Reseförsäkring för företag

Försäkring för tjänsteresor och utlandsplacering

​Våra utlands- och reseförsäkringar för företag ger ett tryggt skydd om något skulle hända under resan eller när du befinner dig utomlands. Försäkringarna täcker allt ifrån korta resor inom Sverige till längre resor i världen. Vi ser till att du får den hjälp du behöver om till exempel ditt bagage blir försenat eller om du drabbas av en olycka, sjukdom eller stöld i annat land.


Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Organisationsnummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Reseförsäkringar

Försäkring för tjänsteresor och utlandsplacerad personal