Mc-försäkring

Köp här och få 10 % internetrabatt!

Välj en motorcykelförsäkring som passar din mc och dina behov. Rätt försäkring är en trygghet för dig både när du kör mc och när den är parkerad.

Äger du en mc måste du ha en trafikförsäkring enligt lag för att få köra med den. Du kan sedan välja om du vill ha en halvförsäkring eller helförsäkring beroende på vilket försäkringsskydd du vill ha. Ställer du av motorcykeln hos Transportstyrelsen under delar av året kan du ha en avställningsförsäkring, som bland annat gäller vid stöld och skadegörelse.

BMW mc-märkesförsäkring – en av marknadens bästa helförsäkringar för motorcykel speciellt för dig framtagen till dig som kör BMW mc . En prisvärd mc-försäkring med förmånliga villkor för just BMW motorcyklar.  


  • Lägre självrisk med spårsändare

    Med positioneringssystem kopplat till larmcentral, sänks självrisken vid stöld.

  • Inget krav på garage

    Försäkringen gäller även om din mc inte står inlåst i ett garage.

  • Skadejour dygnet runt

    Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet HEL HALV TRAFIK AVSTÄLLNING
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din mc/moped orsakar. Det är lag på att mc:n/mopeden har trafikförsäkring för att du ska får köra med den.

Brand

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Feltankning

Om du tankat motorcykeln med fel typ av bränsle får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. För att få ersättning för feltankning måste du ha en gällande maskinskadeförsäkring.

Glasskada

Försäkringen gäller för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats.

Maskinskada

För tung motorcykel vilken inte har fler än tre hjul och som är yngre än 5 år och har körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar motorcykelns funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. Maskinskada omfattar även sanering av tank efter tankning med fel bränsle.

Räddning inkl. assistans

Försäkringen gäller för bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp, samt transport av förare, passagerare och bagage om föraren blir sjuk eller skadad under färden.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.

Skadegörelse vid avställning

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse.


Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen.

Självrisker

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Självrisker för mc-försäkringen

Trafikskada: 0 kr, 1 000 kr om föraren saknar körkort, var rattfull eller grovt vårdslös.

Brandskada: 1 000 kr

Glasskada:  200 kr + 20 % av reparationskostnaden.

Maskinskada: 3 000 kr , 6 000 kr om MC importerats av annan än märkets generalagent.

Räddning/assistans: 300 kr

Rättsskydd:  25 % av kostnaderna, lägst 1 500 kr

Stöldskada:

Lätt MC: 1 000 kr, 6 000 om den inte var låst med 2 godkända lås.
Tung MC: 5 000 kr, 10 000 kr om mc:n inte var låst med 2 godkända lås.

Har motorcykeln ett godkänt och fungerande positioneringssystem med koppling till larmcentral sänks självrisken med upp till 6 000 kr. 

Vagnskada: 

Lätt MC: välj mellan 1 000 kr eller 2 000 kr.
Tung MC: välj mellan 3 000 kr eller 6 000 kr. 

Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen. Om föraren är under 25 år får du betala ytterligare 1 000 kr i självrisk. 

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev 

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID, Mobilt BankID eller lösenord.

Villkor och förköpsinformation

Skador ersätts alltid enligt gällande villkor, så läs gärna igenom det fullständiga villkoret. 

Förköpsinformation motorcykelförsäkring 
Villkor motorfordonsförsäkring
Föregående version av motorfordonsförsäkringsvillkor

Avställningsförsäkring

Om du ställer du av motorcykeln hos Transportstyrelsen under en längre period kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. 

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge mc:n förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för motorcykeln, ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på mc:n igen, ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.

Du betalar ingen fordonsskatt under tiden som mc:n är avställd.

Grönt kort vid resa utanför Sverige

Mc-försäkringen gäller i Sverige och i de länder som är anslutna till det gröna kort-systemet, vilket är de flesta Europeiska länder. I vissa länder är det krav på att du har med dig ett Grönt kort för att få resa in i landet. Grönt kort är ett bevis på att din mc har en trafikförsäkring. Vi rekommenderar att du även tar med registreringsbeviset.

I Iran, Marocko och Tunisien gäller endast trafikförsäkringen. 

Dessa länder ingår i gröna kort-systemet

Särskilda regler för Kosovo

Kosovo är inte en medlemsstat i FN och ingår därför inte i samarbetsavtalet med Grönt kort. Din svenska mc-försäkring gäller inte i Kosovo. För att få köra in i Kosovo måste du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen. Men tänk på att den försäkringen inte gäller om din mc skadas eller blir stulen.

Grönt Kort

Ditt bevis på att fordonet har svensk trafikförsäkring. Det kostar inget och gäller i de flesta europeiska länder.  

Beställ Grönt Kort

Är det något mer du behöver?

Tips och andra försäkringar som kan passa dig