Anmäl skada på tjänsteresa

Anmäl i första hand online. Välj om det gäller tjänsteresa eller utlandsplacering. Vid akut sjukdom eller olycksfall som kräver vård ringer du oss. Anmäler du ett ärende som gäller någon annan så kommer vi be om en fullmakt från den personen innan vi kan handlägga ärendet.

Tjänsteresa Utlandsplacering

Tjänsteresa eller utlandsplacering?

Detta gäller på resan

Vi hjälper dig

Ring oss

+46 771-815 818

Akut hjälp vid kris
SOS International
+46 8 121 88 008
ifteam@sos.eu

Mejla oss

Fyll i formulär