Vad krävs för att VVS-företag ska bli beviljad ansvarsförsäkring?

Försäkringsgivaren gör först en riskbedömning där man efteråt antingen erbjuds en försäkring med ordinarie villkor eller avslås att erbjudas försäkring. Den delen av riskbedömningen som tar sikte på förmågan att utföra arbete inom den försäkrade verksamheten är normalt inte strikt formell. Det tar sikte på företgates förmåga att utföra arbetet fackmannamässigt och arbetslivserfarenhet är av naturliga skäl mycket viktigt. 

Med det sagt så kan det konstateras att VVS-arbeten innebär rätt stora skaderisker vilkea tyvärr ofta realiseras, det kan alltså vara svårt att skaffa en försäkring. Det finns en tendens mot att det ställs krav på formell behörighet t.ex. certifiering enligt Säker vatten.

Man bör även ta reda på priserna på försäkringen då det är en signifikant kostnad och viktig parameter för budgeten. Var även observant på självrisk samt övriga särskilda bestämmelser för VVS-verksamhet. 

Specifikt skydd inom branschen

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer