Gäller rättsskyddsförsäkringen om kunden hävdar att jag inte gjort mitt jobb och vägrar betala?

Ja, denna typ av tvist omfattas av rättsskyddsförsäkringen.

Detta kallas för en "fordringstvist", vilket innebär att man inte får betalt för en vara eller tjänst. Oftast är anledningen att man är oense om huruvida arbetet är korrekt utfört eller ej. Denna typ av tvist omfattas av rättsskyddsförsäkringen och är för övrigt en av de vanligaste orsakerna till att företag behöver använda sin rättsskyddsförsäkring. Försäkringen kan betala kostnaden för att anlita en advokat som kan hjälpa till i tvisten.