Privat sjukvårdsförsäkring

Med vår privata sjukvårdsförsäkring garanteras du att den vård och behandling du behöver påbörjas inom 14 arbetsdagar.

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på

Privat sjukvårdsförsäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Därför är If ett bra val

Fördelar med vår privata sjukvårdsförsäkring

  • Slipp långa vårdköer

    Du garanteras vård inom 14 arbetsdagar från det att Ifs Vårdplanering tagit emot all nödvändig medicinsk dokumentation. Om vårdgarantin inte uppfylls betalas 3 000 kronor ut efter 14 arbetsdagar. Efter 30 arbetsdagar betalas ytterligare 20 000 kronor.

  • Få rådgivning och hjälp med tidsbokning

    Du får tillgång till Ifs Vårdplanering som ger rådgivning och bokar läkarbesök, specialistvård och operation hos privata vårdgivare åt dig. Vårdplaneringen bokar även operationsförberedande undersökning, operation och behandling på sjukhus.

  • Du kan få hjälp dygnet runt

    Under kontorstid finns våra sjuksköterskor, kiropraktor och fyioterapeut tillgängliga för att hjälpa dig. Behöver du hjälp under övrig tid är chatten Vårdhjälpen tillgänglig dygnet runt för självhjälp.

Rabatt med vårt förmånsprogram

Samla dina försäkringar hos oss och få upp till 15 % i rabatt. 

Snabbare vård med privat sjukvårdsförsäkring

Om du drabbas av en sjukdom eller olycksfall hjälper våra legitimerade sjuksköterskor på Ifs Vårdplanering till med bedömning av ditt vårdbehov. Vi ger dig rådgivning och bokar tid för behandling i vårt stora nätverk av vårdgivare.

Du kan bland annat få behandling hos psykolog (upp till 10 gånger) och hos fysioterapeut, naprapat och kiropraktor.

Sjukvårdsförsäkring

Detta ingår Privat sjukvårds­försäkring Privat sjukvårds­försäkring
Ingår

Du får tillgång till Ifs Vårdplanering som ger rådgivning och bokar läkarbesök, specialistvård och operation hos privata vårdgivare åt dig. Vårdplaneringen bokar även operationsförberedande undersökning, operation och behandling på sjukhus.

Ingår

Du garanteras vård inom 14 arbetsdagar från det att Ifs Vårdplanering tagit emot all nödvändig medicinsk dokumentation. Om vårdgarantin inte uppfylls betalas 3 000 kronor ut efter 14 arbetsdagar. Efter 30 arbetsdagar betalas ytterligare 20 000 kronor.

Ingår

Vi ersätter kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling vid ersättningsbar sjukdom eller olycksfall.

Ingår

Vi ersätter kostnader för behandling hos fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor efter hänvisning från Ifs vårdplanering eller remiss från behandlande läkare.

Ingår

Du får ersättning för rese- och logikostnader i samband med vård och behandling som försäkringen gäller för. Om du är under 18 år eller om du ska genomgå en stor operation kan även ersättning för nära anhörigs rese-och logikostnader betalas.

Ingår

Vi ersätter kostnader för behandling hos psykolog eller psykoterapeut efter hänvisning från Ifs vårdplanering eller remiss från behandlande läkare. Upp till tio behandlingstillfällen per skada ersätts.

Ingår

Vi ersätter kostnader för operationsförberedande undersökningar, operation, medicinering, vård och sjukhusvistelse samt medicinsk undersökning, diagnostisering och behandling av specialistläkare.

Vi ersätter även medicinsk eftervård och rehabilitering efter operation eller ingrepp.

Ingår

Om du diagnostiserats med en livshotande sjukdom, råkat ut för ett livshotande olycksfall eller står inför en riskfylld behandling, ersätter vi kostnader för en ny medicinsk bedömning av en andra specialistläkare.

Ingår

Genom försäkringen kan du få ersättning för läkemedel upp till gällande högkostnadsskydd och patientavgifter inom offentlig vård.

Ingår

Om du drabbas av en akut psykisk kris på grund av en traumatisk händelse ersätter vi kostnaderna för kristerapi. Vi ersätter även kristerapi för dina anhöriga om du avlider. Försäkringen gäller för upp till 10 behandlingstillfällen. Kontakta oss för att få hjälp med att boka tid hos psykolog.

Ingår

Vi ersätter kostnader för tillfälliga medicinska hjälpmedel som ordinerats av läkare.

Om du väljer den offentliga vården

Väljer du att vända dig till den offentliga vården istället för privat vård, ersätter sjukvårdsförsäkringen de utlägg du har för patientavgifter och receptbelagda läkemedel, upp till högkostnadsskyddet​.​

Får du en remiss från den offentliga vården behöver du inte betala någon självrisk.

Frågor och svar

Vanliga frågor om sjukvårdsförsäkring

Relaterat innehåll