Egendomsförsäkring

Få offert på försäkring för saker som företaget äger.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Vår egendomsförsäkring ger ett tryggt skydd för dina varor, maskiner, verktyg, datorer och andra föremål som förvaras i dina lokaler.


 • Bred omfattning

  All egendom i företagets lokaler skyddas mot bl.a. inbrott, brand och vattenläckor.

 • Egen skadereglering

  Trygg och snabb skadehantering med erfaren personal.

 • Gäller oförutsedda olyckor

  Om du t.ex. tappar något i marken och det går sönder.

Egendomsförsäkringen ingår i våra branschanpassade företagsförsäkringar och omfattar all egendom som du har i dina lokaler, t.ex. varor, inventarier och maskiner, men kan även omfatta byggnaden. Du får ersättning för skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor m.m. Försäkringen kan också gälla föremål som du har hyrt eller lånat.

Egendomsförsäkring gäller för:

 • Egendom i dina lokaler (t.ex. varor, verktyg, möbler, datorer och maskiner)
 • Datainformation
 • Ritningar och arkivalier
 • Dina kunders och anställdas egendom
 • Pengar och värdehandlingar
 • Glas och skyltar ​

Försäkringen kan också omfatta föremål som du har hyrt eller lånat om du har skyldighet att hålla egendomen försäkrad enligt lag eller skriftligt avtal, samt egendom som tillfälligt förvaras hos anställda eller på någon annan plats i Norden.

Rätt försäkring för företagets saker

Många småföretagare tänker inte på att om du har köpt t.ex. en dator på företaget så skyddas den inte av din hemförsäkring. Vi hjälper till att anpassa försäkringen efter ditt företag och ser till att det uppskattat värde av din egendom inte är för lågt eller högt. Du kan själv bestämma aktuellt försäkringsbelopp för inventarier, maskiner och varor. Egendomsförsäkring ingår alltid i våra branschanpassade företagsförsäkringar.

För att du ska få ut rätt ersättning vid en skada är det viktigt att försäkringsbeloppet inte är för lågt. Det är lätt att underskatta kostnaden för inköp av helt nya maskiner och inventarier. Vi hjälper dig givetvis att beräkna rätt försäkringsbelopp, därför kan du känna dig trygg i att ha rätt företagsförsäkring.

Läs mer om liknande försäkringar: 

Pris på försäkring

Fyll i en offertförfrågan så ger vi dig prisförslag och ser till att ditt företag är rätt försäkrat.

 • Inbrottsskydd

  Skydda ditt företag mot inbrott genom att ha rätt inbrottsskydd för dina lokaler och värdesaker.

  Inbrottsskydd för företag
 • Brandsäkerhet

  För att stoppa en brand är ofta tiden en avgörande faktor. Läs om hur du kan upptäcka och förhindra bränder.

  Öka företagets brandsäkerhet
 • Har du kontoret hemma?

  Många tror att hemförsäkringen även kan gälla för vissa av företagets saker när du har kontoret hemma.

  Vi reder ut missförstånden