Reseförsäkring för företag

​Våra utlands- och reseförsäkringar för företag ger ett tryggt skydd om något skulle hända under resan eller när du befinner dig utomlands.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Reseförsäkringar

Försäkring för tjänsteresor och utlandsplacerad personal

Tjänsteresa

Utlandsplacering

Utländska besökare


Försäkring för tjänsteresor och utlandsplacering

Våra utlands- och reseförsäkringar för företag ger ett tryggt skydd om något skulle hända under resan eller när du befinner dig utomlands. Försäkringarna täcker allt ifrån korta resor inom Sverige till längre resor i världen. Vi ser till att du får den hjälp du behöver om till exempel ditt bagage blir försenat eller om du drabbas av en olycka, sjukdom eller stöld i annat land