En anställd har förskingrat pengar, och kan inte betala tillbaka - vad gör jag?

En av mina anställda har förskingrat pengar från företagets kassa. Polisutredningen är klar och den anställde har även blivit dömd för brottet. Men pengarna är borta och den anställde har inga tillgångar för att betala tillbaka till företaget. Vad ska jag göra?

Svar:
Om företaget har en försäkring mot förmögenhetsbrott​, så finns det hjälp att få. Försäkringen kan ersätta företaget för den förlust man drabbades av genom brottet.

Läs mer om våra försäkringar