Småbåtsförsäkring

Har du en liten båt med motor kan du teckna vårt småbåtstillägg istället för att köpa vår vanliga båtförsäkring. Se om din båt uppfyller kriterierna för småbåt och kontakta oss om du vill köpa småbåtstillägget.

För mindre båtar med motor

Du kan köpa småbåtsförsäkring som ett tillägg på din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring om du har en liten motorbåt, segelbåt eller roddbåt med motor.

Dessa kriterier gäller för tillägget småbåtsförsäkring:

  • Båtens skrov är högst sex meter långt och två meter brett.
  • Båten är tillverkad av plast, aluminium eller gummiväv.
  • Segelytan får vara högst 10 m².
  • Motorstyrkan får vara högst 15 hk.

Utrustning som normalt behövs på båten ingår. Täckningsmaterial, stöttningsmaterial och pallningsmaterial ingår till ett värde av 4 000 kronor. Högsta ersättning för en båt som är försäkrad med tillägget Småbåt är 25 000 kronor.

Mindre båtar utan motor

Roddbåt, segelbräda, kajak, kanot samt
segeljolle med en segelyta på max 10 m²
ingår i vår hemförsäkringvillaförsäkring
och fritidshusförsäkring om dina personliga saker är försäkrade. För dessa småbåtar behöver du ingen separat båtförsäkring. Högsta ersättning är 25 000 kronor. 

För större båtar

Om din båt är för stor för att räknas som småbåt eller om den är värd mer än 25 000 kronor väljer du en vanlig båtförsäkring istället. 

Vad gäller småbåtsförsäkringen för?

Du får ersättning för skador på täckning-, stöttnings- eller pallningsmaterial om skadan har orsakats av brand. Du får även ersättning för skador som uppkommer genom en plötslig och oförutsedd händelse.

Småbåtsförsäkringen gäller när

  • Båten är förtöjd på sådant sätt att den klarar vind och sjö med hänsyn till plats och årstid när båten lämnats i vatten.
  • Båten hålls länsad.
  • Båten lämnats på land och ligger så att varken svallsjö eller extremt högvatten kan nå den. 
  • Den elektroniska utrustningen är inlåst när du lämnar båten.
  • Utombordsmotor är fastlås med av SSF​ godkänt motorlås eller förvaras inlåst i en byggnad.

Försäkringar där du kan välja tillägget för småbåt: