Byggförsäkring & Entreprenadförsäkring

Få offert på företagsförsäkring för byggföretag, entreprenad och anläggningsarbete.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Anpassad byggförsäkring, entreprenadförsäkring och försäkring vid anläggningsarbete. En företagsförsäkring som uppfyller kraven för de vanligaste branschavtalen.

 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

 • Enkel skadehantering

  Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

 • Du får ersättning direkt vid skada

  Vid entreprenadskada får du ersättning direkt vid skadetillfället för arbete, material och vinst.


Försäkringsskydd för byggfirmor

Försäkring för byggföretag, entreprenadföretag och anläggningsföretag - skräddarsydd försäkring som uppfyller kraven för AB 04, ABT 06 och NLM 10. Försäkringen är anpassad för företag i till exempel byggbranschen eller företag som arbetar med entreprenad och anläggning.

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker och verktyg

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om en stöld inträffar på er entreprenad?

Dina arbeten och verktyg
Om en skada inträffar på er entreprenad, t.ex. en brand, vattenläcka eller om era verktyg stjäls – är ni försäkrade. 

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Skulle en skada inträffa på entreprenaden ingår även avbrottsersättning. Du får även hjälp att hyra ett ersättningshjälpmedel om ert hjälpmedel skadas.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav om något skulle gå fel hos kund.

Skadeståndskrav
Om något skulle gå fel hos kund och projektet går åt skogen.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Uppfyller branschkrav
Vi anpassar skyddet så det uppfyller branschkraven.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil och andra fordon

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Verksamhetsansvar och produktansvar

När någon kräver företaget på skadestånd hjälper vi er att:

 • Utreda om företaget är skadeståndsskyldigt
 • Förhandla med den som kräver skadestånd
 • Föra företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna
 • Betala eventuellt skadestånd.