Snöskoterförsäkring


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Vår snöskoterförsäkring gäller året runt för att du ska kunna få ersättning för de skador som kan uppstå även när du inte använder snöskotern.

Trafikförsäkringen måste du ha för att få köra med skotern. Med en helförsäkring kan du få ersättning för skador på skotern som uppstår vid kollisioner, avåkningar eller skadegörelse. Under den tid av året du inte kör med snöskotern behöver du ändå försäkring för till exempel brandskada eller skadegörelse. Därför är snöskoterförsäkringen en årsförsäkring som en trygghet för dig.


  • Lägre självrisk vid drivmattsbrott

    Om du får brott på drivmattan utan att något annat skadats, betalar du endast halva vagnskadesjälvrisken.

  • Släpsläde ingår

    ​I snöskoterförsäkringen ingår det skydd för släpsläden upp till 20 000 kronor.

  • Lägre självrisk med spårsändare

    Med positioneringssystem kopplat till larmcentral, sänks självrisken vid stöld.


Tilläggsförsäkring


Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka.

Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Mer om snöskoterförsäkring

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare om du är snöskoterns verklige ägare och den som använder den till största del. Det innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och har köpt försäkring för snöskotern, trots att du varken äger den eller är den som använder den till största del. Försäkringen gäller inte för yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot betalning. ​

Trafikförsäkringen gäller också för den som skadas till följd av trafikolycka med fordonet. ​

För att stöldförsäkringen ska gälla ska snöskoter ska vara låst med ett klass 3-lås. Har du din skoter på ett släp ska du låsa släpet med ett godkänt dragskolås.  

Snöskoterförsäkringen är en årsförsäkring

Priset på snöskoterförsäkringen är beräknat på att snöskotern bara används under vinterhalvåret, och priset slås ut på ett helt år. Tanken med det är att hålla kostnaden nere för alla kunder. Skulle vi ta betalt bara för den tid som skotern används skulle priset per år för försäkringen bli mycket högre.

Du kan naturligtvis ställa av snöskotern, men om du vill ha tillbaka pengar från försäkringen kan du bara välja trafikförsäkring. Tänk på att snöskoterförsäkringen även gäller för skador som kan inträffa övriga delar av året, till exempel om den stjäls eller om det börjar brinna i garaget.


Villkoren

Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

Självrisker

Självrisken är den del du betalar. Här kan du se självrisken för olika skadehändelser.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.