Livförsäkring

Trygghet för dem du bryr dig om

En livförsäkring ger dem som behöver dig mest en ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Livförsäkringen är extra värdefull om du har hemmavarande barn eller bolån tillsammans med någon.

Vad händer om en inkomst i familjen försvinner? Det är något som du förmodligen helst inte vill fundera på, men som är extra viktigt om du och din partner äger bostaden tillsammans. En livförsäkring med förmånstagare kan göra att den efterlevande har råd att bo kvar. Livförsäkringen gör att dina anhöriga får extra, skattefri, ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp som betalas ut om du avlider.​


 • Försäkrad dygnet runt

  Livförsäkringen gäller dygnet runt i hela Norden, och i upp till ett år utanför Norden.

 • Beloppet värdesäkras

  Försäkringsbeloppet räknas upp varje år, med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.​​

vilket försäkringsbelopp vill du ha?

Du väljer vilket försäkringsbelopp du vill ha på din livförsäkring. Det finns fem nivåer att välja på:

 • 500 000 kr
 • 1 000 000 kr
 • 1 500 000 kr
 • 2 000 000 kr
 • 2 500 000 kr

Försäkringsbeloppets storlek påverkar priset

Väljer du ett lägre försäkringsbelopp blir priset på försäkringen lägre. Efter 55 års ålder trappas försäkringsbeloppet ned med 10 % per år jämfört med det försäkringsbelopp som gällde året innan. Fram till din 55-års dag är försäkringsbeloppet värdesäkrat​. Du inte kan höja beloppet efter det att du har fyllt 60 år.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisk

​Livförsäkringen har ingen självrisk och ersättningen är skattefri.


Behöver jag göra en hälsodeklaration?

Ja, för att kunna ge dig bästa möjliga försäkringsskydd till rätt pris vill vi att du fyller i en hälsodeklaration. Din försäkring börjar gälla tidigaste dagen efter den dag du ansökte om försäkring (skicka in komplett ifylld hälsodeklaration), under förutsättning att vi kan godkänna försäkringen​.

Frågor och svar om hälsodeklaration

Hur gäller försäkringen och för vem?

Du kan köpa en livförsäkring när du är mellan 18 och 59 år och den gäller tills du är 75 år. 

Livförsäkringen gäller dygnet runt i hela Norden, och utanför Norden i högst ett år. Om du ska vistas utanför Norden under en längre tid ska du kontakta oss innan du reser.

Livförsäkringen gäller för den person som står namngiven som försäkrad i försäkringsbrevet. Personen måste vara bosatt i Sverige.

Vem får ersättningen från livförsäkringen?

Du kan bestämma vem det är som ska få ersättningen från livförsäkringen. Det gör du genom att fylla i ett förmånstagarförordnande. Om du inte anmält vem som ska vara förmånstagare betalas ersättningen ut enligt dessa regler:

 • Till din make/maka/sambo.
 • Om make/maka/sambo inte finns, eller helt avstår från sin rätt till ersättning, betalas beloppet ut till dina arvingar.

Sambo är endast förmånstagare om ni hade ett samboförhållande vid dödsfallet. Med make/maka avses även registrerad partner.  

För att ett förmånstagarförordnande ska vara giltigt måste det vara skriftligt och skickas in till oss. Ett förmånstagarförordnande kan inte göras eller ändras genom testamente.​

Hur betalas ersättningen ut?

Ersättningen från livförsäkringen är skattefri, och betalas ut som ett engångsbelopp.​​ Dina efterlevande ska kontakta oss så snart som möjligt.

Är försäkringsbeloppet värdesäkrat?

Försäkringsbeloppet räknas upp varje år vid förfallodagen, motsvarande förändringen av prisbasbeloppet från januari föregående år. Livförsäkringen är värdesäkrad fram till din 55-årsdag.​