Livförsäkring

Livförsäkringen hjälper din familj att klara ekonomin om du dör i förtid. En extra viktig och värdefull försäkring för dig som har barn eller bolån.

 • Du väljer vem som får pengarna
 • Skattefri engångsutbetalning
 • Gäller tills du fyller 75 år
Få pris utan personnummer
 • Direkt till förmånstagaren

  Beloppet ingår inte i dödsboet utan betalas ut direkt till förmånstagaren.

 • Gäller tills du fyller 75 år

  Du kan köpa försäkringen när du är 18-59 år. Du kan ha den tills du fyller 75 år.

 • Valbart försäkringsbelopp

  Det finns sex nivåer av försäkringsbelopp du kan välja mellan.

Varför ska du teckna livförsäkring?

Du tecknar livförsäkringen för att dina närmaste ska få det lättare att klara sig om du går bort i förtid.

I en redan jobbig tid kan det vara skönt för dem att inte behöva oroa sig för ekonomin och kanske känna sig pressad att flytta från bostaden.

Om du har hemmavarande barn eller om du har bostadslån tillsammans med din partner är det extra viktigt att ha en livförsäkring. Utbetalningen från livförsäkringen är ett skattefritt engångsbelopp som inte inkluderas i dödsboet, utan betalas ut till den som du valt som förmånstagare.

Mamma ligger i sängen tillsammans med barnen.
En livförsäkring underlättar den ekonomiska situationen för dina närstående.

Förmånstagare på livförsäkringen

Livförsäkringens försäkringsbelopp tas inte upp som en tillgång i dödsboet, utan det betalas ut direkt till den eller de som du har bestämt ska vara förmånstagare. Utbetalningen är ett skattefritt engångsbelopp.

Om förmånstagaren är ett barn

Om mottagaren av pengarna är ett barn under 18 år sätts pengarna in på ett spärrat konto som kontrolleras av överförmyndarförvaltningen. Den spärren försvinner när barnet fyller 18 år.

Bra att känna till om förmånstagarförordnande:

 • Om du inte fyller i ett förmånstagarförordnande betalas ersättningen från din livförsäkring ut enligt en förutbestämd ordning.
 • Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom ett testamente.
 • Förmånstagarförordnandet kan behöva ändras om din familjesituation ändras.
 • Om du har frågor om förmånstagare och hur det fungerar rekommenderar vi att du kontaktar en jurist.

Livförsäkring för sambo

Eftersom sambos inte ärver varandra så som gifta personer gör, kan livförsäkringen fungera som en ekonomisk säkerhet för den efterlevande sambon. Det kan bli en en stor ekonomisk omställning att gå från två inkomster i hushållet till att ensam inkomsttagare. Om ni har barn påverkas situationen ytterligare. 

Oavsett om ni har bolån eller inte kan det finnas andra gemensamma utgifter som den efterlevande då ensam ska klara av att betala. 

Sambos sitter i soffan.
Livförsäkring blir som en ekonomisk säkerhet för den efterlevande sambon.

Du kan ha flera livförsäkringar

Du kan ha flera livförsäkringar och ersättning betalas då ut från alla. Du kan alltså teckna flera livförsäkringar, välja olika belopp och vem som ska få pengarna från respektive försäkring.

Om du väljer att ha flera livförsäkringar bör du tänka igenom vem eller vilka du vill ska få pengarna. Du behöver meddela till oss vem som ska få pengarna genom att fylla i ett förmånstagarförordnande (PDF).

Du kan även ha flera förmånstagare för en livförsäkring. I förmånstagarförordnandet fyller du då i namnen på de som ska få pengarna och hur stor andel i procent respektive person ska få.

Vanliga frågor om livförsäkring

Förmånsrabatt

När du försäkrar dig själv eller familjen får du 10 % förmånsrabatt. Du får även rabatten på i stort sett alla dina övriga försäkringar. Försäkra även bilen eller hemmet så får du 15 % rabatt.