Vem betalar rättegångskostnader och skadestånd från företag i konkurs?

Det varierar beroende på vilka kostnader det gäller.

När det gäller ombuds- och rättegångskostnader som man ska få betalda av motparten, så omfattas dessa av en egen rättsskyddsförsäkring ifall man inte kan få ut dem från motparten. I försäkringen ingår både ersättning för kostnader och rättshjälp i form av juridisk rådgivning.

När det gäller skadestånd som man tilldömts, så har man en så kallad direktkravsrätt mot det konkursade företagets ansvarsförsäkring. Det innebär att man kan vända sig till det företagets försäkringsbolag och ta i anspråk ansvarsförsäkringen som fanns där för att förhoppningsvis få ut skadeståndet den vägen. Normalt sett är det enbart försäkringstagaren själv som kan bestämma om ansvarsförsäkringen ska tas i anspråk, men när företaget gått i konkurs har den skadelidande en egen rätt.