Hästförsäkring

En trygghet för både dig och hästen. 

  • 3 besök per år hos FirstVet ingår
  • Veterinärvård under hela hästens liv
  • Ersättning för hältutredning och behandling
Jämför hästförsäkringar

Veterinärvård på ett enklare sätt

Ibland är det svårt att avgöra om du behöver uppsöka veterinär eller inte och det kan vara långt till närmaste veterinärklinik. Då kan du använda FirstVet.

FirstVet kan göra en första bedömning och ge dig konsultation, i de allra flesta fall behöver hästen inte remitteras vidare till fysisk klinik. Du får snabb hjälp och slipper åka till veterinären för besvär som inte är akuta eller livshotande.

Det ingår tre videosamtal per år hos den digitala veterinären FirstVet i alla våra hästförsäkringar.

Lär mer om hur FirstVet fungerar.

.

ung man står bredvid häst och har videosamtal med veterinär
Boka videosamtal med en veterinär när det passar dig.

Veterinärförsäkring som gäller för lite mer

Med vår mest omfattande försäkring VeterinärXtra får du ersättning för receptbelagda mediciner, rehabilitering och kostnader för dina eller veterinärens resor.

Jämför våra hästförsäkringar 

Försäkring för foster och föl

Om du har ett dräktigt sto kan du försäkra det ofödda fölet redan under dräktigheten, så slipper du oroa dig för dina betäckningskostnader om fostret eller fölet skulle förloras.

Dessutom ingår en veterinärvårdsförsäkring direkt från födseln, om fölet skulle bli sjukt eller skada sig.

Läs mer om foster- och fölförsäkring

Föl ligger ned i box
Försäkra fölet redan under dräktighetstiden.

Jämför våra hästförsäkringar

Jämför innehållet VeterinärXtra Veterinärvård Begränsad Veterinärvård

Ersättning för undersökning, behandling och vård om hästen blir sjuk eller skadad. Välj mellan tre omfattningar:

VeterinärXtra
Ersättning upp till 130 000 kronor per år.

Veterinärvård
Ersättning upp till 90 000 kronor per år.

Begränsad Veterinärvård
Gäller för diagnoserna fraktur eller fissur av ben, akut sårskada, fång, kolik, foderstrupsförstoppning, akut tarminfektion, transportsjuka, lunginflammation för hästar som är yngre än sex månader och förlossning med kejsarsnitt. Högsta ersättning är 60 000 kronor per år.

Upp till 130 000 kr Upp till 90 000 kr Upp till 60 000 kr

Ersättning om hästen blir helt oanvändbar som rid- eller brukshäst eller förlorar sin fortplantningsförmåga och avlivas. Om hästen inte avlivas och istället triangelmärks får du ersättning med 75 % av livförsäkringsbeloppet.

Försäkringen gäller till hästen fyller 22 år och övergår då till Livförsäkring utan användbarhet.

Förlorad användbarhet gäller inte för trav- eller galopphästar som tränas för eller deltar i tävling.

Valfri Valfri Valfri

Ersättning om hästen dör eller enligt veterinär måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall, stjäls eller kommer bort. Du får ersättning med hela livförsäkringsbeloppet, dock högst hästens marknadsvärde. 

Livförsäkringen gäller till hästen fyller 25 år.

Valfri Valfri Valfri

Vi bjuder på tre videosamtal per år hos den digitala veterinären FirstVet. 

Läs mer om FirstVet

Ingår Ingår Ingår

Ersättning om en person utanför din familj skadas vid ett olycksfall som din häst orsakar. Den skadade personen kan få ersättning för bestående men/besvär, missprydande ärr, akutbehandling för tandskador, samt kostnader för vård, mediciner och resor.

Vid dödsfall betalas ett prisbasbelopp ut till dödsboet.

Ingår Ingår Ingår

Ersättning för buköppning upp till hela försäkringsbeloppet för veterinärvård.

Ingår Ingår Ingår

Ersättning för undersökning och behandling med CT (Computed tomography), magnetkameraundersökning (MRI), scintigrafi, lameness locator och elektrodiagnostik.

Högsta ersättning är:
  5 000 kronor i Begränsad Veterinärvård
10 000 kronor i Veterinärvård
15 000 kronor i VeterinärXtra

Ingår Ingår Ingår

Bandagematerial som du köper om din häst skadat sig. 

Högsta ersättning är:
2 000 kronor i Veterinärvård
3 000 kronor i VeterinärXtra

Ingår Ingår Ingår inte

Efterskydd för dolda fel om du säljer en häst som är yngre än 10 år, och försäkringen varit gällande i tre år eller sedan hästens födsel och ett dolt fel upptäcks inom tre år efter försäljningen.

Din försäkring gäller för den nya ägaren under förutsättning att skadan eller sjukdomen ersätts enligt villkoren som var gällande när du hade försäkringen för hästen och att det inte finns annan försäkring som gäller för den aktuella åkomman.

Ingår Ingår Ingår inte

Om fölet inte har en egen foster- och fölförsäkring får du ersättning för veterinärvårdskostnader vid sjukdom eller skada under fölets första 20 levnadsdagar.

Högsta ersättning är 35 000 kronor.

Ingår Ingår

Undersökning och behandling av hältor och rörelsestörningar upp till hela försäkringsbeloppet för veterinärvård.

Ingår Ingår Ingår inte

Sjukbeslag som ordineras av veterinär ersätts vid diagnoserna fång, fraktur eller fissur av hovben, hovböld, hålvägg, spiktramp, hornspricka, bockhov och traumatiska skador till hovens yttre delar, som hovkapsel, sula och stråle. Gäller även för felställningar av ben för hästar som inte uppnått ett års ålder. 

Högsta ersättning är:
3 000 kronor i Veterinärvård
6 000 kronor i VeterinärXtra.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får hjälp med kostnader för ambulanstransport om veterinär bedömer att hästen inte kan transporteras på annat sätt.

Högsta ersättning är 5 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Receptbelagda mediciner ersätts upp till 6 000 kronor per år.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Ersättning för rehabilitering som behandlade veterinär har ordinerat.

Högsta ersättning är 6 000 kronor per år.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Ersättning för avlivningskostnader och omhändertagande av djurkroppen.

Högsta ersättning är 6 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Ersättning med 3 000 kronor per år för veterinärens resor och/eller inställelseavgift.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Säkerhetsprodukter för hästar

I If Säkerhetsbutiken hittar du flera olika produkter som ökar säkerheten och tryggheten för dig och din häst. Du kan exempelvis köpa reflexspray, fästingavvisare, spårningsutrustning och övervakningskamera till stallet. 

Du som är If-kund får 20 % rabatt på säkerhetsprodukterna. 

Beställ dina produkter i Säkerhetsbutiken

Kvinna och häst och katt
I Säkerhetbutiken finns produkter för både dig och din häst.

Vanliga frågor om hästförsäkring