Hållbarhet

Läs om vårt hållbarhetsarbete. Här kan du även ladda ner vår hållbarhetsrapport för 2019.

Hållbarhetsrapport

För If är det naturligt att arbeta med hållbarhet. Vi ser till att våra kunder är rätt försäkrade och har den trygghet de behöver för att möta risker och bygga för framtiden. Vi finns där, både i de stora ögonblicken och i vardagen.  

Det åtagandet innebär att vi vill förhindra att människor kommer till skada eller att egendom och resurser förstörs. Vi vill i första hand förebygga att skador inträffar, eftersom det är det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv. Skadeförebyggande arbete minskar miljöpåverkan, ökar trygghetskänslan och minskar de ekonomiska kostnaderna.

När skador ändå inträffar så vill vi hantera dem på ett hållbart sätt.  Vi uppmuntrar och stöder våra leverantörer och partners att använda mer hållbara metoder när skador ska repareras. Genom att ställa tuffa krav och ha ett nära samarbete med våra leverantörer har vi möjlighet att minska materialanvändning och öka återanvändning. Varje år reparerar och återanvänder våra verkstäder cirka 3 500 ton metall och plast.

Ifs engagerade och professionella medarbetare är nyckeln till framgång. Vi strävar efter att erbjuda en hållbar arbetsplats där medarbetare känner sig trygga, inkluderade och stimulerade och har rätt förutsättningar att göra sitt jobb.

Ingen är till hundra procent hållbar. Som för många andra är hållbarhetsarbetet även för If en läroprocess och en resa för att ständigt bli bättre. Därför är vi öppna för nya intryck, följer forskningen och söker samarbete med både kunder, partners och andra i hållbarhetsfrågorna.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Nedan finns intervjuer med kunder och medarbetare och exempel på hur vi på If jobbar med hållbarhet i praktiken inom våra olika fokusområden.

Vid frågor om vårt hållbarhetsarbete

Kontakta Philip
Philip Thörn

Ifs hållbarhetschef

Philip Thörn
Telefon 010-6037768
Skicka mejl