Fritidshusförsäkring

Försäkring för sommarhus eller fjällstugor. Välj omfattning på försäkringen som passar ditt behov.  

  • Sanering av skadedjur ingår utan självrisk
  • Mindre båtar utan motor täcks av försäkringen
  • Stor Fritidshusförsäkring ersätter takläckage
Detta ingår i vår fritidshusförsäkring

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på
If kontrollerar inte att de som lämnar omdömen på Trustpilot är eller har varit kunder hos If.

Försäkring för alla typer av fritidshus

Fritidshuset är för många en plats att koppla av på. Det kan vara allt från sommarstugan som bara används under de ljusa månaderna, till fjällstugan dit du reser på vintern eller ett toppmodernt fritidshus med året-runt-standard.

Det finns många varianter av fritidshus och försäkringen kan anpassas till att passa just dina behov. Du kan välja att försäkra husen och saker du förvarar där eller bara huset. Om du hyr ut fritidshuset kan du lägga till uthyrningsförsäkring.

Skador orsakade av vilda djur som tar sig in i bostadshuset, sönderfrusna rör, nedblåsta träd och inbrott kan drabba vilken husägare som helst. Om något skulle hända dig kommer du få hjälp med att lösa praktiska frågor och få ersättning för det stulna eller skadade. 

Fest på fritidshusets altan.
Vår fritidshusförsäkring gäller för alla typer av stugor och fritidsställen.

Försäkra alla byggnader

Fritidshusförsäkringen gäller för huset och tomten och de övriga byggnader som finns med i försäkringsbrevet. Kom ihåg att berätta för oss om du till exempel bygger en friggebod eller växthus så att försäkringen även täcker dem. 

Försäkra sakerna

Om de saker du förvarar i fritidshuset stjäls eller skadas vid en brand, åsknedslag, skadegörelse eller vattenskada får du ersättning med högst det belopp du valt som försäkringsbelopp. Försäkring för sakerna kan väljas bort.   

Översikt

Jämför våra fritidshusförsäkringar

Detta ingår Stor Fritidshus­försäkring Stor Fritidshus Fritidshus­försäkring Fritidshus
Ingår Ingår

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.​​​

Ingår Ingår

​Du får ersättning för skador på byggnaden som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion. Dock inte vid sprängningsarbete.​

Ingår Ingår

​​Du får ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i fritidshuset, vid vattenläckage, brand eller blixtnedslag.

Försäkringsbeloppet är valbart och ska motsvara marknadsvärdet av alla saker som finns i fritidshuset. 

Om du inte vill att försäkringen ska omfatta sakerna väljer du 0 kronor i försäkringsbelopp i webbshopen. 

Ingår Ingår

Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskiner, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, el, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr i byggnaden. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.

Ingår Ingår

Om du har fritidshuset uthyrt och det blir obrukbart efter en skada får du ersättning för hyresbortfall. Detta skydd gäller i högst 2 år från skadedagen. Ersättningen är upp till 15 000 kronor per månad och totalt max 150 000 kronor. 

Ingår Ingår

Om du får in skadedjur – till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter – i bostadshuset eller någon annan bostadsbyggnad på tomten och det blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att få bort dem. Saneringen omfattar inte byggtekniska åtgärder eller omhändertagande av de avlidna skadedjuren.

Du får ersättning för skador orsakade av vilda djur (ej råttor, möss, andra gnagare eller insekter) som tagit sig in i bostadsbyggnaden.

Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Läs mer om skadedjursförsäkringen.

Ingår Ingår

Ger ersättning för skada på byggnaden som orsakats av skyfall, jordskalv, storm eller hagel.

Ingår Ingår

​Gäller om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från anslutna anordning som till exempel handfatet, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Dusch- och badrum samt tvättstuga ska ha golvbrunn och vara byggda enligt byggnormer och branschregler.

Ingår Ingår inte

Ger ersättning om dina saker skadas vid flytt/transport till fritidshuset om det är en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Sakerna ska vara avsedda för stadigvarande bruk i fritidshuset.

Ingår Ingår inte

Skäliga kostnader för handikappanpassning, upp till 100 000 kronor ersätts om fritidshuset behöver handikappsanpassas för att du blivit rullstolsburen på grund av ett olycksfall.

Ingår Ingår inte

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation upp till 2 miljoner kronor om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Arbetet sker i samarbete med Anticimex. ​

Ingår Ingår inte

Om vi, efter en skada, ersätter gamla byggnadsdelar med nya betalar du en kostnad för det som blir ersatt, ett åldersavdrag, som kan bli 100 000 kronor. Omfattningen Begränsat åldersavdrag innebär att din kostnad istället blir högst 10 000 kronor. 

Det begränsade åldersavdraget gäller inte för yt- och tätskikt i badrum som är äldre än 30 år. Det gäller inte heller vid skada på hushållsmaskiner eller installationer som ersätts enligt villkorspunkten 3.3 G.

Ingår Ingår inte

Om hemelektronik som är yngre än två år inte kan repareras får du ersättning med vad det kostar att köpa en ny motsvarande vara utan avdrag för värdeminskning. 

Exempel på hemelektronik är dator, tv, ljudanläggning och hushållsmaskiner. 

Ersättning med nyvärde gäller inte mobiltelefon, smart watch, kamera, sufplatta och GPS. 

Ingår Ingår inte

Ger ersättning för skador som orsakats av plötslig och oförutsedd yttre händelse med upp till 200 000 kronor för byggnad och 50 000 kronor för annan byggnad, simbassäng och utomhusbad.  

Ingår Ingår inte

Skador som orsakats av snötryck när yttertaket till fritidshuset bryter samman ersätts. Tak över entré, altan eller liknande omfattas inte av denna försäkring.

Ingår Ingår inte

Om huset skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga ett nytt motsvarande hus, kan du välja att få resten av huset rivet och istället få ett nytt motsvarande hus uppfört på samma grund.

Ingår Ingår inte

Om vatten oberäknat rinner in genom taket eller fasad ovan mark kan du få ersättning med upp till 20 000 kronor. Det gäller för skador på huvudbyggnaden och andra delar som är hopbyggd med huvudbyggnaden, men inte för själva skadan på taket eller fasaden. 

Ingår Ingår inte

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller skaffat fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Du behöver bara komma ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.

Tillägg till din fritidshusförsäkring

Frågor och svar om fritidshusförsäkring

Byggrådgivning

Om du vill bygga om fritidshuset, bygga altan, attefallshus eller friggebod kan du få byggrådgivning innan du sätter igång med byggprojektet. Tjänsten ingår utan extra kostnad i din fritidshusförsäkring. 

Du kan bland annat få hjälp med materialval, byggtekniska frågor, byggnormer och rådgivning kring energiförbrukning. 

Så fungerar byggrådgivningen

Par planerar ett bygge framför en dator
Byggrådgivning ingår i fritidshusförsäkringen.