Ansvar och tvist

Har du fått skadeståndskrav för en person- eller sakskada som ditt företag har orsakat?

Anmäl ansvarsskada

Har du hamnat i en juridisk tvist gällande kontrakt, klagomål eller andra oenigheter?

Anmälan rättsskydd

Bra att veta

Vi hjälper dig