Skada på företagets fordon?

Anmäla skadan direkt eller läs först mer om vad du ska göra om du har råkat ut för en fordonsskada.

Jag behöver bärgning

Här hittar du telefonnummer som du ska ringa om du behöver bärgning.

En glasruta har gått sönder

Har du fått ett stenskott, en spricka eller vindrutan krossad?

Vi tar hand om dig på vägen

Vi hjälper dig dygnet runt om t.ex. din bil skadas eller om du råkar ut för en olycka med bilen. Här kan du även läsa mer om vad ska du göra om du har haft inbrott i bilen, kör på ett rådjur och andra vanliga skadehändelser.

Telefon

0771-815 818

Postadress

If Skadeservice
F200
106 80 Stockholm

Läs mer om fordonsskador

Kollision med annat fordon

Om du krockat med ett annat fordon måste både du och den andra föraren anmäla det som hänt till era respektive försäkringsbolag.

Anteckna registreringsnummer på det andra fordonet, om registreringsnummer finns, och be att få se körkortet så att du vet vem det är du har kolliderat med.

Om det finns vittnen är det bra om du kan få deras namn och telefonnummer så att vi kan kontakta dem om det behövs.

Anmäl skadan via knappen högst upp på denna sida.

När vi fått din anmälan kontaktar vi det andra försäkringsbolaget och löser allt direkt med dem utifrån de uppgifter du och den andra parten har lämnat.

Vi kan hjälpa dig med ersättning för skadorna på din bil om du har helförsäkring. Är din bil ny och har gällande vagnskadegaranti får du hjälp av det försäkringsbolag som har hand om garantierna för just ditt bilmärke. Vi skickar då ärendet vidare till dem. Om du vill kontakta dem själv hittar du de flesta bilmärkesförsäkringarna här.

Om du saknar helförsäkring eller vagnskadegaranti och du är utan vållande till skadorna måste du kontakta det andra försäkringsbolaget för att få ersättning för skadorna på din bil.

Hyrbil

Om du har tilläggsförsäkringen Hyrbil & Extra kan du få hyrbil under den tid bilen står på verkstad, som längst 45 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden, plus allt bränsle. Du får hyra en storleksmässigt likvärdig bil som din egen. Om du har specifika behov som exempelvis dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. Kontakta oss innan du hyr bil så du vet vilka hyrbilsfirmor du kan kontakta.

Läs mer om hyrbilsförsäkring

Kollision med djur

Om du kör på ett djur och får skador på bilen kan du få ersättning för det om du har helförsäkring eller vagnskadegaranti. Om du har tilläggsförsäkringen Hyrbil & Extra reduceras självrisken för vagnskada, på den del som överstiger 2 500 kr. Högsta ersättning är 5 000 kr.

  • Du måste göra en polisanmälan om du kört på älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår. Ring 112 och meddela var djuret kördes på.
  • Om du kör på ett tamdjur eller en ren måste du anmäla det till djurägaren eller till polisen.
  • Oavsett vilket djur du kör på måste du märka ut platsen där djuret blev påkört. Du riskerar böter om du inte märker ut platsen och gör en polisanmälan.

Anmäl skadan via knappen högst upp på denna sida.

På viltolycka.se hittar du fler tips om vad du ska tänka på, samt se vilka vägsträckor som är mest drabbade.

Parkeringsskada

Om din bil blivit påkörd av ett okänt motorfordon när den stod parkerad, och fordonet som körde på din bil smitit från platsen kan det räknas som en parkeringsskada. I dessa fall kan Trafikförsäkringsföreningen betala för reparationen. Du betalar självrisken 2 225 kronor. Självrisken för parkeringsskador är 5 % av årets prisbasbelopp.

Du anmäler ändå skadan till oss, så tar vi hand om hela ärendet. Om skadan inte godkänns som en parkeringsskada, eller om bilen har fått andra skador när den stått parkerad, kan du få ersättning genom helförsäkringen eller vagnskadegarantin. Du betalar den självrisk som gäller för helförsäkringen respektive garantin.

  • Anmäl parkeringsskadan till polisen.
  • Anmäl händelsen till oss. Du får direkt en bekräftelse med information om vilken verkstad du ska kontakta.
  • Vi hjälper dig att få tillbaka eventuell del av självrisken från Trafikförsäkringsföreningen om ärendet bedöms vara en parkeringsskada.

Du kan läsa mer om bestämmelserna kring parkeringsskada på Trafikförsäkringen.se

Inbrott i fordon

Om du har haft inbrott i din bil eller om någon har försökt bryta sig in i bilen kan du få ersättning för skadorna på bilen och de biltillbehör som stals om du har minst halvförsäkring.

Inbrott i bilen och inbrottsförsök ska alltid polisanmälas. Du kan göra din polisanmälan på polisens hemsida.

När du gjort polisanmälan gör du en skadeanmälan till oss. Du får ett bekräftelsemejl direkt med besked om vi kan betala skadan eller inte, vilken självrisk du har och vilken verkstad du ska kontakta.

Kör inte med bilen om någon har försökt stjäla den. Rattlåset kan vara skadat och därför kan ratten låsa sig när du kör. Om du behöver hjälp med bärgning ringer du 0771-441044.

Bilförsäkringen gäller inte för företagets eller privata tillhörigheter som till exempel verktyg, dator, mobiltelefon, kläder eller presenter som låg i bilen. Sådana saker ska anmälas via företags- eller hemförsäkringen.​

Stöld av fordon

Om din bil blivit stulen ska du anmäla det till polisen så fort som möjligt. När du gjort det anmäler du bilstölden till oss på telefon 0771-815 818. Du kan även anmäla stölden här på webben. Vi kontaktar dig senast nästa arbetsdag.

De flesta bilar kommer tillrätta inom ett par veckor och polisen kontaktar dig när bilen har hittats. Då ringer du oss så hjälper vi dig med bärgning till lämplig verkstad och ersättning för eventuella skador på bilen.

Om bilen inte kommit tillrätta inom 30 dagar kontaktar vi dig angående ersättning för bilen. För att få ersättning för bärgning, skador på bilen eller hela bilen behöver du ha minst halvförsäkring.

Hyrbil

Om du har tilläggsförsäkringen Hyrbil & Extra kan du få hyrbil under den tid bilen står på verkstad, som längst 45 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden, plus allt bränsle. Du får hyra en storleksmässigt likvärdig bil som din egen. Om du har specifika behov som exempelvis dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. Kontakta oss innan du hyr bil så du vet vilka hyrbilsfirmor du kan kontakta.

Läs mer om hyrbilsförsäkring

Feltankning

För helförsäkrad person-, hus-, och lätt lastbil ersätts feltankning med en extra självrisk utöver er vanliga vagnskadesjälvrisk.

För hjälp med bärgning i Sverige, ring 0771-441 044.

Feltankning gäller inte för fordon som används i yrkesmässig uthyrning och sådan gods- och personbefordran, ex. Taxi och Budbilar.

Brandskada

När du har minst halvförsäkring kan du få ersättning för brandskador på bilen som uppstått från bränder i närheten av bilen, genom blixtnedslag eller om bilen börjat brinna under färd.

Ring 0771-441 044 om du behöver bärgningshjälp.

Maskinskada

Maskinskadeförsäkring ingår i halvförsäkringen för personbilar och lätta lastbilar tills de är 8 år och inte gått mer än 15 000 mil.

Maskinskadeförsäkringen gäller för många olika delar och komponenter som till exempel motor, bränslesystem och bromsservo. För att kunna avgöra vad felet beror på och om maskinskadeförsäkringen gäller för felet måste en auktoriserad verkstad först undersöka bilen.

Ring oss på telefon 0771-815 818 så hjälper vi dig med att komma i kontakt med en verkstad.

Om det inte är lämpligt att köra bilen ringer du efter bärgare på telefon 0771-441044.

Läs mer om innehållet i våra fordonsförsäkringar.

Bilmärkesförsäkring/Vagnskadegaranti

Har ni en märkesförsäkring eller vagnskadegaranti ska ni anmäla eventuell skada direkt till ert märkesförsäkringsbolag eller garantigivare/märkesverkstad.

Personskada

Trafikförsäkringen täcker personskador vid trafikolyckor på föraren och passagerare i den egna bilen. Trafikförsäkringen gäller även om personer utanför bilen skadas.

Du behöver inte anmäla personskador separat. Men du måste tala om för oss om det finns skadade personer när du anmäler trafikolyckan.

När du anmäler en personskada till oss blir du kontaktad av vår personskadeavdelning.

Här kan du läsa mer om personskador i samband med trafikolycka.

Singelolycka

Om din bil skadas i en singelolycka som till exempel dikeskörning eller att du kör på något kan du får ersättning för skadorna på bilen om du har helförsäkring eller vagnskadegaranti.

Anmäl skadorna på bilen här. Anmäl skadan här. (Länken högst upp på denna sidan)
Du får ett bekräftelsemejl direkt med information om självrisk och vilken verkstad du ska kontakta. 

Hyrbil

Om du har tilläggsförsäkringen Hyrbil & Extra kan du få hyrbil under den tid bilen står på verkstad, som längst 45 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden, plus allt bränsle. Du får hyra en storleksmässigt likvärdig bil som din egen. Om du har specifika behov som exempelvis dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. Kontakta oss innan du hyr bil så du vet vilka hyrbilsfirmor du kan kontakta.

Läs mer om hyrbilsförsäkring

Skadegörelse

Med skadegörelse menas att en annan person avsiktligt skadat din bil. Det kan till exempel vara sönderskurna däck, inslagna rutor, repad lack eller att någon sparkat på bilen.

Skadegörelse ska alltid polisanmälas.

För att kunna få ersättning för skadorna behöver du ha helförsäkring eller vagnskadegaranti, med avdrag för självrisken. Om du har tilläggsförsäkringen Hyrbil & Extra reduceras självrisken, på den del som överstiger 2500 kr. Högsta ersättning 5000 kr.

Anmäl skadorna på bilen här. Anmäl skadan här. (Länken högst upp på denna sidan)
Du får en bekräftelse direkt med information om vilken självrisk du har och vilken verkstad du ska kontakta.

Skada utomlands

Din bilförsäkring gäller även utomlands, men lite olika beroende på vilken omfattning du har och vilket land du är i.

Trafikförsäkringen gäller i alla länder som ingår i Gröna kort-samarbetet. Om du har halv- eller helförsäkring gäller den i de länder som ingår i Gröna kort-samarbetet med undantag för Tunisien, Marocko och Iran. Ingen försäkring gäller i Kosovo.

Ring If Assistance

Om du råkar ut för en skada när du är utomlands ringer du i första hand If Assistance +46 8 792 22 22 som hjälper dig på plats.

Reparationen av bilen görs i Sverige för att vi ska vara säkra på att det blir fackmannamässigt gjort och tryggt enligt de avtal och samarbeten vi har med verkstäderna.

Om du krockar

  • Ring polisen och be dem komma till platsen. Fyll i en skadeanmälan och ta så mycket uppgifter som möjligt, fotografera gärna bilarna, platsen och de andra förarnas körkort och fråga vilket försäkringsbolag de har. Om du och den andra föraren är överens om händelseförloppet kan ni skriva anmälan tillsammans, men underteckna inte om du inte är helt säker på vad det står eller om ni är oense.

Om bilen blir stulen, utsatt för inbrott eller skadegörelse

  • Anmäl inbrottet, stölden eller skadegörelsen till polisen på orten där brottet inträffade.

Hyrbil

Om du har hyrbilsförsäkring hos oss så kan du få hyrbil för att kunna fortsätta resan. Försäkringen betalar hela dygns- och kilometerkostnaden, du betalar för bränslet. Ring If Assistance innan du hyr bil så du vet vilka hyrbilsfirmor du kan kontakta.

If Assistance kan även ordna tillfällig övernattning eller annan typ av transport om det behövs.

Avbrott tunga fordon, buss, motorredskap och taxi

Avbrottsförsäkringen betalar avbrottsersättning under tiden för reparation av skada som ersätts enligt er försäkring.

Istället för självrisk görs avdrag för karensdagar på reparationstiden.

Vid anmälan av avbrotts skada skall alltid reparationstidsintyg/stilleståndintyg från reparerande verkstad bifogas. För taxi skall även slut- och startrapport från taxametern insändas.