Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring betalar kostnaden för advokat och rättegång om företaget hamnar i en rättslig tvist. Vi utreder, förhandlar och företräder ditt företag.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
 • Valfrihet

  Du kan välja försäkringsbelopp och vilken självrisk du vill betala.

 • Juridiskt ombud

  Du kan själv ​välja vilket juridiskt ombud du vill använda dig av.

 • Både vid tvist och skattemål

  Rättsskyddsförsäkringen kan användas både vid rättslig tvist och skattemål.


Rättsskyddsförsäkring om företaget hamnar i tvist

Rättsskyddsförsäkring betalar kostnaden för advokat och rättegång om företaget hamnar i en rättslig tvist. Vi utreder, förhandlar och företräder ditt företag.

Rättsskyddsförsäkring ingår normalt i våra företagsförsäkringar och ger ett skydd om företaget hamnar i en rättslig tvist. En rättslig tvist kan bli mycket dyr, ofta krävs det juridisk hjälp och kostnaden för att anlita en advokat kan snabbt bli mycket stor. Därför är det viktigt att ha ett rättsskydd som kan hjälpa till att betala dessa kostnader.

Rättsskyddsförsäkringens viktigaste innehåll

Rättsskyddsförsäkringen innehåller två huvudprodukter som gäller för:

 • tvistemål och skattebrott
 • miljö- och arbetsmiljöbrott

Genom försäkringen kan du anlita en advokat eller juridiskt ombud, som du själv utser, och få ekonomisk ersättning för dennes arvode. Skulle företaget förlora tvisten och dömas att betala motpartens rättegångskostnader betalas även dessa genom rättsskyddsförsäkringen.

Läs mer om varför det är så viktigt med rättshjälp för företag

Pris på rättsskyddsförsäkring

Fyll i en offertförfrågan så återkommer vi med prisförslag senast nästkommande vardag.