Utlandsplacering

Få offert på utlandsförsäkring när du ska bo och arbeta utomlands.

Försäkring som gäller vid utlandsarbete och passar dig som ska arbeta utomlands i minst ett år. Du är lika bra försäkrad som hemma och hela familjen kan försäkras.

Enligt lag måste man skriva ut sig från Försäkringskassan om man ska arbeta utomlands längre än ett år. Vår utlandsförsäkring vänder sig till dig som ska ha en utlandsplacerad tjänst i minst ett år och ger ett nästan heltäckande och fullgott försäkringsskydd – även för medföljande familjemedlemmar.


  • För hela familjen

    ​Försäkringen gäller för anställda och även för medföljande familj.

  • Gäller i hela världen

    ​Gäller vid både privata resor och i tjänsten, i hela världen. Lätt att anpassa.

  • Ersättning vid bagageförsening

    Ger snabb ersättning vid bagageförsening för att köpa nödvändigheter.

En trygg försäkring vid utlandsarbete

Försäkringen ersätter bl.a. kostnader för vård, läkemedel, tandbehandling samt ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Den omfattar även skydd för den anställdes saker, otursskydd för personlig egendom i bostaden på stationeringsorten och lämnar dessutom ersättning för varje dag den anställde är inlagd på sjukhus.

Utlandsförsäkringen gäller inte för skador som uppkommer i samband med elitidrott eller farliga aktiviteter. Den gäller heller inte fullt ut i länder som UD avråder resor till, men kan utökas för att även gälla i dessa länder.

Vi anpassar försäkringen individuellt beroende på var och hur länge den anställde ska jobba utomlands. Du kan själv välja nivå på självrisken.


Ditt försäkringskort

Med ditt försäkringskort i mobilen får du snabbt hjälp om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är stationerad utomlands.

Beställ försäkringskort

Pris på försäkring

Du är alltid välkommen att ringa oss på telefon 0771-56 00 00 eller fylla i en offertförfrågan så kontaktar vi dig med ett prisförslag.

Skicka en offertförfrågan

Mer om försäkringen

Att skriva ut sig från försäkringskassan

Enligt svensk lag måste man skriva ut sig från Försäkringskassan redan från och med dag ett, om man vet att man kommer att vara borta från Sverige i mer än ett år. 

Försäkringskassans information om utlandsarbete 

Hälsodeklaration

Innan försäkringen börjar gälla måste vi veta den försäkrades hälsostatus. Även om personen inte är fullt frisk kan vi ofta erbjuda en försäkringslösning med vissa förbehåll.