Fritidshusförsäkring

Försäkra sommarhuset eller fjällstugan
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
 1. Fritidshusförsäkring

Med fritidshusförsäkring får du ersättning för skador vid bland annat vattenläcka, inbrott och om skadedjur tagit sig in. Försäkringen gäller för byggnaderna, tomten och du kan välja att försäkra saker du förvarar där.

Försäkringen skyddar förvisso inte mot att skador inträffar, men du får både ekonomisk kompensation och hjälp om det till exempel skulle inträffa en vattenskada.

I fritidshusförsäkringen ingår även ett personligt skydd som hjälper dig vid rättsliga tvister och om du krävs på skadestånd. Om du äger fritidshuset tillsammans med andra gäller byggnadsförsäkringen även för dem.


Fördelar med fritidshusförsäkringen

 • Skadedjursförsäkring

  Sanering av skadedjur ingår och du betalar ingen självrisk.

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

 • Skydd vid takläckage

  Stor Fritidshusförsäkring gäller om vatten läcker in genom taket.

Jämför innehållet Stor Fritidshus Fritidshus
Ansvar och rättsskydd

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor.​​​

Brand och explosion

​Du får ersättning för skador på byggnaden som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion. Dock inte vid sprängningsarbete.​

Dina personliga saker

​​Du får ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i fritidshuset, vid vattenläckage, brand eller blixtnedslag.

Försäkringsbeloppet är valbart och ska motsvara värdet av allt som finns i fritidshuset.

Hushållsmaskiner, glas och sanitetsgods

Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskiner, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, el, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr i byggnaden. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.

Hyresbortfall

Om du har fritidshuset uthyrt och det blir obrukbart efter en skada får du ersättning för hyresbortfall. Ersättning lämnas under högst 24 månader.​​

Skadedjur i bostadshuset

Om du får in skadedjur i bostadshuset, till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter, som blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att få bort dem. Saneringen omfattar inte byggtekniska åtgärder eller omhändertagande av de avlidna skadedjuren.

Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Läs mer om skadedjursförsäkringen.

Naturskada, storm och översvämning

Ger ersättning för skada på byggnaden som orsakats av skyfall, jordskalv, storm eller hagel.

Vattenläckage

​Gäller om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från anslutna anordning som till exempel handfatet, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Bad- och duschrum samt tvättstuga ska ha golvbrunn och vara byggda enligt byggnormer och branschregler.

Flyttskydd

Ger ersättning om dina saker skadas vid flytt/transport till fritidshuset om det är en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Sakerna ska vara avsedda för stadigvarande bruk i fritidshuset.

Handikappsanpassning

Skäliga kostnader för handikappanpassning, upp till 100 000 kr ersätts om fritidshuset behöver handikappsanpassas för att du blivit rullstolsburen p.g.a. ett olycksfall.

Hussvamp

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation upp till 500 000 kronor om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Arbetet sker i samarbete med Anticimex. ​

Maximerat åldersavdrag

Om vi, efter en skada, ersätter gamla byggnadsdelar med nya betalar du en kostnad för det som blir ersatt, ett åldersavdrag. Den kostnaden blir max 15 000 kronor. Undantag finns ex. äldre badrum när åldersavdraget blir 100 %.

Nyvärde på hemelektronik

Hemelektronik, så som en dator, hushållsmaskin eller apparat för ljud- och bildåtergivning, som är yngre än tre år ersätts med ny motsvarande den skadade om den inte kan repareras eller om reparationskostnaden är högre än priset för ny motsvarande vara.
Försäkringen gäller inte för kamera, mobiltelefon, surfplatta, GPS eller bärbar musikspelare.

Otur byggnad och tomt

Ger ersättning för skador som orsakats av plötslig och oförutsedd yttre händelse med upp till 200 000 kr för byggnad och 50 000 kr för annan byggnad, simbassäng och utomhusbad.  

Snötryck

Skador som orsakats av snötryck när yttertaket till fritidshuset bryter samman ersätts. Tak över entré, altan eller liknande omfattas inte av denna försäkring.

StorskadeXtra

Om huset skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga ett nytt motsvarande hus, kan du välja att få resten av huset rivet och istället få ett nytt motsvarande hus uppfört på samma grund.

Utökat takläckageskydd

Du får ersättning för skador på huvudbyggnaden, och andra delar som är ihopbyggda med huvudbyggnaden, som orsakats av att vatten oberäknat rinner in genom tak eller fasaden ovan mark. Du får inte ersättning för själva skadan på taket eller fasaden.

Underförsäkringsgaranti

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller skaffat fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Du behöver bara komma ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.


Tilläggsförsäkringar

Att komplettera din försäkring med.

Gäller vid stöld trots att du lånat ut bostaden. Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kr. Självrisken är 1 500 kr. Om bostaden blir obrukbar efter en skada, ex. vattenskada, kan du få ersättning för hyresförlusten. 

Ring 0771-655 655 om du vill lägga till uthyrningsförsäkring. 

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr.​ Här kan du läsa mer om tillägget Småbåt​.​

Kontakta oss​ om du vill försäkra en liten båt med småbåtstillägget.​

Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Anmäl skada

Här kan du anmälan skada – snabbt och enkelt. Vi kontaktar dig senast nästkommande vardag.


 1. Fritidshusförsäkring