Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring ger ett bra skydd för alla typer av resor i tjänsten, från det korta uppdraget i närområdet till den långa resan ut i världen.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Försäkring när du är på tjänsteresa

 • Ingen självrisk

  Du betalar aldrig någon självrisk när det inträffat en skada.

 • Sjukvård där du befinner dig

  Du får tillgång till bra vård genom vårt samarbete med SOS International.

 • Gäller i Sverige och hela världen

  Gäller för tjänsteresor i upp till ett år i hela världen.


Därför behöver du en tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring ger ett bra skydd för alla typer av resor i tjänsten, från det korta uppdraget i närområdet till den långa resan ut i världen.

En tjänsteresa innebär att man kan utsätta sig för risker som ligger utanför vad en vanlig företagsförsäkring täcker. Inte heller ger hemförsäkring skydd vid tjänsteresa. Därför är det mycket viktigt att du och företagets anställda har en riktig tjänstereseförsäkring med sig i bagaget.

Tjänstereseförsäkring Skydd ingår
Sjukvård och olycksfall
 • Ersättning för nödvändig vård på plats

 • Ersättning för akut tandvård

 • Ersättning för behandlng hos kiropraktor, naprapat eller sjukgymnast
Förseningar och inställd resa
 • Om din resa blir försenad med över 4 timmar får du ersättning för nödvändiga kostnader som uppstår i samband med förseningen.
Förlust av dina saker
 • Vid oförutsedda händelser som exempelvis stöld av dina saker får du ersättning.

 • Gäller även för saker som du hyrt eller lånat för personligt bruk.
Ansvar och rättsskydd
 • Hjälp om du skulle krävas på skadestånd för en person- eller sakskada du orsakat på en tjänstersa.

 • Försäkringen betalar för rättshjälp, rättegångskostnader och  eventuellt skadestånd.

Hjälp dygnet runt

SOS International är vår larmcentral som alltid står till tjänst om något händer på resan. Personalen talar flera språk, har egna läkare och ett nätverk med 10 000-tals vårdgivare.

Försäkringen gäller utan självrisk och dessutom väl tilltagna försäkringsbelopp.

Vad räknas som tjänsteresa?

En tjänsteresa är en resa som utförs på företagets uppdrag. Det kan t.ex. vara ett kundbesök, en längre resa utomlands eller att man som anställd går ner på stan för att köpa lunch åt alla inför ett lunchmöte. Resan mellan hemmet och företaget är inte en tjänsteresa däremot kan en tjänsteresa påbörjas från hemmet.

Vem gäller det?

Försäkringen gäller för alla anställda på företaget och ger ett bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, dygnet runt. Från det korta uppdraget i företagets närområde till den långa resan ut i världen. Om någon av företagets anställda drabbas av sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur, är hjälpen bara ett telefonsamtal bort.

En försäkring som omfattar det mesta

Vår tjänstereseförsäkring ger ett heltäckande skydd och ersätter bl.a. vård, läkemedel, tandbehandling, hemtransport, ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall eller sjukdom samt innehåller ett avbeställningsskydd.

Om företaget måste skicka en ersättare för att den försäkrade t.ex. blivit sjuk, står vi för biljetten. Tjänstereseförsäkring ger också ersättning för skada på eller förlust eller försening av medförd egendom, den försäkrades eller företagets egendom. För den som åker på tjänsteresa i egen bil, gör försäkringens självriskskydd att du slipper betala självrisk om bilen skadas.