Patientförsäkring

Patientansvarsförsäkring är en obligatorisk försäkring inom hälso- och sjukvård som ger trygghet för både vårdgivare och patient.​

 • Utredning och kontakt med inblandade
 • Betalning av eventuellt ersättningskrav
 • Försäkringen anpassas efter företaget

Vad är en patientansvarsförsäkring?

Patientansvarsförsäkring är en försäkring som ger trygghet för både vårdgivare och patient. Den är obligatorisk för dig ​som bedriver legitimerad hälso- och sjukvård. Om en patientskada uppstår kan patienten få ersättning. ​​​​​​​Förtroende och trygghet är hörnstenar i en fungerande hälso- och sjukvård. En viktig del i den tryggheten är patientförsäkringen. Behandlingsskador tillhör inte vanligheten inom vården. Men då och då inträffar sådant som ingen trodde skulle hända.

Vilka yrkesgrupper behöver en patientskadeförsäkring?

Här är de vanligaste yrkesgrupperna som behöver en patientskadeförsäkring.

 • Sjuksköterska
 • Läkare
 • Barnmorska
 • Tandläkare, tandhygienist
 • Psykolog, psykoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Optiker
 • Arbetsterapeut

Patientförsäkring med ansvar för vårdgivare och patient

För vårdgivaren är det tryggt att veta att med vår patientansvarsförsäkring svarar vi för skadeutredning och kontakter med alla inblandade. För patienten är det tryggt att veta att t.ex. en behandlingsskada blir bedömd av en utomstående instans och på objektiva grunder.