Patientförsäkring

Patientansvarsförsäkring är en obligatorisk försäkring inom hälso- och sjukvård som ger trygghet för både vårdgivare och patient.​

Be om offert

 1. Fyll i ditt organisationsnummer
 2. Fyll i några detaljer om ditt företag
 3. En rådgivare kontaktar dig för pris
Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Fördelar med försäkringen

 • Vi gör utredningen och håller kontakt med de inblandade
 • Försäkringen ersätter eventuella ersättningskrav
 • Vi anpassar försäkringen helt efter företaget
En obligatorisk försäkring

Patientförsäkring är obligatorisk enligt patientskadelagen vid legitimerad hälso- och sjukvårdsverksamhet inom Sverige.

Trygghet för både patient och vårdgivare

Vad är en patientansvarsförsäkring?

Patientansvarsförsäkring är en försäkring som är obligatorisk för dig ​som bedriver legitimerad hälso- och sjukvård. Om en patientskada uppstår kan patienten få ersättning. ​​​​​​​Förtroende och trygghet är hörnstenar i en fungerande hälso- och sjukvård. En viktig del i den tryggheten är patientförsäkringen. Behandlingsskador tillhör inte vanligheten inom vården. Men då och då inträffar sådant som ingen trodde skulle hända.

Detta ingår i försäkringen

Patientskadeersättning enligt patientsskadelagen Ingår Ingår

Om skada uppstår på grund av att symptom förbises eller inte tolkas korrekt och att det leder till att t.ex. sjukdom eller skada inte behandlas på rätt sätt.

Ingår

En behandling leder till skada och det visar sig att skadan hade kunnat undvikas om en annan behandling hade valts.

Ingår

En skada orsakas av fel hos eller felaktig hantering av medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning som används i verksamheten.

Ingår

Skada uppstår om smittämne överförs vid undersökning eller behandling eller annan liknande åtgärd och infektionen inte skäligen måste accepteras.

Ingår

Skada som orsakas av olycksfall i samband med vårdåtgärd.

Ingår

Skada som orsakas av att läkemedel förskrivits, ordinerats eller lämnats ut i strid med föreskrifter eller anvisningar t.ex. från läkemedelstillverkare.

Ingår

Så gör du

Använd försäkringen

 • Så går du tillväga

  För dig som är patient och varit med om en skada under vård eller behandling gäller följande

  1. Gör en anmälan Gå till anmälan online via länken längst ned.
  2. Bifoga journaler Om du inte har möjlighet att göra det direkt kan man komplettera med det i efterhand.
  3. Vi återkopplar till dig Vi återkopplar till dig så fort som möjligt för att diskutera hur vi går vidare med ärendet.
 • Så gör du

  OBS! Meddela oss om patienten remitterats vidare från en landstingsansluten vårdgivare, via auktorisationsavtal/remiss, ärendet ska i så fall troligen anmälas till LÖF och inte If.

  För dig som är vård-/behandlingsgivare och vill anmäla patientskada gäller följande:

  1. Gör en anmälan till oss
  2. Bifoga journaler, om patient godkänner
  3. Vi kontaktar dig
Läs mer och anmäl skada
Vem behöver en patientförsäkring?

Här är de vanligaste yrkesgrupperna

 • Apotekare 
 • Arbetsterapeut 
 • Audionom
 • Barnmorska 
 • Biomedicinsk analytiker
 • Dietist 
 • Fysioterapeut
 • Kiropraktor
 • Logoped 
 • Läkare 
 • Naprapat 
 • Optiker 
 • Ortopedingenjör 
 • Psykolog 
 • Psykoterapeut 
 • Receptarie 
 • Röntgensjuksköterska  
 • Sjukhusfysiker  
 • Sjuksköterska 
 • Tandhygienist 
 • Tandläkare

Vanliga frågor och svar