Skador i samband med tjänsteresa

Vad ska du göra om något oväntat inträffar?

Vid akut hjälp utomlands, ring +46 8 792 71 31

 1. Företag
 2. Vid skada
 3. Skada under tjänsteresa

Vad ska du göra om något händer under resan eller när du befinner dig utomlands?

Läs om vad som gäller för tjänstereseförsäkringen utifrån vår standardomfattning. Längre ned på sidan finns information om vilken ersättning du kan få om till exempel du eller ditt bagage blir försenat under resan.

När något akut inträffar

Om det händer något på resan som du behöver omedelbar hjälp med kontaktar du SOS International på telefon +46 8 792 71 31​. SOS International är en alarmcentral som kan hjälpa till vid akuta händelser med konsultation och vård på plats.

De hjälper också till att arrangera transporter som till exempel ambulansflyg om det är medicinskt nödvändigt.

Kontakta SOS International om:

 • Du drabbas av akut sjukdom
 • Du drabbas av ett olycksfall

När det inte är akut

Gör en skadeanmälan via webben om:

 • Du drabbas av en försening
 • Ditt bagage är försenat
 • Du måste avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall (Innan resan påbörjats)
 • Annan händelse som inte är akut

Anmäl skada direkt på webben


Ditt bagage är försenat

Försenat bagage

 1. Be om en PIR rapport för att styrka att din väska blivit försenad samt för att uppge dina uppgifter. Utfärdas av personalen på flygplatsen du befinner dig på.

 2. Du får göra nödvändiga inköp för kläder och hygienartiklar för en rimlig kostnad första dygnet. Blir det ytterligare dagar försenat får du köpa det som behövs till en rimlig kostnad.

 3. Viktigt att spara alla kvitton!

Borttappat bagage

Om ditt bagage inte har kommit fram under resan och flygbolaget bekräftar att din väska är borta har du rätt att få ersättning från flygbolaget eller researrangören i första hand.

Om Flygbolaget/Researrangören inte ersätter väskan fullt ut kan tjänstereseförsäkringen lämna ersättning för resterande del upp till gällande försäkringsbelopp.

Du är försenad på resan

Du är försenad till avresan

Ibland händer det oförutsatta saker hur väl du än har planerat. Det kan vara en trafikolycka eller ett motorhaveri som gör att du kommer försent till flygplatsen eller färjan.

Om du kommer för sent till en bokad och betald resa får du ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma ikapp.

Du blir försenad under resans gång

Om du blir försenad på grund av att ditt flyg, tåg, buss eller båt inte går i tid kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader om din försening överstiger 4 timmar. Be om ett intyg från researrangören eller transportföretaget.

När ditt flyg är försenat har du rätt till hjälp och stöd från flygbolaget. Kontakta ditt flygbolag för mer information.

Har du betalt resan med kort?

Vanligtvis ingår någon form av reseförsäkring när du betalar din resa med kort. Kontakta kortutgivaren för mer information.

Dina rättigheter vid inställt flyg

Här hittar du Konsumentverkets information om dina rättigheter vid inställt flyg.

Konsumentverkets information vid inställt flyg

Din mobiltelefon är skadad eller stulen

Skadad eller stulen mobiltelefon

Försäkringen ersätter i första hand reparation om mobiltelefonen skadats. Lämna in din telefon till närmaste auktoriserade service verkstad för kostnadsförslag. Om reparation inte är möjlig ersätter tjänstereseförsäkringen en ny telefon med hänsyn till den skadade telefonens värde och ålder.

Här kan du göra en anmälan direkt

Om din telefon blivit förlorad eller stulits under tjänsteresan ersätter försäkringen en ny telefon med hänsyn till  telefonens värde och ålder. Tänk på att en mobiltelefon är stöldbegärlig och ska handhas så att skada så långt som möjligt förhindras. Om detta inte uppfylls kan ersättningen sättas ned.

Här kan du göra en anmälan direkt

 1. Företag
 2. Vid skada
 3. Skada under tjänsteresa