Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen gäller för byggnaderna och tomten. Du kan även försäkra sakerna som du permanent förvarar i fritidshuset.

Jämför fritidshusförsäkring
  • Skadedjursförsäkring

    Sanering av skadedjur ingår och du betalar ingen självrisk.

  • Skadejour dygnet runt

    Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

  • Skydd vid takläckage

    Stor Fritidshusförsäkring gäller om vatten läcker in genom taket.

Flera ägare till fritidshuset

Försäkringen gäller för dig som äger huset. Om du äger fritidshuset tillsammans med andra gäller byggnadsförsäkringen även för dem.

Middag på uteplatsen
Försäkringen gäller för flera ägare.

Du behöver inte meddela oss vilka de andra ägarna är. Om du har valt att försäkra möbler och andra saker som förvaras i fritidshuset, gäller dock försäkringen för sakerna endast för dig och dina familjemedlemmar. 

Byggt nytt eller byggt om?

Om du har byggt ett uterum, växthus, en friggebod eller annan byggnad på tomten ringer du oss så att du får rätt försäkring för det du byggt. För pool och annat utomhusbad rekommenderar vi Stor Fritidshusförsäkring för att du ska kunna få ersättning för skador på poolen. 

Jämför fritidshusförsäkringarna

Jämför innehållet Stor Fritidshus Fritidshus
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte

Tilläggsförsäkringar