frågor och svar om företagsförsäkring

Hitta svaret på frågor om våra försäkringar och villkor. Du kan även ringa oss direkt 0771-56 00 00.

Fordonsförsäkring

Vad gäller om du kör utanför Sverige och vem är egentligen ansvarig vid en krock?

Ansvarsförsäkring

Vad innebär det egentligen att som företag stå som ansvarig för olyckor eller misstag som berör kunden?

Sjukvård och olycksfall

Har du funderat på vilket skydd du har på jobbet om en olycka inträffar eller om du blir sjuk?

Egendomsförsäkring

När börjar försäkringen att gälla? Vad täcker min försäkring vid inbrott?

Fastighetsförsäkring

Vad är det som gäller om det uppstår en vattenskada i fastigheten?

Tjänstresa och jobb utomlands

När omfattas du av försäkringen och vilket skydd har du utomlands?

Transportförsäkring

När du t.ex. köper eller säljer varor för import eller export kan det vara svårt att veta vem som bär ansvar.

Incoterms leveransvillkor

Undrar du över om det är säljaren eller köparen som står risken för varor som transporteras?

Betalningsärenden

Övriga frågor som gäller dina fakturor, betalning, ansökan om autogiro eller e-faktura etc.