Budbil- och Taxiförsäkring

Få offert på bilförsäkring för taxi och budbil

Med vår taxiförsäkring kan du känna dig trygg med att dina bilar har rätt försäkring. Du kan köpa bilförsäkring för både budbil och taxi, eller försäkra hela taxibolaget.

Vi rekommenderar att din taxiförsäkring innehåller minst en halvförsäkring för att även bilen du kör ska få ett grundskydd med ersättning för brand, stöld, stenskott m.m. Med helförsäkring får du även vagnskadegaranti, vilket innebär att du får ersättning för skador på bilen som uppstått vid en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.

Till budbil- och taxiförsäkringen kan du också knyta vissa företagsförsäkringar, exempelvis åkeriförsäkring, eller lägga till avbrottsförsäkring och få ersättning om taxin inte går att använda p.g.a. brand, stöld eller vagn- och motorskada. Du kan även försäkra hela taxibolaget hos oss, inte bara dina taxibilar och budbilar. 

Bilförsäkring för taxi och budbil Halv Hel
Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är obligatoriskt enligt lag och lämnar ersättning för personskador som det försäkrade fordonet orsakar. Orsakade skador på annan egendom än den som tillhör bilens ägare eller användare ersätts också.

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om fordonet stjäls, olovligen "lånas" eller om det skadas vid ett stöld- eller inbrottsförsök.

Brand

Brandförsäkringen gäller för skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning.

Glas

Glasförsäkringen ger ersättning för kostnader om fordonets vindruta, bakruta eller sidorutor spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott.

Skadegörelse

Ersätter om fordonet utsätts för skadegörelse.

Räddning

Kan ersätta kostnader för bärgning till närmaste verkstad, hemresa för förare och passagerare till hemorten samt hämtningsresa för föraren när t.ex. en skada eller annat driftstopp, en olycka eller sjukdom drabbat föraren eller nära anhörig passagerare.

Förares lösöre och passagerares resgods

För personliga tillhörigheter som skadas under färd med bilen betalar vi ersättning med upp till 10 000 kr per person.

Rån

Försäkringen ersätter föraren för förluster och skador pga. rån eller överfall i samband med transport. Vi ersätter pengar, värdehandlingar, kläder och glasögon upp till 1 basbelopp. Gäller inom Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Krisförsäkring

Förare som råkat ut för en trafikolycka, ett rån eller ett överfall kan behöva professionell hjälp att bearbeta händelsen. Försäkringen erbjuder korttidsterapi hos psykolog.

Rättsskyddsförsäkring

Kan ge ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottsmål som man kan hamna i som fordonsägare. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet.

Transportöransvar

Försäkringen ersätter skada på eller förlust av gods som transporteras mot betalning i en försäkrad bil. Försäkringen gäller bara för transportöransvarsskada som inträffat i samband med transport av gods.

Annan vagnskada

Vagnskadeförsäkringen ersätter kostnader för skador på och förlust av bilen som uppstått vid en trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut ersätter vi feltankning, med en extra självrisk på 25 % av skadan, och interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk. Vi föreslår självrisk 5 000 kr.

Mer om taxiförsäkring

Läs mer om försäkringen:

Ändra körsträcka i din försäkring 

Är uppgifterna i din försäkring inte stämmer kan ersättningen vid skada minskas eller försäkringen kosta för mycket.

Ändra körsträcka för taxi direkt på nätet