Rättegångskostnader och skadestånd från företag i konkurs? Vem betalar?

Frågat av Tom

Fråga:

Vi har fastighetsförsäkring för en bostadsrättsförening. I tvist mot en hyresgäst (företag som hyr lokal) har vi vunnit tvisten och hyresgästen skall avhysas och vi tilldöms dessutom ett skadestånd för reparationer av lokalen. Vi har således en fastställd fordran på hyresgästen inkl. att denne skall betala våra rättegångskostnader, advokatkostnader samt ett fastställt skadestånd för återställande av en förstörd lokal. Nu - efter att målet är avgjort - går detta företag i konkurs. Detta innebär att vi troligen inte får ett öre för den fordran vi har. Kan vi då få motsvarande ersättning från vår rättsskyddsförsäkring?

Svar:

Det blir ett tvådelat svar på din fråga beroende på vilka kostnader det gäller:

  • När det gäller era ombuds- och rättegångskostnader som ni ska få betalda av motparten, så omfattas dessa av er egen rättsskyddsförsäkring ifall ni inte kan få ut dem från motparten. I försäkringen ingår både ersättning för kostnader och rättshjälp i form av juridisk rådgivning.
  • Vad sedan gäller skadeståndet som ni tilldömts, så har ni en s.k. direktkravsrätt mot det konkursade företagets ansvarsförsäkring. Det innebär att ni kan vända er till det företagets försäkringsbolag och ta i anspråk ansvarsförsäkringen som fanns där för att förhoppningsvis få ut skadeståndet den vägen. Normalt sett är det enbart försäkringstagaren själv som kan bestämma om ansvarsförsäkringen ska tas i anspråk, men när företaget gått i konkurs har den skadelidande en egen rätt.