Egendomsförsäkring

Få offert på försäkring för saker som företaget äger.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Vår egendomsförsäkring ger ett tryggt skydd för dina varor, maskiner, verktyg, datorer och andra föremål som förvaras i dina lokaler.

Egendomsförsäkringen ingår i våra branschanpassade företagsförsäkringar och omfattar all egendom som du har i dina lokaler, t.ex. varor, inventarier och maskiner, men kan även omfatta byggnaden. Du får ersättning för skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor m.m. Försäkringen kan också gälla föremål som du har hyrt eller lånat.


 • Bred omfattning

  All egendom i företagets lokaler skyddas mot bl.a. inbrott, brand och vattenläckor.

 • Egen skadereglering

  Trygg och snabb skadehantering med erfaren personal.

 • Gäller oförutsedda olyckor

  Om du t.ex. tappar något i marken och det går sönder.

Egendomsförsäkring gäller för:

 • Egendom i dina lokaler (t.ex. varor, verktyg, möbler, datorer och maskiner)
 • Datainformation
 • Ritningar och arkivalier
 • Dina kunders och anställdas egendom
 • Pengar och värdehandlingar
 • Glas och skyltar ​

Försäkringen kan också omfatta föremål som du har hyrt eller lånat om du har skyldighet att hålla egendomen försäkrad enligt lag eller skriftligt avtal, samt egendom som tillfälligt förvaras hos anställda eller på någon annan plats i Norden.

Rätt försäkring för företagets saker

Många småföretagare tänker inte på att om du har köpt t.ex. en dator på företaget så skyddas den inte av din hemförsäkring. Vi hjälper till att anpassa försäkringen efter ditt företag och ser till att det uppskattat värde av din egendom inte är för lågt eller högt. Du kan själv bestämma aktuellt försäkringsbelopp för inventarier, maskiner och varor. Egendomsförsäkring ingår alltid i våra branschanpassade företagsförsäkringar.

För att du ska få ut rätt ersättning vid en skada är det viktigt att försäkringsbeloppet inte är för lågt. Det är lätt att underskatta kostnaden för inköp av helt nya maskiner och inventarier. Vi hjälper dig givetvis att beräkna rätt försäkringsbelopp, därför kan du känna dig trygg i att ha rätt företagsförsäkring.

Läs mer om liknande försäkringar: 

Pris på försäkring

Fyll i en offertförfrågan så ger vi dig prisförslag och ser till att ditt företag är rätt försäkrat.


Inbrottsskydd

Skydda ditt företag mot inbrott genom att ha rätt inbrottsskydd för dina lokaler och värdesaker.

Inbrottsskydd för företag

Brandsäkerhet

För att stoppa en brand är ofta tiden en avgörande faktor. Läs om hur du kan upptäcka och förhindra bränder.

Öka företagets brandsäkerhet

Har du kontoret hemma?

Många tror att hemförsäkringen även kan gälla för vissa av företagets saker när du har kontoret hemma.

Vi reder ut missförstånden

Försiktighet i samband med försäkring av konst- och kulturföremål

Smugglad konst och kulturella artefakter

Smugglade konst- och kulturföremål, särskilt från länder i Mellanöstern, som handlas på den internationella marknaden och bidrar till att stödja extremistgruppernas verksamhet i Europa och på andra håll.

Åtgärder för att kväva den illegala marknaden

FN: s säkerhetsråd antog den 12 februari 2015 en resolution som förbinder medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förhindra extremistgrupper på detta sätt att få intäkter för vapen och terroristverksamhet. Utöver insatser för Unesco och andra internationella organisationer i skydd av viktiga kulturarvet kräver riktade nationella åtgärder som kan bidra till att kväva den illegala marknaden och förhindra försäljning av olagliga artefakter.

Nordiskt samarbete gränsöverskridande

I en konferens, kulturministrarna enats om att uppmana nordiska försäkringsbolagen att ställa höga krav på dokumentation och ägandehistoria innan ett avtal om försäkring av konst och antikviteter, arkiv och biblioteksmaterial, etc. Olagligt exporterade objekt kan ha falska exporttillstånd, kopior och förfalskningar kan ha false "äkthetsintyg". Försäkring för sådana föremål kan hjälpa felaktigt legitimering olagligt exporterade objekt.

If följer på begäran

If har sett över sina rutiner och regler när det gäller att undvika försäkring av konst och kulturföremål som kan stulna eller olagligt exporterats från andra länder. Det är särskilt viktigt att iaktta försiktighet när det gäller konst och kulturella artefakter som kan ha sitt ursprung från områden i kris eller konflikt.

Ingen storleksbegränsning vid glasskada

Om du får en glasskada i ditt fönster eller din dörr kan du känna dig trygg med att vi varken tillämpar någon storleksbegränsning eller ytterligare självrisk.

Välj självrisk

Vi erbjuder en valbar självrisk som passar din verksamhet.