Professionsansvarsförsäkring

Få offert på försäkring för professionsansvar - eller hela företaget.

Professionsansvar är en försäkring som täcker upp när du riskerar att krävas på skadeståndsansvar, t.ex. inom rollen som rådgivare i olika situationer.

Professionsansvarsförsäkringen hjälper dig när du begått misstag i rollen som rådgivare där du riskerar att krävas på betydande belopp för ​ekonomiskt ansvar. Försäkringen är ett komplement till den allmänna ansvarsförsäkringen och hjälper till vid skadeståndskrav som riktas mot den som är försäkrad. Även sak- och personskador omfattas. Givetvis hjälper vid dig även även vid ogrundade skadeståndskrav. 


  • Utreder och förhandlar

    Vi utreder om skadeståndsskyldighet föreligger och förhandlar med den som kräver skadestånd.

  • Företräder och betalar rättegångskostnad

    ​Vi för företagets talan vid rättegång, betalar rättegångskostnader samt eventuellt skadestånd.

Professionsansvar för rådgivande verksamhet

Att hantera ett skadeståndskrav på egen hand kan vara svårt rent praktiskt, men även betungande rent ekonomiskt. Det speciella för en professionsansvarsförsäkring är att den ger skydd vid "rådgivande verksamhet" och dess typiska risk att orsaka ren förmögenhetsskada. Dessa skador är ofta både juridiskt komplicerade och dyra. När du har försäkringen för professionsansvar hjälper vi till med att:

  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • förhandla med den som kräver skadestånd
  • föra företagets talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna
  • betala det skadestånd som företaget är skyldigt att betala

Pris på försäkring för din verksamhet

Vi kan din bransch och anpassar försäkringsskyddet efter ditt företag. Fyll i en offertförfrågan så återkommer vi med förslag på rätt försäkring för dig.

Be om offert för ditt företag

Frågor och svar om ansvarsförsäkring

Vår specialist på ansvarsförsäkringar, Henrik Jönsson, svarar gärna på dina frågor om försäkringen. Läs tidigare frågor och svar eller ställe en egen fråga.

Frågor och svar om ansvarsförsäkring

Att förebygga skador som ditt företag ansvar för

Minska risken för att ditt företag krävs på skadestånd för en skada som kunde förhindrats. Undvik till exempel halkolyckor och tvist om byggfel.

Förebygg ansvarsskador