Hemförsäkring

för hus, hyresrätt och bostadsrätt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Hemförsäkring
 • För det du äger, hyr, lånar

  Försäkringen gäller dig, de du bor med och era personliga saker.

 • Hjälp när det krisar

  Brand, inbrott, stulen mobil och id-kapning. Försäkringen för stort och smått.

 • Reseskydd 45 dagar

  Försäkringen innehåller reseskydd för resor i hela världen i 45 dagar.

Det bästa med hemförsäkring

En stulen cykel eller ett trasigt kylskåp kan komma lika olägligt som en trasig värmepanna en kall vinterdag eller en omfattande vattenskada i badrummet. Hemförsäkringen finns till för att underlätta din vardag och den räddar hushållskassan när det händer oväntade saker. 

Vad ingår i hemförsäkringen?

I försäkringen ingår ett personligt skydd för dig, och dina medförsäkrade, om du bland annat blir:

 • sjuk eller skadad på resa
 • rånad eller överfallen
 • krävd på skadestånd
 • indragen i en juridisk tvist
 • utsatt för id-kapning  
 • utsatt för exempelvis inbrott och behöver krishanteringshjälp.

Hemförsäkringen täcker dina saker som du äger, hyr eller lånar. Bor du i villa täcks skador på byggnaden och tomten av villaförsäkringen. Försäkringen gäller för: 

 • Brandskada 
 • Vattenskada
 • Inbrott och stöld utanför bostaden
 • Skador på hushållsmaskiner

Vi ersätter även kostnaderna för ersättningsbostad om du inte kan bo i din egen efter omfattande skador som till exempel vatten- eller brandskada.  

Vilken hemförsäkring behöver du?

Börja med att välja hemförsäkring utifrån hur du bor, sedan väljer du mellan tre omfattningar. Grundförsäkringen som ger ett bra basskydd, Extra som innehåller en drulleförsäkring och Stor som utöver drulle även har utökat reseskydd och förmånligt villkor för ny hemelektronik.  

Vem gäller hemförsäkringen för?

Försäkringen gäller för den som är försäkringstagare och för de hushållsmedlemmar som är namngivna  i försäkringsbrevet. Det är viktigt att alla – även barnen – som ingår i hushållet finns namngivna för att du ska kunna får rätt ersättning vid en eventuell skada. Uppgiften hur många personer försäkringen gäller för påverkar priset. 

Om du har barn under 18 år som även har annat boende gäller försäkringen för barnet under den tid det vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. När barnet fyller 18 år måste du lägga till honom eller henne som medförsäkrad för att han eller hon ska omfattas av din försäkring.  

Logga in på Mina sidor för att titta på försäkringsbrevet för din hemförsäkring, där ser du vilka som är medförsäkrade.

Om du vill lägga till en medförsäkrad i din försäkring kan du använda detta formulär . Vi behöver då uppgift om medförsäkrades personnummer och namn. Vill du inte uppge personnummer kan du istället kontakta oss. 

Måste man ha hemförsäkring?

Det finns ingen lag som säger att du måste ha en hemförsäkring, men vi rekommenderar att du har det. Vissa hyresvärdar kräver att du har en hemförsäkring för att få hyra bostaden. Om du köper ett hus eller en bostadsrätt brukar banken kräva att bostaden är försäkrad.  

Hemförsäkringen gäller för mer än dina saker 

Oavsett om en brand startar hos dig, grannen eller i trapphuset är det din hemförsäkring, inte hyresvärdens, som ska säkerställa att du har någonstans att bo under sanerings- eller renoveringsperioden och ersätta de saker du förlorat. 

Om det dessutom är du själv som hyresgäst som på grund av oaktsamhet vållat branden som spridit sig i fastigheten, är det hemförsäkringens ansvarsskydd som täcker de skadeståndskrav som kan riktas mot dig från fastighetsägaren.

Utan hemförsäkring kommer de kraven riktas mot dig som privatperson, vilket kan leda till skulder för livet. Det är med andra ord ett klokt beslut att teckna en hemförsäkring. 

Gäller försäkringen för lånade saker?

Ja, i hemförsäkringen ingår skydd för de saker som du äger, hyr eller lånar – både hemma och på resa.

Har du lånat utrustning från skolan som dator, läsplatta, musikinstrument gäller även allriskförsäkringen Otur för dessa, men i övriga fall är lånad egendom undantagen från allriskförsäkringen. Ibland kallas allriskförsäkringen för drulleförsäkring. Kärt barn har många namn.  

Mobiltelefon, surfplatta och dator

Hur gäller försäkringen för mobiltelefon och dator?

Hemförsäkringen gäller för mobiltelefon, dator och surfplatta och ersätts om de stjäls vid inbrott hemma. När du har med dem utanför hemmet behöver du vara försiktig med hur du förvarar dem. Mobiltelefon, surfplatta och dator räknas som stöldbegärlig egendom och om de t.ex. stjäls ur bilen gäller inte försäkringen oavsett vilken form av försäkring du har.

Dator, musikinstrument och annat som lånats av skolan

Otursförsäkringen, även kallad allriskförsäkring eller drulleförsäkring, gäller inte för saker som du lånat. Otursförsäkringen gäller dock för dator, läsplatta, instrument eller annat skolmaterial som du eller ditt barn lånat av skolan.

Här kan du läsa vad som gäller vid stöld eller förlust:

Stulen eller skadad mobiltelefon

Stulen eller skadad dator

Drulleförsäkring

Allriskförsäkring, drulleförsäkring eller otursförsäkring – oavsett vad du kallar det så är det en försäkring som hjälper dig när du haft lite otur och till exempel välter kaffekoppen över datorn eller tappar solglasögonen i havet.

Allriskförsäkringen Otur ingår i försäkringsalternativet Hemförsäkring Extra och Stor Hemförsäkring. Har du Villaförsäkring Extra eller Stor Villaförsäkring ingår det otursförsäkring både för saker och det som tillhör byggnaden, exempelvis parkettgolvet.

Hyra i andra hand

Hur gäller min försäkring om jag hyr ut min bostad?

Du behöver ha en hemförsäkring i någon form som gäller för den uthyrda bostaden. Vilken form av försäkring du ska ha beror på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt och om du har kvar möbler och andra saker i den uthyrda bostaden. Komplettera din försäkring med vår uthyrningsförsäkring.

Se alltid till att ha hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut, annars kan det vara olagligt.

Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring. Kontakta oss för att få hjälp med att ordna rätt form av hemförsäkring för den bostad som ska hyras ut.

Behöver jag hemförsäkring när jag hyr i andra hand?

Det spelar ingen roll om du har förstahandskontrakt eller bor i andra hand. Om du hyr en bostad i första, eller andra hand, behöver du en försäkring som gäller för dina personliga tillhörigheter och saker som du hyrt eller lånat. Däremot är det inte ditt ansvar att försäkra lägenheten eller huset. Det ansvaret ligger på den som äger boendet, inte på dig som hyr det.

Hemförsäkring sambo

När du flyttar ihop med någon och blir sambo räcker det att ni har en hemförsäkring. För att den ska gälla för er båda är det viktigt att bådas namn finns med i försäkringsbrevet. Om du vill lägga till någon till din hemförsäkring kan du använda formuläret Lägg till medförsäkrad

Hemförsäkringen gäller för 1,5 miljoner kronor. Om det beloppet inte räcker för era gemensamma ägodelar kontaktar ni oss

Hemförsäkring inneboende

Vi rekommenderar att den som är inneboende har en egen hemförsäkring. En inneboende är en hyresgäst och behöver samma slags försäkring som den som hyr en lägenhet.  

Om du har en inneboende kan du lägga till uthyrningsförsäkring till din egen hemförsäkring.  

För att båda parter ska veta vad som gäller är det bra att skriva ett hyresavtal. Använd gärna vår hyreskontraktsmall (pdf).

Hemförsäkring för ungdomar och studenter

Vi har ingen speciell ungdomsförsäkring när det gäller att försäkra sin bostad. Så länge du bor hemma ingår du i föräldrarnas försäkring om du är inskriven som medförsäkrad. 

När du flyttar hemifrån för att studera behöver du teckna en egen hemförsäkring för studentbostaden oavsett om det är i studentkorridor eller lägenhet. Enligt Skatteverkets regler ska du vara folkbokförd på din studieort när du studerar på universitet eller högskola. Då gäller vanligtvis inte dina föräldrars försäkring längre för dig. 

Försäkringstips till dig som ska flytta hemifrån oavsett anledning.  

Försäkring när du flyttar

Om du flyttar, flyttar ihop med någon eller flyttar isär behöver du se över hemförsäkringen så att den gäller på rätt adress, att bostadsytan stämmer och att hemförsäkringen gäller för rätt personer. Försäkringen gäller för dina saker när du flyttar dem mellan två bostäder. Läs om hur försäkringen gäller vid flytt. 

Försäkring vid studier och praktik utomlands

People Abroad – vid studier, praktik eller arbete utomlands i högst ​5 år

People Abroad ersätter bland annat vård-, läkemedel- och tandbehandlingskostnader,  samt ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Den omfattar även skydd för dina saker, både i bostaden och utanför samt på resa. Är familjen med på resan kan familjemedlemmarna också försäkras.

Läs mer om försäkringen och be om offert.

Ingår olycksfall i hemförsäkringen?

Nej, det ingår ingen olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen, den tecknar du separat och det kan vara en ren olycksfallsförsäkring eller en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring

Däremot får du ersättning för sjukvårdskostnader om du råkar ut för ett olycksfall på en resa utanför Sverige via det reseskydd som ingår i hemförsäkringen.  

Reseskyddet ersätter kostnaderna för akut vård, men om du får bestående skador och men av olycksfallet behöver du en separat olycksfallsförsäkring. 

Har det hänt något?

Anmäl förlust, stöld eller skada här. Vi återkommer inom 24 timmar. Stöld och skadegörelse måste även polisanmälas.

Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Ifs förmånsprogram

Som förmånskund hos oss får du rabatt och andra värdefulla förmåner direkt. Så här fungerar det.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Hemförsäkring