Professionsansvarsförsäkring

Professionsansvar är en försäkring som täcker upp när du riskerar att krävas på ersättning för ett misstag eller fel beslut, t.ex. inom rollen som rådgivare i olika situationer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
 • Vi utreder och förhandlar

  Vi utreder och sköter förhandlingen om du är skadeståndsskyldig.

 • Vi företräder dig i rättegång

  Vi för din talan vid rättegång och betalar rättegångskostnader.

 • Vi ersätter skadeståndet

  Vi betalar det skadestånd som företaget är skyldigt att betala.

Professionsansvarsförsäkringen hjälper dig när du begått misstag i rollen som rådgivare där du riskerar att krävas på betydande belopp för ​ekonomiskt ansvar. Försäkringen är ett komplement till den allmänna ansvarsförsäkringen och hjälper till vid skadeståndskrav som riktas mot den som är försäkrad. Även sak- och personskador omfattas. Givetvis hjälper vid dig även vid ogrundade skadeståndskrav. 

Professionsansvar för rådgivande verksamhet

Att hantera ett skadeståndskrav på egen hand kan vara svårt rent praktiskt, men även betungande rent ekonomiskt. Det speciella för en professionsansvarsförsäkring är att den ger skydd vid "rådgivande verksamhet" och dess typiska risk att orsaka ren förmögenhetsskada. Dessa skador är ofta både juridiskt komplicerade och dyra. När du har försäkringen för professionsansvar hjälper vi till med att:

 • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra företagets talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna
 • betala det skadestånd som företaget är skyldigt att betala