Som frilansande konsult på ett företag, gäller deras ansvarsförsäkring mig och min enskilda firma?

Nej, din uppdragsgivares ansvarsförsäkring gäller enbart för dem.

Det är alltså inte din enskilda firma som är försäkrad. Det är tyvärr ett vanligt missförstånd att man tror att man omfattas av någon annans försäkring när man är uppdragstagare vilket beror på ansvarsförsäkringens särdrag. Det viktiga att komma ihåg är vem som är försäkrad och då har du som egen företagare ett eget självständigt försäkringsbehov som inte kan tillgodoses i någon annans försäkring.

Din uppdragsgivare ansvarar gentemot beställaren för en skada som du orsakar. Men i nästa steg så kan din uppdragsgivare (eller uppdragsgivarens försäkringsbolag) kräva dig på skadestånd för den ersättning de fick betala till beställaren.

Tyvärr ser vi att man på olika sätt önskar modifiera uppdragsgivarens försäkring genom att efterfråga t.ex. medförsäkring vilket inte är en hållbar lösning. Andra lösningar är att förlita sig på uppdragsavtal med friskrivningar. Inget av det kan rekommenderas! 

Bedriver du någon form av näringsverksamhet så ska du alltid se till att åtminstone en egen ansvars- och rättsskyddsförsäkring tecknas som passar den verksamhet som bedrivs. På så sätt har du försäkrat din verksamhet. 

Det förekommer inom industridesignsbranschen att man tillämpar omfattande konsultavtal där uppdragsgivarens försäkringsgivare kräver att underkonsult ska ha egen försäkring vilket kan leda såväl till försäkringstvister som kontraktsbrott. Ett annat exempel är att tvist uppstår med uppdragsgivaren och då kan det vara helt avgörande att ha en egen rättsskyddsförsäkring för att kunna hävda sin rätt. 

Det finns förmånliga paketförsäkringar för småföretagare som innehåller flera andra viktiga moment men även utökningsmöjligheter.