Vad gör jag om en anställd har förskingrat pengar, och inte kan betala tillbaka?

Se till att ha en försäkring mot förmögenhetsbrott.

Om företaget har en försäkring mot förmögenhetsbrott​, så finns det hjälp att få. En Förmögenhetsbrottsförsäkring täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller åt någon annan. Försäkringen kan därigenom ersätta företaget för den förlust man drabbades av oavsett om personen i fråga kan betala tillbaka eller ej.


Fler frågor och svar och Ansvarsförsäkring.

Läs mer om våra försäkringar