Kan jag se om ett företag har ansvarsförsäkring?

Fråga:
Jag ska anlita en hantverkare som säger att de har försäkring hos er. Om jag anger deras organisationsnummer kan ni då ge mig ett besked om vilken försäkring de har?

Svar:
Vi är förhindrade att lämna ut uppgifter om våra kunder och deras försäkringar till utomstående. Däremot kan vi utfärda ett försäkringsintyg till vår försäkringstagare. Detta intyg kan hantverkaren i sin tur överlämna till dig så att du ser vilket försäkringsskydd som finns. Det är ett rimligt krav att företaget du anlitar ska visa vilken försäkring de har.