Gravidförsäkring


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Att vänta barn är spännande och en tid fylld av både glädje och oro. En gravidförsäkring gör resan tryggare.

Vi har två gravidförsäkringar för dig som väntar barn – Gratis Gravidförsäkring som är en kostnadsfri olycksfallsförsäkring för dig som är gravid, och Gravidförsäkring som ger ett skydd för både dig och barnet du väntar. Du får bland annat ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar eller vid sjukhusvistelse på grund av graviditets- eller förlossningskomplikationer. 


 • Medfödd sjukdom ersätts

  För vissa medfödda sjukdomar betalar vi ut 50 000 kronor.

 • Rabatt på barnförsäkring

  Gravidförsäkringens pris, 1 250 kr, blir rabatt på barnförsäkringen första året.

 • Du kan betala med Swish

  När du köper gravidförsäkringen kan du enkelt betala den med Swish.

Försäkringens innehåll Gravid Gratis Gravid
Bestående skada vid olycksfall (medicinsk invaliditet)

Gravidförsäkring

Drabbas barnet av ett olycksfall som leder till medicinsk invaliditet (bestående skada) betalar vi invaliditetsersättning.

Gratis Gravidförsäkring

Drabbas du som är gravid av ett olycksfall som leder till medicinsk invaliditet (bestående skada) betalar vi invaliditetsersättning.

 • Läkare fastställer invaliditetsgraden i procent.
 • Försäkringsbeloppet är 500 000 kronor.
 • En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kronor.
 • Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi ut dubbel ersättning.
Ersättning vid dödsfall

Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 25 000 kronor om barnet avlider. Om du som gravid eller pappan/partnern avlider lämnas ersättning med 10 000 kronor.

Gratis Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 10 000 kronor om barnet avlider. Om du som gravid avlider till följd av ett olycksfall lämnas ersättning med 50 000 kronor.

Om barnet eller den som är gravid avlider betalas ersättning från båda våra gravidförsäkringar. 

Ersättning för ärr

Gravidförsäkring:

Om barnet får ett ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom kan ersättning betalas ut. Ersättningen påverkas bland annat av var ärret sitter.

Gratis Gravidförsäkring:

Du som gravid kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder och var ärret sitter.

Kristerapi

Drabbas du eller pappan/partnern till det väntade barnet av en krisreaktion på grund av att barnet dör eller föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom eller missbildning betalar vi ersättning för kristerapibehandling hos en legitimerad psykolog.

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Gravidförsäkring

Om barnet råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.
Självrisken är 1 000 kronor.

Gratis Gravidförsäkring

Om du som gravid råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.
Självrisken är 1 000 kronor.

Bestående skada vid sjukdom​ (medicinsk invaliditet)

Drabbas barnet av en sjukdom som leder till medicinsk invaliditet (bestående skada) kan invaliditetsersättning betalas ut.

 • Läkare fastställer invaliditetsgraden fastställs i procent.
 • Försäkringsbeloppet är 500 000 kronor.
 • En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kronor.
 • Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi ut dubbel ersättning.
Ekonomisk första hjälp

Om barnet föds med en allvarlig sjukdom betalar försäkringen ut en engångssumma på 50 000 kronor, som en ekonomisk första hjälp. Beloppet betalas ut så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare.

De diagnoser som ersätts är bland annat Spina bifida (kluven ryggrad), Vattenskalle, Cerebral pares (CP), Downs syndrom, allvarliga hjärtfel och blindhet. Se villkoret för vilka diagnoser försäkringen gäller för.

Förlossningskomplikationer

Sker förlossningen genom akut kejsarsnitt eller om du i samband med förlossningen drabbas av svår blödning eller svår bristning betalar vi ut 3 000 kronor.

Sjukhusvistelse

Vid behov av sjukhusvård ger försäkringen i följande fall ersättning med 250 kronor per dygn från första dagen av sjukhusvistelsen:

 • Om du som är gravid behöver vårdas på sjukhus till följd av graviditetskomplikationer under minst tre dagar i följd eller förlossningskomplikationer under minst sju dagar i följd.
 • Om barnet behöver sjukhusvård på grund av sjukdom eller olycksfall under minst tre dagar i följd.
Självriskersättning

Om barnvagnen eller bilbarnstolen stjäls och du får ersättning från din hem- eller bilförsäkring, betalar vi din självrisk upp till 3 000 kronor.

När är det dags att köpa gravidförsäkring?

Direkt när du upptäckt att du är gravid kan du köpa vår Gravidförsäkring. Försäkringen börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald och tidigast när du är i graviditetsvecka 22. 

Gratis olycksfallsförsäkring när du är gravid

Gratis Gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring för dig som är gravid och du kan teckna den direkt när du upptäckt att du är gravid. Gratis Gravidförsäkring börjar gälla dagen efter den dag du tecknat den.

Kom ihåg barnförsäkringen

Ge barnet en barnförsäkring så snart som möjligt efter födseln. Gravidförsäkringen övergår inte automatiskt i en barnförsäkring, men som blivande förälder kan du förbereda barnförsäkringen genom att redan nu fylla i beräknat födelsedatum och få en offert. När barnet har kommit till världen behöver du bara fylla i en hälsodeklaration för barnet innan försäkringen kan börja gälla.

Rabatt på barnförsäkringen

Om du har köpt Gravidförsäkring hos oss får du hela priset för gravidförsäkringen, 1 250 kronor, i förstaårsrabatt om du köper vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födsel. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.


Villkoren

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Gravid- och Gratis Gravidförsäkring gäller utan självrisk – med undantag för tandskador och när rese- och behandlingskostnader ersätts. Då är självrisken 1 000 kr.

Hyr bilbarnstol av oss

Du beställer ett hyrpaket med tre bilbarnstolar och byter stol vartefter barnet växer. Alltid rätt stol för barnet.