Personalförsäkring

Försäkring för sjukvård, olycksfall och resa

Våra personalförsäkringar ger extra trygghet för ägare och anställda i företaget. Försäkringarna kan köpas separat, eller som komplement till företagsförsäkring, och är en omtänksam förmån som minskar risken för lång sjukfrånvaro. Du får snabbt tillgång till vård om någon drabbas av en sjukdom eller olycka. I våra branschanpassade företagsförsäkringar ingår vissa personförsäkringar anpassade efter aktuell bransch.


Pris på personalförsäkring

Vi lämnar gärna offert på försäkring för dig och dina anställda.

Köp försäkring - offert