Snöskoterförsäkring

Anmäl skada
  • Lägre självrisk vid drivmattsbrott

    Om du får brott på drivmattan utan att något annat skadats, betalar du endast halva vagnskadesjälvrisken.

  • Släpsläde ingår

    ​I snöskoterförsäkringen ingår det skydd för släpsläden upp till 20 000 kronor.

  • Lägre självrisk med spårsändare

    Med positioneringssystem kopplat till larmcentral, sänks självrisken vid stöld.


Vår snöskoterförsäkring gäller året runt för att du ska kunna få ersättning för de skador som kan uppstå även när du inte använder den, till exempel brandskada eller skadegörelse.

Trafikförsäkringen måste du ha för att få köra med skotern. Med en helförsäkring kan du få ersättning för skador på skotern som uppstår vid kollisioner, avåkningar eller skadegörelse.

Tilläggsförsäkring

Mer att läsa