Hållbarhet

Läs om vårt hållbarhetsarbete

Ladda ner vår hållbarhetsrapport 2018 här

If strävar efter att främja hållbarhet, eftersom det är centralt för företaget och dess intressenter.

En hållbar utveckling kräver partnerskap mellan regeringar, civilsamhället och den privata sektorn. Företagen har en nyckelroll att spela här, eftersom vi investerar i de tekniker, produkter och, framför allt, människor som behövs för en hållbar utveckling. En välfungerande, sund och stabil försäkringsmarknad är viktig för hela samhället.

Vi ger våra kunder social och ekonomisk trygghet genom högkvalitativa försäkringsprodukter och har arbetat med miljöfrågor i många år. Vi breddar nu räckvidden för detta arbete och belyser de kopplingar som finns mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner.

Vi har, baserat på intervjuer med kunder, medarbetare, ledning, partners och lokalsamhället, och annat forskningsmaterial identifierat fem hållbarhetsområden som utgör basen för vårt arbete.

  • Klimat
  • Leverantörskedjor och material
  • Arbetsmiljö
  • Mångfald och jämställdhet
  • Ansvarsfulla affärsmetoder

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i Ifs hållbarhetsrapport för 2018. Mer information kommer att finnas tillgängligt här på webbplatsen inom kort.

vid frågor om vårt hållbarhetsarbete

Kontakta Philip
Philip Thörn

Ifs hållbarhetschef

Philip Thörn
Telefon 010-6037768
Skicka mejl