Professionsansvarsförsäkring

Få offert på försäkring för professionsansvar - eller hela företaget.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Professionsansvar är en försäkring som täcker upp när du riskerar att krävas på skadeståndsansvar, t.ex. inom rollen som rådgivare i olika situationer.

Professionsansvarsförsäkringen hjälper dig när du begått misstag i rollen som rådgivare där du riskerar att krävas på betydande belopp för ​ekonomiskt ansvar. Försäkringen är ett komplement till den allmänna ansvarsförsäkringen och hjälper till vid skadeståndskrav som riktas mot den som är försäkrad. Även sak- och personskador omfattas. Givetvis hjälper vid dig även vid ogrundade skadeståndskrav. 


 • Vi utreder och förhandlar

  Vi utreder och sköter förhandlingen om du är skadeståndsskyldig.

 • Vi företräder dig i rättegång

  Vi för din talan vid rättegång och betalar rättegångskostnader.

 • Vi ersätter skadeståndet

  Vi betalar det skadestånd som företaget är skyldigt att betala.

Professionsansvar för rådgivande verksamhet

Att hantera ett skadeståndskrav på egen hand kan vara svårt rent praktiskt, men även betungande rent ekonomiskt. Det speciella för en professionsansvarsförsäkring är att den ger skydd vid "rådgivande verksamhet" och dess typiska risk att orsaka ren förmögenhetsskada. Dessa skador är ofta både juridiskt komplicerade och dyra. När du har försäkringen för professionsansvar hjälper vi till med att:

 • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra företagets talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna
 • betala det skadestånd som företaget är skyldigt att betala

Få pris på försäkring för din verksamhet

Vi kan din bransch och anpassar försäkringsskyddet efter ditt företag. Fyll i en offertförfrågan så återkommer vi med förslag på företagsförsäkring.

Be om offert för ditt företag

Hitta svaret på din fråga om ansvarsförsäkring

Våra experter svarar på frågor om lagar och regler gällande företagets ansvar, skadeståndskrav och rättsliga tvister.

Frågor och svar om ansvarsförsäkring

Att förebygga skador som ditt företag har ansvar för

Minska risken för att ditt företag krävs på skadestånd för en händelse som hade kunna förhindrats. Undvik t.ex. halkolyckor och tvist om byggfel.

Förebygg ansvarsskador