Gravidförsäkring


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Att vänta barn är spännande och en tid fylld av både glädje och oro. En gravidförsäkring gör resan tryggare.

Vi har två gravidförsäkringar för dig som väntar barn - Gratis Gravidförsäkring som är en kostnadsfri olycksfallsförsäkring och gäller för dig som är gravid. Eller Gravidförsäkring som ger ett skydd för både dig och barnet. Du får bland annat ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar eller vid sjukhusvistelse på grund av graviditets- eller förlossningskomplikationer.

Om du köper Gravidförsäkring gäller även skyddet i Gratis Gravidförsäkring för dig.


gravidförsäkringens fördelar

 • Rabatt på barnförsäkring

  Du får priset för Gravidförsäkring, 1 250 kr, som förstaårsrabatt på vår barnförsäkring.

 • Ersättning vid medfödd sjukdom

  Vid vissa medfödda sjukdomar betalar Gravidförsäkring ut 50 000 kr.

 • Betala med Swish

  Nu kan du betala med Swish när du köper Gravidförsäkring. Snabbt, smidigt och enkelt!

Försäkringens innehåll Gravid Gratis Gravid
Bestående skada vid olycksfall (medicinsk invaliditet)

Drabbas du som är gravid av ett olycksfall som leder till medicinsk invaliditet (bestående skada) betalar vi invaliditetsersättning. Invaliditetsgraden fastställs i procent, av läkare. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr. En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kr. Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi ut dubbel ersättning.

Dödsfall

Om barnet eller den gravida avlider betalas ersättning från båda våra gravidförsäkringar. 

Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 25 000 kr om barnet avlider. Om du som gravid eller pappan/partnern avlider lämnas ersättning med 10 000 kr.

Gratis Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 10 000 kr om barnet avlider. Om du som gravid avlider till följd av ett olycksfall lämnas ersättning med 50 000 kr.

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Gravidförsäkring

Om barnet råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.
Självrisken är 1 000 kr.

Gratis Gravidförsäkring

Om du som gravid råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.
Självrisken är 1 000 kr.

Kristerapi

Drabbas du eller pappan/partnern till det väntade barnet av en krisreaktion på grund av att barnet dör eller föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom eller missbildning betalar vi ersättning för kristerapibehandling hos en legitimerad psykolog.

Bestående skada vid sjukdom​ (medicinsk invaliditet)

Invaliditetsersättning kan betalas ut om barnet drabbas av sjukdom eller olycksfall som leder till medicinsk invaliditet. Invaliditetsgraden fastställs i procent, av läkare. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr. En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kr. Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi dubbel ersättning.

Ekonomisk första hjälp

Skulle barnet födas med en allvarlig sjukdom betalar försäkringen ut en engångssumma på 50 000 kr, som en ekonomisk första hjälp. Beloppet betalas ut så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. De diagnoser som ersätts är bland annat Spina bifida (kluven ryggrad), Vattenskalle, Cerebral pares (CP), Downs syndrom, allvarliga hjärtfel och blindhet. Se villkoret för vilka diagnoser försäkringen gäller för.

Förlossningskomplikationer

Sker förlossningen genom akut kejsarsnitt eller om du i samband med förlossningen drabbas av svår blödning eller svår bristning betalar vi ut 3 000 kr.

Sjukhusvistelse

Vid behov av sjukhusvård ger försäkringen i följande fall ersättning med 250 kr per dygn från första dagen av sjukhusvistelsen:

 • Om du som är gravid behöver vårdas på sjukhus till följd av graviditetskomplikationer under minst tre dagar i följd eller förlossningskomplikationer under minst sju dagar i följd.
 • Om barnet behöver sjukhusvård på grund av sjukdom eller olycksfall under minst tre dagar i följd.
Självriskersättning

Om barnvagnen eller bilbarnstolen stjäls och du får ersättning från din hem- eller bilförsäkring, betalar vi din självrisk upp till 3 000 kr.

När är det dags att köpa gravidförsäkring?

Direkt när du upptäckt att du är gravid kan du köpa vår Gravidförsäkring. Försäkringen börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald och tidigast när du är i graviditetsvecka 22. 

Gratis olycksfallsförsäkring för dig som är gravid

Gratis Gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring för dig som är gravid och du kan teckna den direkt när du upptäckt att du är gravid. Gratis Gravidförsäkring börjar gälla dagen efter den dag du tecknat den.

Kom ihåg barnförsäkringen

Ge barnet en barnförsäkring så snart som möjligt efter födseln. Gravidförsäkringen övergår inte automatiskt i en barnförsäkring, men som blivande förälder kan du förbereda barnförsäkringen genom att redan nu fylla i beräknat födelsedatum och få en offert. När barnet har kommit till världen behöver du bara fylla i en hälsodeklaration för barnet innan försäkringen kan börja gälla.

Rabatt på barnförsäkringen

Om du har köpt Gravidförsäkring hos oss får du hela priset för gravidförsäkringen, 1 250 kr, i förstaårsrabatt om du köper vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födsel. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Gravid- och Gratis Gravidförsäkring gäller utan självrisk – med undantag för tandskador och när rese- och behandlingskostnader ersätts. Då är självrisken 1 000 kr.

Hyr bilbarnstol av oss

Du beställer ett hyrpaket med tre bilbarnstolar och byter stol vartefter barnet växer. Alltid rätt stol för barnet.