Gäller ansvarsförsäkringen i min hemförsäkringen för  enskilda firma?

Täcker ansvarsskyddet i hemförsäkringen min enskilda firma?

Svar:
Nej, ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen gäller inte vid näringsverksamhet. Hemförsäkringen gäller för dina privata saker och för dig som privatperson, men om du t.ex. hamnar i en tvist i samband med ditt arbete så gäller inte försäkringen för det. Din firma bör teckna sin egen företagsförsäkring.

  • Din hemförsäkring gäller inte för företaget

    Det är viktigt att veta som egenföretagare är att din hemförsäkring inte täcker det som hör till ditt företag.

    Se några exempel
  • Ansvarsförsäkring

    Vi hjälper dig med rätt ansvarsförsäkring för ditt företag.

    Läs mer om ansvarsförsäkring