Hemförsäkring

för hyresrätt, bostadsrätt och hus

En hemförsäkring gäller för mer än dina saker, den ger trygghet och är ett värdefullt skydd för dig och din familj. Du väljer den form av hemförsäkring som passar bäst utifrån om du bor i lägenhet – hyresrätt eller bostadsrätt, eller i hus.