Skoterförsäkring

Vår skoterförsäkring gäller året runt för att du ska kunna få ersättning för de skador som kan uppstå även när du inte använder snöskotern.

Äger företaget snöskotern?
 • Släpsläde ingår i försäkringen

  Försäkringen ersätter oregistrerad släpsläde upp till 20 000 kronor, om släden är avsedd att dras av fordonet.

 • Lägre självrisk vid drivmattsbrott

  Om du får brott på drivmattan utan att något annat skadats, betalar du bara halva vagnskadesjälvrisken.

 • Spårsändare ger lägre självrisk

  Godkänt spårningssystem ger lägre självrisk vid stöld om spårsändaren var i funktion när snöskotern stals.

Jämför våra skoterförsäkringar

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller.

Innehåll Hel­försäkring Hel Halv­försäkring Halv Trafik­försäkring Trafik
Ingår Ingår Ingår

Om föraren, passagerare och andra trafikanter skadas vid en olycka med snöskotern får de ersättning för sina personskador. Du som äger en snöskoter måste ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din snöskoterförsäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren var yngre än 25 år är självrisken 1 000 kr. En självrisk på 1 000 kr tillkommer om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull.

Ingår Ingår Ingår

Om föraren av din snöskoter orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen. Du som äger en snöskoter måste ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din snöskoterförsäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren var yngre än 25 år är självrisken 1 000 kr. En självrisk på 1 000 kr tillkommer om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till snöskotern. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 3 000 kronor om snöskotern var låst med ett godkänt klass 3-lås. Om den inte var låst med godkänt lås är självrisken 8 000 kronor. Har din snöskoter ett godkänt spårningssystem med larmcentralkoppling och dessa var i funktion vid skadetillfället behöver du inte betala grundsjälvrisken.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela snöskotern.

Självrisken är 3 000 kronor om snöskotern var låst med ett godkänt klass 3-lås. Om den inte var låst med godkänt lås är självrisken 8 000 kronor. Har din snöskoter ett godkänt spårningssystem med larmcentralkoppling och dessa var i funktion vid skadetillfället behöver du inte betala grundsjälvrisken.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på snöskotern som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1 800 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats.  

Självrisken är 200 kronor vid reparation och 1 800 kronor vid byte.

Ingår Ingår Ingår inte

För snöskoter som är yngre än 5 år och har körts mindre än 15 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar snöskoterns funktion på till exempel motor, elektronik och kraftöverföring. 

Självrisken är 3 000 kr. Om snöskotern är importerad av annan än märkets generalagent är självrisken 6 000 kr. 

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som snöskoterägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning för skador på snöskotern efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, till exempel ett nedfallande träd.

Om du får brott på drivmattan utan att något annat skadas betalar du bara halva självrisken för vagnskada. 

Du kan välja mellan dessa självrisker:

 • 3 500 kronor
 • 7 000 kronor

Tillägg till din skoterförsäkring

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på
Så hanterar vi kundomdömen

Vanliga frågor och svar om skoterförsäkring

Säkrare skoteråkning

Skoterkörning kan vara både ett nöje och det effektivaste sättet att ta sig fram i naturen när det är snö. Här får du tips för tryggare körning.

Tips för säker skoteråkning