

  • Produkten orsakar en skada

    Om t.ex. hårfönen börjar brinna och någon gör illa sig.

Andra lagar att hålla koll på