Tjänstereseförsäkring

Få offert på tjänstereseförsäkring för dig och dina anställda inom företaget.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Tjänstereseförsäkring ger ett bra skydd för alla typer av resor i tjänsten, från det korta uppdraget i närområdet till den långa resan ut i världen.

En tjänsteresa innebär ofta att man utsätter sig för risker som ligger utanför vad en vanlig företagsförsäkring täcker. Inte heller ger hemförsäkring skydd vid tjänsteresa. Därför är det mycket viktigt att du och företagets anställda har en riktig tjänstereseförsäkring med sig i bagaget.


Försäkring när du är på tjänsteresa

 • Ingen självrisk

  Du betalar aldrig någon självrisk när det inträffat en skada.

 • Sjukvård där du befinner dig

  Du får tillgång till bra vård genom vårt samarbete med SOS International.

 • Gäller i Sverige och hela världen

  Gäller för tjänsteresor i upp till ett år i hela världen.

Tjänstereseförsäkring Skydd ingår
Sjukvård och olycksfall
 • Ersättning för nödvändig vård på plats

 • Ersättning för akut tandvård

 • Ersättning för behandlng hos kiropraktor, naprapat eller sjukgymnast
Förseningar och inställd resa
 • Om din resa blir försenad med över 4 timmar får du ersättning för nödvändiga kostnader som uppstår i samband med förseningen.
Förlust av dina saker
 • Vid oförutsedda händelser som exempelvis stöld av dina saker får du ersättning.

 • Gäller även för saker som du hyrt eller lånat för personligt bruk.
Ansvar och rättsskydd
 • Hjälp om du skulle krävas på skadestånd för en person- eller sakskada du orsakat på en tjänstersa.

 • Försäkringen betalar för rättshjälp, rättegångskostnader och  eventuellt skadestånd.

Vad räknas som tjänsteresa?

En tjänsteresa är en resa som utförs på företagets uppdrag. Det kan t.ex. vara ett kundbesök, en längre resa utomlands eller att man som anställd går ner på stan för att köpa lunch åt alla inför ett lunchmöte. Resan mellan hemmet och företaget är inte en tjänsteresa däremot kan en tjänsteresa påbörjas från hemmet.

Vem gäller det?

Försäkringen gäller för alla anställda på företaget och ger ett bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, dygnet runt. Från det korta uppdraget i företagets närområde till den långa resan ut i världen. Om någon av företagets anställda drabbas av sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur, är hjälpen bara ett telefonsamtal bort. Försäkringen gäller utan självrisk och dessutom väl tilltagna försäkringsbelopp.

En försäkring som omfattar det mesta

Vår tjänstereseförsäkring ger ett heltäckande skydd och ersätter bl.a. vård, läkemedel, tandbehandling, hemtransport, ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall eller sjukdom samt innehåller ett avbeställningsskydd.

Om företaget måste skicka en ersättare för att den försäkrade t.ex. blivit sjuk, står vi för biljetten. Tjänstereseförsäkring ger också ersättning för skada på eller förlust eller försening av medförd egendom, den försäkrades eller företagets egendom. För den som åker på tjänsteresa i egen bil, gör försäkringens självriskskydd att du slipper betala självrisk om bilen skadas.

Hjälp dygnet runt

SOS International är vår larmcentral som alltid står till tjänst om något händer på resan. Personalen talar flera språk, har egna läkare och ett nätverk med 10 000-tals vårdgivare.

Pris på försäkring

Kontakta oss så ger vi prisförslag senast nästkommande vardag – fyll i en offertförfrågan


Trygg och säker tjänsteresa

Läs våra tips om hur du håller dig frisk under resan och undviker riskabla situationer när du är utomlands.

Tips för en säker tjänsteresa

Ditt försäkringskort på resan

Med ditt försäkringskort i mobilen får du snabbt hjälp om du råkar ut för en skadehändelse under resan.

Beställ försäkringskort

Försenat bagage

Vår tjänstereseförsäkring ger kontant ersättning upp till 6000 kr - utan karens. Det innebär att du får pengar så att du tex. kan köpa kläder eller andra nödvändigheter då ditt bagage försenats.

Resa till krigszoner och andra riskområden

Ingen ersättning betalas ut

Ersättning betalas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp.​

Om du påbörjade resan innan oroligheterna startade är du försäkrad upp till 30 dagar. Försäkringen är dock inte giltig om du själv tar aktiv del i ovan nämnda händelser.

Utöka försäkringen till att gälla även i riskområden

Din försäkring kan utökas så att den även gäller i riskområden. Skicka en offertförfrågan eller kontakta oss på telefon 0771-56 00 00 för att diskutera ditt försäkringsskydd.

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets hemsida kan du läsa mer om vad som menas med en avrådan från att resa till riskområden.

Skatteregler och förmånsskatt

Företagsförsäkringar kan beröras av flera skatteregler. Här sammanfattas de huvudsakliga reglerna, men notera att informationen inte är heltäckande. För mer utförlig information, hänvisas till Skatteverket.

Vad gäller när det kommer till förmånsbeskattning?
De anställda är inte skyldiga att betala förmånsskatt för en tjänstereseförsäkring.

Skattefri ersättning
Belopp som betalas ut från försäkringen är skattefria.

Avdragsgill
Premien är avdragsgill för företaget.