Fritidshusförsäkring

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen gäller för byggnaderna och tomten. Du kan även försäkra sakerna som du permanent förvarar i fritidshuset.

 • Skadedjursförsäkring

  Sanering av skadedjur ingår och du betalar ingen självrisk.

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

 • Skydd vid takläckage

  Stor Fritidshusförsäkring gäller om vatten läcker in genom taket.

Om ni är flera ägare

Försäkringen gäller för dig som äger huset. Om du äger fritidshuset tillsammans med andra gäller byggnadsförsäkringen även för dem. Du behöver inte meddela oss vilka de andra ägarna är. 

Om du har valt att försäkra möbler och andra saker som förvaras i fritidshuset, gäller dock försäkringen för sakerna endast för dig och dina familjemedlemmar. 

Skrattande kvinnor
Försäkringen gäller för flera ägare.

Rådgivning för ditt byggprojekt

Är det dags att bygga altan, fixa staket eller måla om fasaden? Eller varför inte bygga ett uterum för att kunna njuta av sommaren oavsett om solen skiner eller om det blir regn.
Om du kör fast och vill få råd och hjälp av ett proffs kan du få det av Anticimex. Denna rådgivning ingår kostnadsfritt i vår fritidshusförsäkring 1 juni till 31 augusti.

Så fungerar byggrådgivningen

Man sågar brädor
I sommar får du gratis byggrådgivning

Försäkra ditt nybygge

Om sommarprojektet blev ett uterum, ett växthus, en friggebod eller annan byggnad på tomten ringer du oss så att du får rätt försäkring för det du byggt. För pool och annat utomhusbad rekommenderar vi Stor Fritidshusförsäkring för att du ska kunna få ersättning för skador på poolen. 

Jämför fritidshusförsäkringarna

Jämför innehållet Stor Fritidshus Fritidshus
Ansvar och rättsskydd

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor.​​​

Brand och explosion

​Du får ersättning för skador på byggnaden som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion. Dock inte vid sprängningsarbete.​

Dina personliga saker

​​Du får ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i fritidshuset, vid vattenläckage, brand eller blixtnedslag.

Försäkringsbeloppet är valbart och ska motsvara värdet av allt som finns i fritidshuset.

Hushållsmaskiner, glas och sanitetsgods

Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskiner, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, el, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr i byggnaden. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.

Hyresbortfall

Om du har fritidshuset uthyrt och det blir obrukbart efter en skada får du ersättning för hyresbortfall. Ersättning lämnas under högst 24 månader.​​

Skadedjur i bostadshuset

Om du får in skadedjur i bostadshuset, till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter, som blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att få bort dem. Saneringen omfattar inte byggtekniska åtgärder eller omhändertagande av de avlidna skadedjuren.

Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Läs mer om skadedjursförsäkringen.

Naturskada, storm och översvämning

Ger ersättning för skada på byggnaden som orsakats av skyfall, jordskalv, storm eller hagel.

Vattenläckage

​Gäller om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från anslutna anordning som till exempel handfatet, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Bad- och duschrum samt tvättstuga ska ha golvbrunn och vara byggda enligt byggnormer och branschregler.

Flyttskydd

Ger ersättning om dina saker skadas vid flytt/transport till fritidshuset om det är en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Sakerna ska vara avsedda för stadigvarande bruk i fritidshuset.

Handikappsanpassning

Skäliga kostnader för handikappanpassning, upp till 100 000 kr ersätts om fritidshuset behöver handikappsanpassas för att du blivit rullstolsburen p.g.a. ett olycksfall.

Hussvamp

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation upp till 500 000 kronor om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Arbetet sker i samarbete med Anticimex. ​

Maximerat åldersavdrag

Om vi, efter en skada, ersätter gamla byggnadsdelar med nya betalar du en kostnad för det som blir ersatt, ett åldersavdrag. Den kostnaden blir max 15 000 kronor. Undantag finns för badrum äldre än 30 år, då åldersavdraget blir 100 %.

Nyvärde på hemelektronik

Hemelektronik, så som en dator, hushållsmaskin eller apparat för ljud- och bildåtergivning, som är yngre än tre år ersätts med ny motsvarande den skadade om den inte kan repareras eller om reparationskostnaden är högre än priset för ny motsvarande vara.
Försäkringen gäller inte för kamera, mobiltelefon, surfplatta, GPS eller bärbar musikspelare.

Otur byggnad och tomt

Ger ersättning för skador som orsakats av plötslig och oförutsedd yttre händelse med upp till 200 000 kr för byggnad och 50 000 kr för annan byggnad, simbassäng och utomhusbad.  

Snötryck

Skador som orsakats av snötryck när yttertaket till fritidshuset bryter samman ersätts. Tak över entré, altan eller liknande omfattas inte av denna försäkring.

StorskadeXtra

Om huset skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga ett nytt motsvarande hus, kan du välja att få resten av huset rivet och istället få ett nytt motsvarande hus uppfört på samma grund.

Utökat takläckageskydd

Om vatten oberäknat rinner inom genom taket eller fasad ovan mark kan du få ersättning med upp till 20 000 kronor. Det gäller för skador på huvudbyggnaden och andra delar som är hopbyggd med huvudbyggnaden, men inte för själva skadan på taket eller fasaden. 

Underförsäkringsgaranti

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller skaffat fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Du behöver bara komma ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.

Tilläggsförsäkringar

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fritidshusförsäkring