Hotell- och restaurangförsäkring

Vill du försäkra hotell, restaurang, café eller kanske en bar eller krog? Du är alltid rätt försäkrad med vår hotellförsäkring eller en anpassad restaurangförsäkring.​​

Få anpassad offert
  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

Försäkring för restaurang och hotell

Ditt företag är alltid rätt försäkrat med vår anpassade försäkring för hotell, krog och café och restaurang. 

För restaurangbranschen ingår t.ex. överfallsskydd i försäkringen. Detta skydd ​​innebär att om någon använder våld eller hot om våld och skadar företagets anställda, kan försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala. Försäkringen kan kompletteras med en försäkring som gälller vid temperaturändring. Den betalar skada på kylda och frysta varor vid t.ex. kompressorhaveri eller strömavbrott.

Försäkringsskydd för hotell & restaurang

Vi anpassar skyddet efter: Företagsanpassat
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Kom ihåg att brandsäkra din restaurang

Viktigt för dig som driver restaurang med fritös- och stekbord är att ha en koldioxidsprinkler, fettbrandsläckare eller koldioxidhandbrandsläckare installerad. Läs mer om att brandsäkra fritös och stekbord.

Larmkrav för restauranger

För att vi ska kunna erbjuda en försäkring för din restaurang har vi som krav att lokalen är skyddad av en centralansluten larmanläggning i larmklass 2.

Vilken larmklass din anläggning uppfyller framgår från larmanläggarintyget du fick i samband med larminstallationen. En bra larmanläggning är en viktig del för att förhindra ovälkomna inbrott och ger ett pålitligt skydd att snabbt tillkalla väktare vid ett eventuellt inbrott. Det är ett skydd som vi anser att en restaurangägare bör ha.