Hemförsäkring


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Hemförsäkring
 • Reseskydd 45 dagar

  Försäkringen innehåller reseskydd för resor i hela världen i 45 dagar.

 • Hjälp när det krisar

  Brand, inbrott, stulen mobil och id-stöld. Försäkring för stort och smått.

 • För det du äger, hyr, lånar

  Försäkringen gäller dig, de du bor med och era personliga saker.

Vad ingår i hemförsäkringen?

I försäkringen ingår ett personligt skydd för dig, och dina medförsäkrade, om du bland annat blir:

 • sjuk eller skadad på resa
 • rånad eller överfallen
 • krävd på skadestånd
 • indragen i en juridisk tvist
 • utsatt för id-kapning  
 • utsatt för exempelvis inbrott och behöver krishanteringshjälp.

Hemförsäkringen täcker dina saker som du äger, hyr eller lånar. Bor du i villa täcks skador på byggnaden och tomten av villaförsäkringen. Försäkringen gäller för: 

 • Brandskada 
 • Vattenskada
 • Inbrott och stöld utanför bostaden
 • Skador på hushållsmaskiner

Vi ersätter även kostnaderna för ersättningsbostad om du inte kan bo i din egen efter omfattande skador som till exempel vatten- eller brandskada.  

Vilken hemförsäkring behöver du?

Välj hemförsäkring utifrån hur du bor, sedan väljer du mellan tre omfattningar.

 • Grundförsäkringen – ger ett bra basskydd.
 • Extra – innehåller drulleförsäkring.
 • Stor –  utöver drulle ingår utökat reseskydd och förmånligt villkor för ny hemelektronik.  

Vem gäller hemförsäkringen för?

Försäkringen gäller för den som är försäkringstagare och för de hushållsmedlemmar som är namngivna  i försäkringsbrevet. Det är viktigt att alla – även barnen – som ingår i hushållet finns namngivna för att du ska kunna får rätt ersättning vid en eventuell skada. Uppgiften hur många personer försäkringen gäller för påverkar priset. 

Om du har barn under 18 år som även har annat boende gäller försäkringen för barnet under den tid det vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. När barnet fyller 18 år måste du lägga till honom eller henne som medförsäkrad för att han eller hon ska omfattas av din försäkring.  

Logga in på Mina sidor för att titta på försäkringsbrevet för din hemförsäkring, där ser du vilka som är medförsäkrade.

Om du vill lägga till en medförsäkrad i din försäkring kan du använda detta formulär . Vi behöver då uppgift om medförsäkrades personnummer och namn. Vill du inte uppge personnummer kan du istället kontakta oss. 

Måste man ha hemförsäkring?

Det finns ingen lag som säger att du måste ha en hemförsäkring, men vi rekommenderar att du har det. Vissa hyresvärdar kräver att du har en hemförsäkring för att få hyra bostaden. Om du köper ett hus eller en bostadsrätt brukar banken kräva att bostaden är försäkrad.  

Hemförsäkringen gäller för mer än dina saker 

Oavsett om en brand startar hos dig, grannen eller i trapphuset är det din hemförsäkring, inte hyresvärdens, som ska säkerställa att du har någonstans att bo under sanerings- eller renoveringsperioden och ersätta de saker du förlorat. 

Om det dessutom är du själv som hyresgäst som på grund av oaktsamhet vållat branden som spridit sig i fastigheten, är det hemförsäkringens ansvarsskydd som täcker de skadeståndskrav som kan riktas mot dig från fastighetsägaren.

Utan hemförsäkring kommer de kraven riktas mot dig som privatperson, vilket kan leda till skulder för livet. Det är med andra ord ett klokt beslut att teckna en hemförsäkring. 

Gäller försäkringen för lånade saker?

Ja, i hemförsäkringen ingår skydd för de saker som du äger, hyr eller lånar – både hemma och på resa.

Har du lånat utrustning från skolan som dator, läsplatta, musikinstrument gäller även allriskförsäkringen Otur för dessa, men i övriga fall är lånad egendom undantagen från allriskförsäkringen. Ibland kallas allriskförsäkringen för drulleförsäkring. Kärt barn har många namn.  

Mobiltelefon, surfplatta och dator

Hur gäller försäkringen för mobiltelefon och dator?

Hemförsäkringen gäller för mobiltelefon, dator och surfplatta och ersätts om de stjäls vid inbrott hemma. När du har med dem utanför hemmet behöver du vara försiktig med hur du förvarar dem. Mobiltelefon, surfplatta och dator räknas som stöldbegärlig egendom och om de t.ex. stjäls ur bilen gäller inte försäkringen oavsett vilken form av försäkring du har.

Dator, musikinstrument och annat som lånats av skolan

Otursförsäkringen, även kallad allriskförsäkring eller drulleförsäkring, gäller inte för saker som du lånat. Otursförsäkringen gäller dock för dator, läsplatta, instrument eller annat skolmaterial som du eller ditt barn lånat av skolan.

Här kan du läsa vad som gäller vid stöld eller förlust:

Stulen eller skadad mobiltelefon

Stulen eller skadad dator

Hur gäller reseskyddet?

Det ingår 45 dagars reseskydd i våra hemförsäkringar. Reseskyddet gäller för privata resor i hela världen och alla som är medförsäkrade (namngivna) i hemförsäkringen omfattas av reseskyddet. Ni kan vara på olika resor samtidigt. Om resan ska vara längre än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet upp till 1 år. 

Hur omfattande reseskydd du har beror på vilken typ av hemförsäkring du har valt. Här kan du jämföra reseskyddet och se om du har den typ av hemförsäkring som passar ditt behov av reseskydd.

Drulleförsäkring

Allriskförsäkring, drulleförsäkring eller otursförsäkring – oavsett vad du kallar det så är det en försäkring som hjälper dig när du haft lite otur och till exempel välter kaffekoppen över datorn eller tappar solglasögonen i havet.

Allriskförsäkringen Otur ingår i försäkringsalternativet Hemförsäkring Extra och Stor Hemförsäkring. Har du Villaförsäkring Extra eller Stor Villaförsäkring ingår det otursförsäkring både för saker och det som tillhör byggnaden, exempelvis parkettgolvet.

Hyra i andra hand

Hur gäller min försäkring om jag hyr ut min bostad?

Du behöver ha en hemförsäkring i någon form som gäller för den uthyrda bostaden. Vilken form av försäkring du ska ha beror på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt och om du har kvar möbler och andra saker i den uthyrda bostaden. Komplettera din försäkring med vår uthyrningsförsäkring.

Se alltid till att ha hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut, annars kan det vara olagligt.

Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring. Kontakta oss för att få hjälp med att ordna rätt form av hemförsäkring för den bostad som ska hyras ut.

Behöver jag hemförsäkring när jag hyr i andra hand?

Det spelar ingen roll om du har förstahandskontrakt eller bor i andra hand. Om du hyr en bostad i första, eller andra hand, behöver du en försäkring som gäller för dina personliga tillhörigheter och saker som du hyrt eller lånat. Däremot är det inte ditt ansvar att försäkra lägenheten eller huset. Det ansvaret ligger på den som äger boendet, inte på dig som hyr det.

Försäkring när du flyttar

Om du flyttar, flyttar ihop med någon eller flyttar isär behöver du se över hemförsäkringen så att den gäller på rätt adress, att bostadsytan stämmer och att hemförsäkringen gäller för rätt personer. Försäkringen gäller för dina saker när du flyttar dem mellan två bostäder. Läs om hur försäkringen gäller vid flytt. 

Hemförsäkring sambo

När du flyttar ihop med någon och blir sambo räcker det att ni har en hemförsäkring. För att den ska gälla för er båda är det viktigt att bådas namn finns med i försäkringsbrevet. Om du vill lägga till någon till din hemförsäkring kan du använda formuläret Lägg till medförsäkrad

Hemförsäkringen gäller för 1,5 miljoner kronor. Om det beloppet inte räcker för era gemensamma ägodelar kontaktar ni oss

Hemförsäkring inneboende

Vi rekommenderar att den som är inneboende har en egen hemförsäkring. En inneboende är en hyresgäst och behöver samma slags försäkring som den som hyr en lägenhet.  

Om du har en inneboende kan du lägga till uthyrningsförsäkring till din egen hemförsäkring.  

För att båda parter ska veta vad som gäller är det bra att skriva ett hyresavtal. Använd gärna vår hyreskontraktsmall (pdf).

Hemförsäkring för ungdomar och studenter

Vi har ingen speciell ungdomsförsäkring när det gäller att försäkra sin bostad. Så länge du bor hemma ingår du i föräldrarnas försäkring om du är inskriven som medförsäkrad. 

När du flyttar hemifrån för att studera behöver du teckna en egen hemförsäkring för studentbostaden oavsett om det är i studentkorridor eller lägenhet. Enligt Skatteverkets regler ska du vara folkbokförd på din studieort när du studerar på universitet eller högskola. Då gäller vanligtvis inte dina föräldrars försäkring längre för dig. 

Försäkringstips till dig som ska flytta hemifrån oavsett anledning.  

Försäkring vid studier utomlands

Om du ska studera utomlands kan du förlänga hemförsäkringens reseskydd så att det gäller studietiden upp till 1 termin. Här kan du läsa mer om hur reseskyddet gäller och hur du gör för att förlänga reseskyddet efter 45 dagar.

Har det hänt något?

Om något blivit stulet eller skadat kan du anmäla det här. Tänk på att även polisanmäla stöld och inbrott. 

Villkor

Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

Ifs förmånsprogram

Som förmånskund hos oss får du rabatt och andra värdefulla förmåner. Så här fungerar det.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Hemförsäkring