Taxiförsäkring

En taxiförsäkring är anpassad för alla personbilar och lätta lastbilar som används inom taxibranschen. Se pris och köp direkt.

  • 0 kr självrisk för personskada

    Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

  • Avbrottsersättning utan självrisk

    Vi betalar kontant från första dagen (ingen självrisk/karenstid).

  • Vi hjälper dig att byta bolag

    Om bilen är försäkrad i annat bolag så kan vi se till att avsluta den försäkringen.

Försäkring för taxi

Vår taxiförsäkring är anpassad för alla personbilar och lätta lastbilar som används för att transportera gods eller personer mot betalning.

Om bilen har vagnskadegaranti rekommenderar vi Halvförsäkring med Avbrott & Extra. Annars rekommenderar vi Helförsäkring med Avbrott & Extra. Då är taxin skyddad om den t.ex. blir påkörd, kör av vägen, om något faller ned på den eller om det händer en olycka i kupén. Även vid skadegörelse – om bilen då har vagnskadegaranti kan det innebära att vi kan ersätta en del av garantisjälvrisken.

Taxi Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tillägg för utökat skydd för taxi

Gör försäkringen för taxi ännu bättre. Välj t.ex. att få avbrottsersättning från första dagen när bilen måste vara på verkstad efter en skada. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision och bättrar på bilens vagnskadegaranti med t.ex. interiörolycka.

Transportöransvar

Används bilen för transport av gods mot betalning så behöver företaget utöka ansvarsförsäkringen med transportöransvar.

Läs mer om taxiförsäkring