Kan man se om ett företag har ansvarsförsäkring?

Nej, däremot kan du be företaget visa upp ett försäkringsintyg.

Försäkringsbolag är förhindrade att lämna ut uppgifter om kunder och deras försäkringar till utomstående. Däremot kan försäkringsbolaget utfärda ett försäkringsintyg till försäkringstagare. Detta intyg kan företaget i sin tur överlämna till dig så att du ser vilket försäkringsskydd som finns. Det är ett rimligt krav att företaget man anlitar ska visa vilken försäkring de har.