Gäller ansvarsförsäkringen i min hemförsäkringen för  enskilda firma?

Täcker ansvarsskyddet i hemförsäkringen min enskilda firma?

Svar:
Nej, ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen gäller inte vid näringsverksamhet. Hemförsäkringen gäller för dina privata saker och för dig som privatperson, men om du t.ex. hamnar i en tvist i samband med ditt arbete så gäller inte försäkringen för det. Din firma bör teckna sin egen företagsförsäkring.