Professionsansvarsförsäkring

Professionsansvar är en försäkring som täcker upp när du riskerar att krävas på ersättning för ett misstag eller fel beslut, t.ex. inom rollen som rådgivare i olika situationer.

Be om offert

 1. Fyll i ditt organisationsnummer
 2. Fyll i några detaljer om ditt företag
 3. En rådgivare kontaktar dig för pris
Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Varför välja If?

Fördelar med försäkringen

 • Vi utreder och förhandlar

  Vi utreder och sköter förhandlingen om du är skadeståndsskyldig.

 • Vi företräder dig i rättegång

  Vi för din talan vid rättegång och betalar rättegångskostnader.

 • Vi ersätter skadeståndet

  Vi betalar det skadestånd som företaget är skyldigt att betala.

Viktigt försäkring vid rollen som rådgivare

Professionsansvarsförsäkringen hjälper dig när du begått misstag i rollen som rådgivare där du riskerar att krävas på betydande belopp för ​ekonomiskt ansvar. Försäkringen är ett komplement till den allmänna ansvarsförsäkringen och hjälper till vid skadeståndskrav som riktas mot den som är försäkrad. Även sak- och personskador omfattas. Givetvis hjälper vid dig även vid ogrundade skadeståndskrav. 

Detta ingår i en professionsansvarsförsäkring

Ingår Ingår

Vi hjälper till med utredning och utvärderar om du faktiskt är skadeståndsskyldig för det som hänt.

Ingår

Skulle det uppstå en tvist eller en förhandling kommer vi föra din talan och stå för de kostnaderna.

Ingår

Visar det sig att du är skyldig för det som hänt betalar vi eventuella skadestånd.

Ingår

Be om offert

 1. Fyll i ditt organisationsnummer
 2. Fyll i några detaljer om ditt företag
 3. En rådgivare kontaktar dig för pris
Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
För konsulter eller andra rådgivande roller

Professionsansvar för rådgivande verksamheter

Att hantera ett skadeståndskrav på egen hand kan vara svårt rent praktiskt, men även betungande rent ekonomiskt. Det speciella för en professionsansvarsförsäkring är att den ger skydd vid "rådgivande verksamhet" och dess typiska risk att orsaka ren förmögenhetsskada. Dessa skador är ofta både juridiskt komplicerade och dyra.

Så får du hjälp

Om du råkat ut för ett skadeståndskrav

 • Gör så här

  1. Anmäl det som hänt Du anmäler händelsen via länken nedan.
  2. En skadejurist utreder ärendet Vi tittar närmare på ärendet och kontaktar dig om det behövs ytterligare information.
  3. Vi förhandlar och för din talan Om det uppstår en förhandling eller tvist så för vi din talan.
  4. Betalar ut eventuella skadestånd Om det visar sig att du är skyldig att betala skadestånd så betalar vi det.
 • Viktiga underlag för utredningen

  Tänk på att spara alla handlingar i form av dokument, avtal och rapporter som kan vara viktiga underlag för utredningen. 

  Dokumentera gärna andra viktiga uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen. Exempelvis vittnen eller foton.

Läs mer om ansvar och tvist