Vad krävs för att VVS-företag ska bli beviljad ansvarsförsäkring?

Fråga:

Jag vill starta eget vvs-företag och har några års arbetserfarenhet inom detta. Jag har tidigare läst Energiprogrammet inriktning VVS. Dock har jag ej "yrkes-examen" Självklart kan ju alltid det värsta hända och jag behöver en försäkring. Hur fungerar det då med försäkring som täcker ansvar, rättsskydd vid tvist och vattenskada?

Svar:

Efter riskbedömning erbjuds du antingen en försäkring med ordinarie villkor eller så avstår man att erbjuda försäkring. Den delen av riskbedömningen som tar sikte på förmågan att utföra arbete inom den försäkrade verksamheten är normalt inte strikt formell. Det tar sikte på din förmåga att utföra arbetet fackmannamässigt och arbetslivserfarenhet är av naturliga skäl mycket viktigt. 

Med det sagt så kan det konstateras att VVS-arbeten innebär rätt stora skaderisker vilkea tyvärr ofta realiseras, det kan alltså vara svårt att skaffa en försäkring. Det finns en tendens mot att det ställs krav på formell behörighet t.ex. certifiering enligt Säker vatten.

Du bör även ta reda på priserna på försäkringen då det är en signifikant kostnad och viktig för din budget. Var även observant på självrisk samt övriga särskilda bestämmelser för VVS-verksamhet. Pruta inte på omfattningen – erbjuds du en försäkring så ska den innehålla de moment som krävs för en VVS-are. 

Specifikt skydd inom branschen

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer