Gäller ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen för enskilda firma?

Nej, ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen gäller inte vid näringsverksamhet.

Hemförsäkringen gäller för dina privata saker och för dig som privatperson. Om du därför t.ex. hamnar i en tvist i samband med ditt arbete så gäller inte hemförsäkringen för det. Företaget bör därför alltid ha en egen företagsförsäkring där ansvarsskydd är inkluderat.

Fler frågor och svar om ansvarsförsäkring.