Mc försäkring


Äger du en BMW mc? Läs om vår BMW mc-märkesförsäkring

Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Välj en mc-försäkring som passar din mc och dina behov. Trafikförsäkring måste du ha. Välj sedan halv- eller helförsäkring beroende på vilket försäkringsskydd du vill ha, samt om försäkringen ska gälla året runt eller inte.


 • Lägre självrisk med spårsändare

  Med positioneringssystem kopplat till larmcentral, sänks självrisken vid stöld.

 • Inget krav på garage

  Försäkringen gäller även om din mc inte står inlåst i ett garage.

 • Hjälp dygnet runt

  Skadeservice har alltid öppet så att du kan kontakta oss när du behöver hjälp.

Jämför innehållet HEL HALV TRAFIK
Trafik – personskada

Om föraren, passagerare och andra trafikanter skadas vid en olycka med mc:n får de ersättning för sina personskador.

Du som äger en mc måste ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din mc-försäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Trafik - annans egendom

Om föraren av din mc orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen.

Du som äger en mc måste ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din försäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Brandskada

Du får ersättning för skador på mc:n som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1 000 kr.

Feltankning

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter, upp till 50 000 kr. Blir det följdskador på grund av feltankning ersätts dessa via maskinskadeförsäkringen.
Läs mer under maskinskada.

Självrisken är 1 500 kr.

Glasskada

Du får ersättning för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats.

Självrisken är 200 kr + 20 % av reparationskostnaden.

Maskinskada

För tung motorcykel vilken inte har fler än tre hjul och som är yngre än 5 år eller har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar motorcykelns funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. 

Självrisken är 3 000 kr. Om motorcykeln är importerad av annan än märkets generalagent är självrisken 6 000 kr. 

Bärgning

Du får ersättning för kostnader I samband med bärgning/assistans vid olycka eller driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Självrisken är 300 kr.

Rättsskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Stöld av mc

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela mc:n.

 • Självrisk för lätt mc: 1 000 kr om den var låst med 2 godkända lås, annars 6 000 kr.
 • Självrisk för tung mc: 5 000 kr om den var låst med 2 godkända lås, annars 10 000 kr.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Stöld av fordonsdelar

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till mc:n. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta I utrymme som endast du har tillgång till.

 • Självrisk för lätt mc: 1 000 kr om den var låst med 2 godkända lås, annars 6 000 kr.
 • Självrisk för tung mc: 5 000 kr om den var låst med 2 godkända lås, annars 10 000 kr.
Vagnskada

Du får ersättning för skador på mc:n efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.
Du kan välja mellan dessa självrisker:

 • Lätt mc: 1 000 kr eller 2 000 kr
 • Tung mc: 3 000 kr eller 6 000 kr

Självrisken dubbleras om föraren är någon annan än försäkringstagaren, dennes maka/make, sambo eller registrerad partner när det inträffar en skada.


Tilläggsförsäkring


Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka.

Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.