Skador i samband med tjänsteresa

Vad ska du göra om något oväntat inträffar?

Vid akut hjälp utomlands, ring +46 8 792 73 33

 1. Skada under tjänsteresa

Vad ska du göra om något händer under resan eller när du befinner dig utomlands?

Läs om vad som gäller för tjänstereseförsäkringen utifrån vår standardomfattning. Längre ned på sidan finns information om vilken ersättning du kan få om till exempel du eller ditt bagage blir försenat under resan.

OM DU BEHÖVER HJÄLP PÅ PLATS

Om det händer något på resan som du behöver omedelbar hjälp med kontaktar du SOS International på telefon +46 8 792 73 33​. SOS International kan ställa betalningsgaranti till läkare och sjukhus samt arrangerar även hemtransport som är nödvändig på grund av medicinska skäl.

Du kontaktar SOS International om:

 • du eller någon i familjen blir sjuk och behöver läkarvård
 • någon av er blir skadad och behöver läkar- eller sjukhusvård
 • du blir bestulen på pass, pengar och värdehandlingar såsom biljetter

NÄR DET INTE ÄR AKUT

Gör en skadeanmälan via webben om:

 • du blev försenad på resan
 • ditt bagage är försenat
 • du måste avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall
 • annan händelse som inte är akut

Anmäl skada direkt på webben


Ditt bagage är försenat

Försenat bagage

Du har kommit fram till resmålet, men väskan är inte med.

Om ditt incheckade bagage är försenat på utresan kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga inköp av kläder och hygienartiklar. Ersättning lämnas med maximalt 6 000 SEK utan karens. Om förseningen överstiger 24h kan ytterligare ersättning lämnas med maximalt 6000 SEK. Den högsta sammanlagda ersättningen är 12 000 SEK.

Det är viktigt att du anmäler förseningen till flygbolaget och ber om ett intyg från dom.

Borttappat bagage

De flesta flygbolag kontaktar resenären så snart bagaget kommit tillrätta.

Om ditt bagage inte har kommit fram under resan och fortfarande är borta när det gått 21 dagar från att det skulle ha varit framme, har du rätt att få ersättning från flygbolaget eller researrangören. Du har rätt att få ersättning för vad bagaget faktiskt är värt.

Tänk på att flygbolagen inte ersätter det som kallas stöldbegärlig egendom​ och att de kan ha ett maxbelopp för de saker de betalar ersättning för.

Du är försenad på resan

Du är försenad till avresan

Ibland händer det oförutsatta saker hur väl du än har planerat. Det kan vara en trafikolycka eller ett motorhaveri som gör att du kommer försent till flygplatsen eller färjan.

Om du kommer för sent till en bokad och betald resa får du ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma ikapp.

Du blir försenad under resans gång

Om du blir försenad på grund av att ditt flyg, tåg, buss eller båt inte går i tid kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader om din försening överstiger 4 timmar. Be om ett intyg från researrangören eller transportföretaget.

När ditt flyg är försenat har du rätt till hjälp och stöd från flygbolaget. Kontakta ditt flygbolag för mer information.

Har du betalt resan med kort?

Vanligtvis ingår någon form av reseförsäkring när du betalar din resa med kort. Kontakta kortutgivaren för att få reda på om du kan få ersättning från den försäkringen.

Dina rättigheter vid inställt flyg

Här hittar du Konsumentverkets information om dina rättigheter vid inställt flyg.

Konsumentverkets information vid inställt flyg

Din mobiltelefon är skadad eller stulen

Skadad eller stulen mobiltelefon

Ett liv utan mobiltelefon kan bli jobbigt och vi förstår att du snabbt vill ha hjälp. Utvecklingen av mobiltelefoner håller ett högt tempo, vilket i sin tur leder till att värdet på en använd telefon snabbt minskar. Skadade mobiltelefoner som är yngre än 1 år ersätts utan att vi gör avdrag ålder. För mobiltelefoner som är äldre än 1 år betalar vi ersättning, men med avdrag för ålder.

Glaset har spruckit
Gör så här:

 1. Ta reda på vad det kostar att byta glas. Du kan kontakta en reparatör eller affären där du köpte mobiltelefonen.
 2. Anmäl skadan till oss. Ha kvitto eller abonnemangsavtalet med inköpsdatum, märke och modell tillgängligt.
 3. När vi får din anmälan undersöker vi vad en likvärdig mobiltelefon kostar idag och gör sedan avdrag från nypriset utifrån telefonens ålder.

Kasta inte bort den skadade telefonen innan vi har lämnat besked till dig.

Mobiltelefonen är trasig
Ta reda på vad det kostar att reparera mobilen. Du kan vända dig till din operatör, till en reparatör eller direkt till tillverkaren för att få information om vart du kan vända dig, (till exempel Servicebutiker för Apple eller samsungservice.se.)

Har du en iPhone har Apple ett utbytesprogram. Ta reda på vad en utbytestelefon kostar antingen via din operatör eller direkt via Apple. Gör sedan så här:

 1. Ta fram kvitto eller abonnemangsavtalet där inköpsdatum, märke och modell står. Vi behöver de uppgifterna.
 2. Anmäl skadan till oss.
 3. När vi får din anmälan undersöker vi vad en likvärdig mobiltelefon kostar idag och gör sedan avdrag från nypriset utifrån telefonens ålder.

Kasta inte bort den skadade telefonen innan vi har lämnat besked till dig.

Mobiltelefonen är stulen
Gör så är om din mobiltelefon blivit stulen.

 1. Gör en polisanmälan.
 2. Gör en anmälan till din operatör och be om att få spärra både själva mobiltelefonen och ditt abonnemang. Skicka en kopia till operatören av polisanmälan och mobiltelefonens IMEI-kod, den brukar stå på den vita dekalen på kartongen eller på abonnemangsavtalet.
 3. Ta fram kvitto eller abonnemangsavtalet där inköpsdatum, märke och modell står. Vi behöver de uppgifterna.
 4. Gör en skadeanmälan till oss.

Ersättningsbeloppet beror på mobiltelefonens ålder.

If Travel

If Travel är en försäkringsguide där vi har samlat information om vad som gäller för tjänstereseförsäkring och försäkring för utlandsplacerad personal. Där kan du även anmäla en reseskada och hitta kontaktuppgifter.

Läs mer på If Travel ​

 1. Skada under tjänsteresa