Skador i samband med tjänsteresa

Vad ska du göra om något oväntat inträffar?

Vid akut hjälp utomlands, ring +46 8 792 71 31

 1. Företag
 2. Vid skada
 3. Skada under tjänsteresa

Vad ska du göra om något händer under resan eller när du befinner dig utomlands?

Läs om vad som gäller för tjänstereseförsäkringen utifrån vår standardomfattning. Längre ned på sidan finns information om vilken ersättning du kan få om till exempel du eller ditt bagage blir försenat under resan.

När något akut inträffar

Om det händer något på resan som du behöver omedelbar hjälp med kontaktar du SOS International på telefon +46 8 792 71 31​. SOS International är en alarmcentral som kan hjälpa till vid akuta händelser med konsultation och vård på plats.

De hjälper också till att arrangera transporter som till exempel ambulansflyg om det är medicinskt nödvändigt.

Kontakta SOS International om:

 • Du drabbas av akut sjukdom
 • Du drabbas av ett olycksfall

När det inte är akut

Gör en skadeanmälan via webben om:

 • Du drabbas av en försening
 • Ditt bagage är försenat
 • Du måste avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall (Innan resan påbörjats)
 • Annan händelse som inte är akut

Anmäl skada direkt på webben

 1. Företag
 2. Vid skada
 3. Skada under tjänsteresa