Byggförsäkring och entreprenadförsäkring

Anpassad byggförsäkring, entreprenadförsäkring och skydd vid anläggningsarbete. En företagsförsäkring som uppfyller kraven för de vanligaste branschavtalen.Omsätter företaget över 10 miljoner? Be om offert

Vår byggförsäkring och entreprenadförsäkring uppfyller kraven för branschavtal.

 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

 • Enkel skadehantering

  Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

 • Du får ersättning direkt vid skada

  Vid entreprenadskada får du ersättning direkt vid skadetillfället för arbete, material och vinst.


Försäkringsskydd för byggfirmor

Försäkring för byggföretag, entreprenadföretag och anläggningsföretag – uppfyller kraven för AB 04, ABT 06 och NLM 10. Försäkringen är anpassad för företag i till exempel byggbranschen och företag som arbetar med entreprenad och anläggning.

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Verksamhetsansvar och produktansvar

När någon kräver företaget på skadestånd hjälper vi er att:

 • Utreda om företaget är skadeståndsskyldigt
 • Förhandla med den som kräver skadestånd
 • Föra företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna
 • Betala eventuellt skadestånd.

Förebygg stöld på arbetsplatsen

Stölder av maskiner och verktyg är ett stort problem på arbetsplatser idag. Varje år stjäls det för ca 1,4 miljarder i Sverige.

Läs om hur du minskar risken för stöld