Snöskoterförsäkring

Vår skoterförsäkring gäller året runt för att du ska kunna få ersättning för de skador som kan uppstå även när du inte använder snöskotern.

Äger företaget snöskotern?
  • Släpsläde ingår

    ​I försäkringen ingår oregistrerad släpsläde upp till 20 000 kronor, om den är avsedd att dras av fordonet.

  • Lägre självrisk vid drivmattsbrott

    Om du får brott på drivmattan utan att något annat skadats, betalar du endast halva vagnskadesjälvrisken.

  • Spårsändare ger lägre självrisk

    Godkänt spårningssystem ger lägre självrisk vid stöld om den var i funktion vid skadetillfället.

Innehåll och självrisker

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen, samt vilken självrisk som gäller. 

Trafikförsäkringen måste du ha för att få köra med skotern. Med en helförsäkring kan du få ersättning för skador på skotern som uppstår vid kollisioner, avåkningar eller skadegörelse.

Tilläggsförsäkring

Mer att läsa

Säkrare skoteråkning

Skoterkörning kan vara både ett nöje och det effektivaste sättet att ta sig fram i naturen när det är snö. Här får du tips för tryggare körning.

Säkrare skoteråkning