Byggförsäkring & Entreprenadförsäkring

Få offert på företagsförsäkring för byggföretag, entreprenad och anläggningsarbete.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Anpassad byggförsäkring, entreprenadförsäkring och försäkring vid anläggningsarbete. En företagsförsäkring som uppfyller kraven för de vanligaste branschavtalen.

Försäkring för byggföretag, entreprenadföretag och anläggningsföretag - skräddarsydd försäkring som uppfyller kraven för AB 04, ABT 06 och NLM 10. Försäkringen är anpassad för företag i till exempel byggbranschen eller företag som arbetar med entreprenad och anläggning.


 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

 • Enkel skadehantering

  Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

 • Du får ersättning direkt vid skada

  Vid entreprenadskada får du ersättning direkt vid skadetillfället för arbete, material och vinst.

Försäkringsskydd för byggfirmor

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker och verktyg

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om en stöld inträffar på er entreprenad?

Dina arbeten och verktyg
Om en skada inträffar på er entreprenad, t.ex. en brand, vattenläcka eller om era verktyg stjäls – är ni försäkrade. 

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Skulle en skada inträffa på entreprenaden ingår även avbrottsersättning. Du får även hjälp att hyra ett ersättningshjälpmedel om ert hjälpmedel skadas.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav om något skulle gå fel hos kund.

Skadeståndskrav
Om något skulle gå fel hos kund och projektet går åt skogen.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Uppfyller branschkrav
Vi anpassar skyddet så det uppfyller branschkraven.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil och andra fordon

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Verksamhetsansvar och produktansvar

När någon kräver företaget på skadestånd hjälper vi er att:

 • Utreda om företaget är skadeståndsskyldigt
 • Förhandla med den som kräver skadestånd
 • Föra företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna
 • Betala eventuellt skadestånd.

Utökad ansvarsförsäkring vid entreprenad- och montagearbeten

Ansvarsförsäkringen för entreprenad- och montageverksamhet ersätter skadeståndskrav som entreprenör eller montör kan råka ut för vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Försäkringen gäller även för skadeståndsskyldighet vid miljöskada enligt miljöbalken. Då försäkringen är branschanpassad är den skräddarsydd efter de krav som en entreprenör eller montör har enligt gällande branschavtal, exempelvis AB 04 eller ABS 05.

Arbeten och hjälpmedel på arbetsområde

Vår entreprenad- och montageförsäkring är framtagen för att täcka de försäkringskrav som ställs inom entreprenadbranschen. Den ersätter både oförutsedd fysisk skada på- och förlust av egendom såsom material, verktyg och pågående arbeten.

Dessutom ingår exempelvis ersättning för skada på befintlig egendom och arbeten som beställaren tillhandahåller. Försäkringen är anpassad efter arbeten som utförs enligt AB 04, ABT 06, NLM 09 och den uppfyller även kraven i minimiomfattningen i AF AMA 12.

Egendom på hemmastället

Försäkringen erbjuder ett brett skydd som bland annat omfattar maskinell utrustning och material i verkstad, lager och garage. Försäkringen skyddar mot skador som kan uppstå vid brand, storm, översvämning, vattenläckor, inbrott, rån och skadegörelse. Dessutom ingår ett skydd för vissa oförutsedda skador.

Entreprenadavbrott

Vår entreprenadavbrottsförsäkring är en unik försäkring, och liksom inom alla våra försäkringar erbjuder vi en snabb skadereglering. Vid skada ersätter vi timkostnaden som företaget skulle debiterat en kund för det utförda arbetet. Skulle en anställd inte vara sysselsatt på grund av skada betalar vi även lönekostnaden för denne.

Krav på lås för container

För att försäkringen ska gälla krävs det att du har ett godkänt lås/låsbom av skyddsklass 4 eller 5. 

Här hittar du godkända lås som vi tagit in i vår säkerhetsbutik:

CONTAINERLÅS ABUS GRANIT CONHASP 215/100 KLASS 4

CONTAINERLÅS TSR-2FIXX (PUCKEN) KLASS 5