Anmäl skada på tjänsteresa

Anmäl i första hand online. Välj om det gäller tjänsteresa eller utlandsplacering. Vid akut sjukdom eller olycksfall som kräver vård ringer du oss. Anmäler du ett ärende som gäller någon annan så kommer vi be om en fullmakt från den personen innan vi kan handlägga ärendet.

Tjänsteresa Utlandsplacering

Sjuk eller skadad?

Vid akut sjukdom eller olycksfall som kräver vård kontaktar du vår resehjälp direkt. Vi hjälper dig snabbt med konsultation och vård på plats. Hur du kontaktar oss beror på om det är akut och om du är på tjänsteresa eller utlandsplacering.

Om du inte är akut sjuk eller skadad

Om det inte är akut kan du ringa oss för rådgivning på +46 771-815 818 eller skicka ett mejl till travel@if.se. Har du redan uppsökt vården anmäler du enklast skadan online för att ansöka om ersättning för utläggen.

Vid akut sjukdom eller skada

Resehjälp på tjänsteresa

Telefon: +46 8 121 88 008
Mejl: travelcare@if.se

Resehjälp på utlandsplacering

Telefon: +46 8 121 88 010
Mejl: medassist@if.se
Mejl om du är i USA: expatassistusa@if.se

Digitalt försäkringskort

Ha gärna ditt digitala försäkringskort i mobilen när du är på tjänsteresa. Där finns försäkrings- och kontaktinformation som hjälper om du blir sjuk eller råkar ut för en skada. Du kan ladda ner ett digital försäkringskort här.

Hitta vård nära dig genom att tillåta platsdelning

Dela plats

Eller sök en plats i världen

. . .

Tjänsteresa eller utlandsplacering?

Detta gäller på resan