Personförsäkring för företag

Människorna är både det viktigaste, och det mest sårbara, företaget har. Vi hjälper dig med rätt personförsäkring så du kan försäkra dig och din personal från topp till tå.

Personförsäkringspaket:

Ta reda på ditt försäkringsbehov

Ifs hälsobarometer 2023

Ifs Hälsobarometer 2023 är den andra i en serie årliga rapporter, i vilken vi samlar kunskap om människors hälsa, arbetsliv och ekonomiska trygghet. Det handlar om insikter från vår egen data, offentlig statistik och undersökningar som vi låtit göra bland allmänheten och Sveriges småföretagare. Läs mer

Vanliga frågor och svar

Hitta de vanligaste frågorna och svaren gällande personförsäkringar.

Hälsa, arbetsliv och förebyggande hälsoinsatser

Samhällsutvecklingen går allt snabbare och vi människor ställs ständigt inför nya utmaningar som rör hälsa och trygghet.

Här samlar vi insikter, fakta och information samt tips och råd om hur vi som privatpersoner och arbetsgivare genom främjande och förebyggande hälsoinsatser kan minska risken för ohälsa och sjukfrånvaro.

Läs mer om hälsa och arbetsliv

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer