Ansvar och tvist

Har du fått skadeståndskrav för en person- eller sakskada som ditt företag har orsakat?

Anmäl ansvarsskada

Har du hamnat i en tvist gällande kontrakt, klagomål eller andra oenigheter?

Anmälan för rättsskydd

Bra att veta

Vi hjälper dig