Hotell- och restaurangförsäkring

Få offert på företagsförsäkring till ditt företag.

Få anpassad offert

Vill du försäkra hotell, restaurang, café eller kanske en bar eller krog? Du är alltid rätt försäkrad med vår hotellförsäkring eller en anpassad restaurangförsäkring.​​

  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.


Försäkring för restaurang och hotell

Ditt företag är alltid rätt försäkrat med vår anpassade försäkring för hotell, krog och café och restaurang. 

För restaurangbranschen ingår t.ex. överfallsskydd i försäkringen. Detta skydd ​​innebär att om någon använder våld eller hot om våld och skadar företagets anställda, kan försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala. Försäkringen kan kompletteras med en försäkring som gälller vid temperaturändring. Den betalar skada på kylda och frysta varor vid t.ex. kompressorhaveri eller strömavbrott.

Försäkringsskydd för hotell & restaurang

Vi anpassar skyddet efter: Företagsanpassat
Dina saker, möbler och varor

Vilka kostnader skulle uppstå om ditt hotell eller din restaurang drabbas av en brand, eller om det inträffar en vattenläcka?

Försäkra dina saker
Om en skada inträffar i er verksamhet, exempelvis en brand, vattenläcka eller om ni drabbas av inbrott är ni försäkrade. Vår försäkring omfattar bland annat dina köksmaskiner, möblemang och livsmedel. Dessutom försäkrar vi er fast bekostade inredning, såsom golv du själv lagt eller tapeter du själv tapetserat.

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Om din lokal brinner ned eller drabbas av en vattenläcka är det sannolikt att du behöver hålla verksamheten stängd och att du därmed drabbas av ekonomisk förlust. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska denna.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav.

Skadeståndskrav
T.ex. om en kund skulle göra sig illa på något föremål hos er.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Kom ihåg att brandsäkra din restaurang!

Viktigt för dig som driver restaurang med fritös- och stekbord är att ha en koldioxidsprinkler, fettbrandsläckare eller koldioxidhandbrandsläckare installerad.