Livförsäkring

Livförsäkringen hjälper din familj att klara ekonomin om du dör i förtid. En extra viktig och värdefull försäkring för dig som har barn eller bolån.

 • Du väljer vem som får pengarna
 • Skattefri engångsutbetalning
 • Gäller tills du fyller 75 år
Se pris utan personnummer
 • Direkt till förmånstagaren

  Beloppet ingår inte i dödsboet utan betalas ut direkt till förmånstagaren.

 • Gäller tills du fyller 75 år

  Du kan köpa försäkringen när du är 18-60 år. Du kan ha den tills du fyller 75 år.

 • Valbart försäkringsbelopp

  Det finns sex nivåer av försäkringsbelopp du kan välja mellan.

Varför livförsäkring?

Med vår livförsäkring får dina närmaste det lättare att klara den ekonomiska situationen om du skulle gå bort i förtid. I en redan jobbig tid kan det vara skönt för dem att inte behöva oroa sig för ekonomin och kanske känna sig pressad att flytta från bostaden.

Om du har hemmavarande barn eller om du har bostadslån tillsammans med din partner är det extra viktigt att ha en livförsäkring. Utbetalningen från livförsäkringen är ett skattefritt engångsbelopp som inte inkluderas i dödsboet, utan betalas ut till den som du valt som förmånstagare.

Pappa hjälper dotter med läxan
En livförsäkring underlättar för dina närstående.

Förmånstagare på livförsäkringen

Livförsäkringens försäkringsbelopp tas inte upp i dödsboet som en tillgång, utan det betalas ut direkt till den eller de som du har bestämt ska vara förmånstagare. Utbetalningen är ett skattefritt engångsbelopp.

Om mottagaren av pengarna är ett barn under 18 år sätts pengarna in på ett spärrat konto som kontrolleras av överförmyndarförvaltningen. Den spärren försvinner när barnet fyller 18 år.

Några saker att tänka på:

 • Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom ett testamente. Om du har frågor om förmånstagare och hur det fungerar rekommenderar vi att du kontaktar en jurist.
 • Förmånstagarförordnandet kan behöva ändras om din familjesituation ändras.

Skillnaden mellan bolåneskydd och livförsäkring

När du tar ett bostadslån kan banken erbjuda en bolåneskyddsförsäkring som täcker hela eller delar av din låneandel. Bolåneskyddet upphör att gälla när du fyller 65 år, medan vår livförsäkring gäller tills du fyller 75 år.

Även om låneskyddet gör att delar av lånet skrivs av betyder det inte att den andre låntagaren är garanterad att få stå kvar som ensam låntagare. Om man blir nekad att ta över lånet måste bostaden säljas. En privat livförsäkring kan göra det möjligt att betala en högre kontantinsats och på så sätt hålla nere lånebeloppet.

Det kan även vara bra att tänka igenom vilka andra kostnader du och din partner har. Finns det till exempel några andra gemensamma lån utöver bostadslånet som den efterlevande ska klara av att betala?

Flicka dansar med pappa
Bolåneskyddet kan kompletteras med livförsäkring.

Livförsäkring för sambo

I och med att sambos inte ärver varandra fungerar en livförsäkring som en ekonomisk säkerhet för den efterlevande sambon. Det kan vara en stor omställning att gå från två inkomster i familjen, till att ensam behöva försörja sig själv och barn om man har det.

Om du inte fyllt i ett förmånstagarförordnande betalas ersättningen från din livförsäkring ut enligt en förutbestämd ordning.

Sambos lagar mat tillsammans
Din sambo är förmånstagare om ni hade ett samboförhållande vid dödsfallet (enligt sambolagen, 2003:376)

Du kan ha flera livförsäkringar

Till skillnad från sakförsäkringar, exempelvis bil- och hemförsäkring, kan du ha flera livförsäkringar och få ersättning från alla. Du kan alltså teckna flera livförsäkringar, välja olika belopp och vem som ska få pengarna från respektive försäkring. Om du väljer att ha flera livförsäkringar bör du tänka igenom vem eller vilka du vill ska få pengarna. Du behöver meddela till oss vem som ska få pengarna genom att fylla i ett så kallat förmånstagarförordnande.

Vanliga frågor och svar om livförsäkring

Förmånsrabatt

När du försäkrar dig själv eller familjen får du 10 % förmånsrabatt. Du får även rabatten på i stort sett alla dina övriga försäkringar. Försäkra även bilen eller hemmet så får du 15 % rabatt.