Mc försäkring

10 % rabatt första året. Köp här!

Välj en mc försäkring som passar din mc och dina behov. Rätt försäkring är en trygghet för dig både när du kör mc och när den är parkerad.

Äger du en mc måste du ha en trafikförsäkring enligt lag för att få köra med den. Du kan sedan välja om du vill ha en halvförsäkring eller helförsäkring beroende på vilket försäkringsskydd du vill ha. Ställer du av motorcykeln hos Transportstyrelsen under delar av året kan du ha en avställningsförsäkring, som bland annat gäller vid stöld och skadegörelse.

BMW mc-märkesförsäkring – en av marknadens bästa helförsäkringar för motorcykel speciellt för dig framtagen till dig som kör BMW mc . En prisvärd mc försäkring med förmånliga villkor för just BMW motorcyklar.  


  • Lägre självrisk med spårsändare

    Med positioneringssystem kopplat till larmcentral, sänks självrisken vid stöld.

  • Inget krav på garage

    Försäkringen gäller även om din mc inte står inlåst i ett garage.

  • Skadejour dygnet runt

    Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet HEL HALV TRAFIK AVSTÄLLNING
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din mc/moped orsakar. Det är lag på att mc:n/mopeden har trafikförsäkring för att du ska får köra med den.

Brandskada

Du får ersättning för skador på som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Feltankning

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter, upp till 50 000 kr. Blir det följdskador på grund av feltankning ersätts dessa via maskinskadeförsäkringen.
Läs mer under maskinskada.

Självrisken är 1 500 kr.

Glasskada

Du får ersättning för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats.  

Maskinskada

För tung motorcykel vilken inte har fler än tre hjul och som är yngre än 5 år och har körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar motorcykelns funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. 

Självrisken är 3 000 kr. Om motorcykeln är importerad av annan än märkets generalagent är självrisken 6 000 kr. 

Räddning inkl. assistans

Du får ersättning för kostnader I samband med bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Rättsskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Skadegörelse vid avställning

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse.


Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka.

Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Avställningsförsäkring för mc

Om du ställer du av motorcykeln hos Transportstyrelsen under en längre period kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Här kan du läsa mer om avställningsförsäkring för mc.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.