Hållbarhet

För oss på If är det naturligt att arbeta med hållbarhet. Vi vill i första hand förebygga att skador inträffar, eftersom det är det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv. Skadeförebyggande arbete minskar miljöpåverkan, ökar trygghetskänslan och minskar de ekonomiska kostnaderna. ​

​När skador ändå inträffar så vill vi hantera dem på ett hållbart sätt. Vi uppmuntrar och stöder våra leverantörer och partners att använda mer hållbara metoder när skador ska repareras. ​

​Ingen är till hundra procent hållbar. Som för många andra är hållbarhetsarbetet även för If en läroprocess. Därför är vi öppna för nya intryck, följer forskningen och söker samarbete med både kunder, partners och andra i hållbarhetsfrågorna. 

Vi delar gärna aggregerad klimatrelaterad skadedata med myndigheter som vill använda informationen för forskningsändamål för att förbättra samhällets anpassningar till klimatförändringar. Det kostar ingenting att få del av sådan data. För mer information kontakta gärna Ifs hållbarhetschef Philip Thörn.

Frågor och ämnen som vi jobbar med

Vid frågor om vårt hållbarhetsarbete

Kontakta Philip
Philip Thörn

Ifs hållbarhetschef

Philip Thörn
Telefon 010-6037768
Skicka mejl