Hållbarhet

Läs om vårt hållbarhetsarbete. Här kan du även ladda ner vår hållbarhetsrapport för 2019.

Vi strävar efter att främja hållbarhet

En hållbar utveckling kräver partnerskap mellan regeringar, civilsamhället och den privata sektorn. Företagen har en nyckelroll att spela här, eftersom vi investerar i de tekniker, produkter och, framför allt, människor som behövs för en hållbar utveckling. En välfungerande, sund och stabil försäkringsmarknad är viktig för hela samhället.

Vi ger våra kunder social och ekonomisk trygghet genom högkvalitativa försäkringsprodukter och har arbetat med miljöfrågor i många år. Vi breddar nu räckvidden för detta arbete och belyser de kopplingar som finns mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner.

Vi har, baserat på intervjuer med kunder, medarbetare, ledning, partners och lokalsamhället, och annat forskningsmaterial identifierat fem hållbarhetsområden som utgör basen för vårt arbete.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Nedan finns intervjuer med kunder och medarbetare och exempel på hur vi på If jobbar med hållbarhet i praktiken inom våra olika fokusområden.

Vid frågor om vårt hållbarhetsarbete

Kontakta Philip
Philip Thörn

Ifs hållbarhetschef

Philip Thörn
Telefon 010-6037768
Skicka mejl