Gravidförsäkring

Försäkring för dig som är gravid och barnet du väntar. Vi har två gravidförsäkringar. Gratis Gravidförsäkring – en kostnadsfri olycksfallsförsäkring för dig som är gravid. Gravidförsäkring – som även gäller för barnet du väntar. Vi rekommenderar att du köper en Gravidförsäkring, den enda försäkring som gäller för barnet innan det är fött.

 • Medfödd sjukdom kan ersättas

  För vissa medfödda sjukdomar betalar vi ut 50 000 kronor.

 • Rabatt på barnförsäkring

  Priset för försäkringen, 1 250 kr, blir rabatt på barnförsäkringen första året.

 • Du kan betala med Swish

  När du köper gravidförsäkringen kan du betala den med Swish.

Försäkringens innehåll Gravid Gratis Gravid
Medicinsk invaliditet för den gravida (olycksfall)

Medicinsk invaliditet (bestående skada) innebär en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen. Nedsättningen mäts i procent och fastställs av läkare. 

Om du som är gravid drabbas av ett olycksfall som leder till en bestående skada betalar vi invaliditetsersättning upp till 500 000 kronor. 

Ersättning vid dödsfall

Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 25 000 kronor om barnet avlider. Om du som gravid eller pappan/partnern avlider lämnas ersättning med 10 000 kronor.

Gratis Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 10 000 kronor om barnet avlider. Om du som gravid avlider till följd av ett olycksfall lämnas ersättning med 50 000 kronor.

Om barnet eller den som är gravid avlider betalas ersättning från båda våra gravidförsäkringar. 

Ersättning för ärr

Gravidförsäkring:

Om barnet får ett ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom kan ersättning betalas ut. Ersättningen påverkas bland annat av var ärret sitter.

Gratis Gravidförsäkring:

Du som gravid kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder och var ärret sitter.

Kristerapi

Drabbas du eller pappan/partnern till det väntade barnet av en krisreaktion på grund av att barnet dör eller föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom eller missbildning betalar vi ersättning för kristerapibehandling hos en legitimerad psykolog.

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Gravidförsäkring

Om barnet råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.

Gratis Gravidförsäkring

Om du som gravid råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.

Medicinsk invaliditet för barnet (sjukdom och olycksfall)

Medicinsk invaliditet (bestående skada) innebär en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen. Nedsättningen mäts i procent och fastställs av läkare. 

Om barnet drabbas av sjukdom eller olycksfall som leder till en bestående skada betalar vi invaliditetsersättning upp till 500 000 kronor. 

Ekonomisk första hjälp

Om barnet föds med en allvarlig sjukdom betalar försäkringen ut en engångssumma på 50 000 kronor, som en ekonomisk första hjälp. Beloppet betalas ut så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare.

De diagnoser som ersätts är bland annat Spina bifida (kluven ryggrad), vattenskalle, cerebral pares (CP), Downs syndrom, allvarliga hjärtfel och blindhet. Se villkoret för vilka diagnoser försäkringen gäller för.

Förlossningskomplikationer

Sker förlossningen genom akut kejsarsnitt eller om du i samband med förlossningen drabbas av svår blödning eller svår bristning betalar vi ut 3 000 kronor.

Sjukhusvistelse

Vid behov av sjukhusvård ger försäkringen i följande fall ersättning med 250 kronor per dag från första dagen av sjukhusvistelsen:

 • Om du som är gravid behöver vårdas på sjukhus till följd av graviditetskomplikationer under minst tre dagar i följd eller förlossningskomplikationer under minst sju dagar i följd.
 • Om barnet behöver sjukhusvård på grund av sjukdom eller olycksfall under minst tre dagar i följd.
Självriskersättning

Om barnvagnen eller bilbarnstolen stjäls och du får ersättning från din hem- eller bilförsäkring, betalar vi din självrisk upp till 3 000 kronor.

För dig som vill veta lite mer

Kom ihåg barnförsäkringen

Ge barnet en barnförsäkring så snart som möjligt efter födseln.

Gravidförsäkringen övergår inte automatiskt i en barnförsäkring, men som blivande förälder kan du förbereda barnförsäkringen genom att redan nu fylla i beräknat födelsedatum och få en offert. När barnet har kommit till världen behöver du bara fylla i en hälsodeklaration för barnet innan försäkringen kan börja gälla.

Rabatt på barnförsäkringen

Om du har köpt Gravidförsäkring hos oss får du hela priset för gravidförsäkringen, 1 250 kronor, i förstaårsrabatt om du köper vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födsel. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Baby
Försäkra gärna ditt barn inom 30 dagar från födseln.
 • Villkoren

  Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

  Villkor och förköpsinformation
 • Självrisker

  Gravid- och Gratis Gravidförsäkring gäller utan självrisk.