Egendomsförsäkring

Vår egendomsförsäkring försäkrar det som är värdefullt för ditt företag. Du får ett tryggt skydd för dina varor, maskiner, verktyg och andra tillgångar som används i företaget.

 • Skydd för företagets saker
 • Snabb ersättning vid skada
 • Anpassat till din verksamhet
Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

En värdefull egendomsförsäkring för företag

 • Få ersättning snabbt

  Vi ersätter skadan snabbt så att du slipper ligga ute med företagets pengar.

 • Skydd mot oförutsedda händelser

  Gäller för stöld, brand, olycka och flera andra oväntade händelser.

 • Omtänksamt anpassad

  Försäkra dina viktigaste saker eller hela byggnaden, med valbar självrisk.


Skydda sakerna som betyder något

Det är ofta människorna och inte sakerna som gör ett företag. Men det finns vissa saker som har ett högt värde för företaget. Självklart ska du vara rädd om dyra maskiner, utrustning och varor. Men sakerna ska också kunna användas obegränsat i verksamheten och det är svårt att förutse vad som kan hända.

Egendomsförsäkring skyddar sakerna om det t.ex. blir inbrott, börjar brinna eller sker en olycka. Vi jobbar snabbt för att du ska få ersättning och få företaget att rulla på som vanligt igen.

Nästan som en hemförsäkring, fast för företagets grejer

Det är viktigt att veta att din hemförsäkring inte skyddar det som hör till ditt företag. Är du konsult eller jobbar hemma kan det här bli förvirrande. Tänk så här, om din dator går sönder när du använder den i företaget eller om den är köpt med momsavdrag, behöver du egendomsförsäkring för att få ersättning.  

Få pris på egendomsförsäkring för ditt företag, be om offert.

Vad menar vi med egendom?

I det här fallet pratar vi om lösa föremål och innehåll, men vi hjälper dig även att försäkra byggnader och lokaler. Vad som är viktigt för dig att försäkra beror på det värde föremålet har för ditt företag. Det gäller både det ekonomiska värdet och vad som skulle hända om föremålet inte kan användas i verksamheten. Prata med oss så ser vi till att du försäkrar det viktigaste.

Föremål som till exempel:

 • Används i företaget
 • Ska säljas av företaget
 • Är köpt eller hyrt på företaget

Det kan bland annat vara:

 • Verktyg, maskiner och inventarier
 • Varor och lagertillgångar
 • Elektronik och utrustning
 • Inredning, glas och skyltar

Egendomsförsäkring skyddar mot

 • Brand

  Försäkringen ersätter skador som uppkommer genom brand och explosion.

 • Stöld och skadegörelse

  Försäkringen gäller för olika brott som inbrott, rån, skadegörelse och stöld.

 • Vattenläcka

  Försäkringen gäller för vattenskador genom läckage från ledningssysstem.

 • Elskador

  Försäkringen gäller för t ex kortslutning, överslag, blixtnedslag eller oförutsett strömavbrott.

 • Naturskador

  Försäkringen gäller för bland annat storm, hagel och snölast på taket.

 • Övriga olyckshändelser

  Försäkringen kan även gälla när du t.ex. tappar något som går sönder.

Få anpassad offert

Avbrott i verksamheten

Avbrottsförsäkring ersätter fasta kostnader och utebliven vinst om en skada eller förlust leder till nedsatt produktion och försäljning.

Läs mer om avbrottsförsäkring

Entreprenadförsäkring

Entreprenadförsäkring är för byggnads- och installationsarbeten och ersätter skador på entreprenaden och hjälpmedel. Även byggen som företaget själv leder kan försäkras. Försäkringen kan köpas som årsförsäkring eller projektförsäkring.

Be om offert högst upp på sidan

Andra försäkringar för företagets egendom

 • Byggnader och bostäder

  Vi försäkrar de fastigheter som ditt företag äger. Det kan vara olika typer av byggnader, bostadshus, lager och kontorslokaler.

  Fastighetsförsäkring
 • Transport

  Transportförsäkring skyddar varor mot skada och förlust när du transporterar godset själv eller har anlitat en transportör.

  Transportförsäkring
 • Skog och mark

  En skog kan ta bara några timmar att utplåna. Vår försäkring ersätter skador på skogen efter t.ex. brand, storm och insektsangrepp.

  Skogsförsäkring
 • Inbrottsskydd

  Skydda ditt företag mot inbrott genom att ha rätt inbrottsskydd för dina lokaler och värdesaker.

  Skyddsklasser mot inbrott
 • Brandsäkerhet

  För att stoppa en brand är ofta tiden en avgörande faktor. Läs om hur du kan upptäcka och förhindra bränder.

  Öka företagets brandsäkerhet

Bra att veta om egendomsförsäkring