Livförsäkring


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Livförsäkringen är extra värdefull om du har hemmavarande barn eller bolån tillsammans med någon. En livförsäkring ger dem som behöver dig mest en ekonomisk trygghet om du skulle avlida.

Vad händer om en inkomst i familjen försvinner? Det är något som du förmodligen helst inte vill fundera på, men som är extra viktigt om du och din partner äger bostaden tillsammans. En livförsäkring med förmånstagare kan göra att den efterlevande har råd att bo kvar. Livförsäkringen gör att dina anhöriga får extra, skattefri, ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp som betalas ut om du avlider.​


 • Försäkrad dygnet runt

  Livförsäkringen gäller dygnet runt i hela Norden, och i upp till ett år utanför Norden.

 • Välj försäkringsbelopp

  Välj mellan sex nivåer på försäkringsbelopp på din livförsäkring.

 • Beloppet värdesäkras

  Försäkringsbeloppet räknas upp varje år, samma förändring som prisbasbeloppet.

Försäkringsbeloppet är värdesäkrat

Fram till din 55-års dag är försäkringsbeloppet värdesäkrat​. Efter 55 års ålder trappas försäkringsbeloppet ned med 10 % per år jämfört med det försäkringsbelopp som gällde året innan. 

Välj försäkringsbelopp

Du väljer vilket försäkringsbelopp du vill ha på din livförsäkring. Det finns sex nivåer att välja på:

 •    500 000 kr
 • 1 000 000 kr
 • 1 500 000 kr
 • 2 000 000 kr
 • 2 500 000 kr
 • 3 000 000 kr

Väljer du ett lägre försäkringsbelopp blir priset på försäkringen lägre, men det ger även en lägre ersättning till dina förmånstagare. Du kan höja försäkringsbeloppet om förutsättningarna ändras eller om du har valt ett för lågt belopp från början. Efter det att du har fyllt 60 år kan du dock inte höja beloppet.

Det finns även möjlighet att ansöka om högre försäkringsbelopp än 3 000 000 kr. Kontakta oss på 0771-655 655, så hjälper vi dig.


Villkoren

Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur ersättning betalas ut.

Självrisk

​Livförsäkringen har ingen självrisk och mottagen behöver inte betala skatt för beloppet som betalas ut.


Behöver jag göra en hälsodeklaration?

Ja, för att kunna ge dig bästa möjliga försäkringsskydd till rätt pris vill vi att du fyller i en hälsodeklaration. Din försäkring börjar gälla tidigaste dagen efter den dag du ansökte om försäkring (skicka in komplett ifylld hälsodeklaration), under förutsättning att vi kan godkänna försäkringen​.

Frågor och svar om hälsodeklaration

När kan jag teckna livförsäkring?

Du kan teckna livförsäkringen när du är mellan 18-60 år. Försäkringen gäller tills du fyller 75 år.

Hur gäller försäkringen och för vem?

Du kan köpa en livförsäkring när du är mellan 18 och 60 år och den gäller tills du är 75 år. 

Livförsäkringen gäller dygnet runt i hela Norden, och utanför Norden i högst ett år. Om du ska vistas utanför Norden under en längre tid ska du kontakta oss innan du reser.

Livförsäkringen gäller för den person som står namngiven som försäkrad i försäkringsbrevet. Personen måste vara bosatt i Sverige.

Vem får ersättningen från livförsäkringen?

Om inget annat anmälts genom ett förmånstagarförordnande betalas ersättningen enligt villkoren till:

 • Din make/maka/sambo.
 • Om make/maka/sambo inte finns, eller helt avstår från sin rätt till ersättning, betalas beloppet ut till dina arvingar.

Sambo är endast förmånstagare om ni hade ett samboförhållande vid dödsfallet. Med make/maka avses även registrerad partner.  

Om reglerna för förmånstagare i villkoren inte passar dig kan du själv bestämma vem det är som ska få ersättningen från livförsäkringen. Det gör du genom att fylla i ett förmånstagarförordnande. Förmånstagare kan vara en fysisk eller juridisk person och förmånstagarförordnandet måste vara skriftligt och skickas in till oss för att vara giltigt. Ett förmånstagarförordnande kan inte göras eller ändras genom testamente.​ 

Tänk på att vi inte kan ge rådgivning om hur förmånstagarförordnandet ska skrivas. Om du har frågor om hur du ska fylla i blanketten eller om förmånstagare och följder av förmånstagarförordnande ber vi dig att kontakta en jurist.

Hur betalas ersättningen ut?

Ersättningen från livförsäkringen är skattefri, och betalas ut som ett engångsbelopp.​​ Dina efterlevande ska kontakta oss så snart som möjligt.

Är försäkringsbeloppet värdesäkrat?

Försäkringsbeloppet räknas upp varje år vid förfallodagen, motsvarande förändringen av prisbasbeloppet från januari föregående år. Livförsäkringen är värdesäkrad fram till din 55-årsdag.​