Snöskoterförsäkring


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Vår snöskoterförsäkring gäller året runt för att du ska kunna få ersättning för de skador som kan uppstå även när du inte använder snöskotern, till exempel brandskada eller skadegörelse.


  • Lägre självrisk vid drivmattsbrott

    Om du får brott på drivmattan utan att något annat skadats, betalar du endast halva vagnskadesjälvrisken.

  • Släpsläde ingår

    ​I snöskoterförsäkringen ingår det skydd för släpsläden upp till 20 000 kronor.

  • Lägre självrisk med spårsändare

    Med positioneringssystem kopplat till larmcentral, sänks självrisken vid stöld.


Tilläggsförsäkring


Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka.

Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Trafikförsäkringen måste du ha för att få köra med skotern. Med en helförsäkring kan du få ersättning för skador på skotern som uppstår vid kollisioner, avåkningar eller skadegörelse