Gravidförsäkring

Välj mellan två varianter av gravidförsäkring. En som du betalar för och en som är gratis.

 • Gäller utan självrisk
 • Fast pris: 1 350 kr för hela graviditeten
 • Vid havandeskapsförgiftning

  Om du får havandeskapsförgiftning efter vecka 22+0 kan du få ersättning.

 • Vid förlossningskomplikationer

  Ersättning för akut kejsarsnitt, vaginalhematom, svår blodförlust eller svår bristning.

 • Medfödd sjukdom

  För vissa specificerade medfödda sjukdomar betalar vi ut 50 000 kronor.

Teckna gravidförsäkring tidigt för det bästa skyddet

Att vänta barn är både roligt, spännande och lite nervöst. Då kan det kännas bra att ha en gravidförsäkring som gäller för barnet du väntar.

Om du köper försäkringen tidigt i graviditeten kan du få ersättning senare om komplikationer upptäcks eller om barnet föds med en allvarlig sjukdom som visat sig redan på rutinultraljudet. För att det ska gälla måste försäkringen vara betald dagen innan upptäckten. Därför rekommenderar vi att du tecknar och betalar försäkringen så tidigt som möjligt.

Mamma och dotter tittar på ultraljudsbilder tillsammans.
För att få det bästa skyddet rekommenderar vi att teckna gravidförsäkringen tidigt i graviditeten.

Översikt

Jämför våra gravidförsäkringar

Detta ingår Gravid­försäkring Gravid­försäkring Gratis Gravid­försäkring Gratis Gravid­försäkring
Ingår Ingår

Medicinsk invaliditet (bestående skada) innebär en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen. Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen.

Den ersättning du som gravid får är procentsatsen av försäkringsbeloppet 500 000 kronor. Om den bestående skadan uppgår till 30 procent eller mer så betalas dubbel ersättning.

Ingår Ingår

Du som gravid kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder och var ärret sitter.

Ingår Ingår

Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 35 000 kronor om barnet avlider.

Om du som gravid eller den andra föräldern (pappan/partnern) avlider lämnas ersättning med 35 000 kronor.

Gratis Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 10 000 kronor om barnet avlider.

Om du som gravid eller den andra föräldern (pappan/partnern) avlider lämnas ersättning med 10 000 kronor.

Ingår Ingår

Gravidförsäkring:

Om du som gravid eller barnet råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändiga på grund av olycksfallet.

Gratis Gravidförsäkring:

Om du som gravid råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändiga på grund av olycksfallet.

Ingår Ingår

Vi betalar ersättning för kristerapi hos en legitimerad psykolog om du eller den andre föräldern (pappan/partnern) drabbas av en krisreaktion på grund av att barnet:

 • föds med missbildning
 • föds med, eller drabbas av, en allvarlig sjukdom
 • avlider

Vi ersätter upp till 10 behandlingstillfällen. Kontakta oss för att få hjälp med att boka tid hos psykolog.

Ingår Ingår inte

Medicinsk invaliditet (bestående skada) innebär en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen. Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen.

Den ersättning barnet får är procentsatsen av försäkringsbeloppet 500 000 kronor. Om den bestående skadan uppgår till 30 procent eller mer så betalas dubbel ersättning.

Ingår Ingår inte

Om barnet får ett ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom kan ersättning betalas ut. Ersättningen påverkas bland annat av var ärret sitter.

Ingår Ingår inte

Om barnet föds med en allvarlig sjukdom betalar försäkringen ut en engångssumma på 50 000 kronor, som en ekonomisk första hjälp. Beloppet betalas ut efter att diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare.

De diagnoser som ersätts är bland annat ryggmärgsbråck, vattenskalle, cerebral pares (CP), Downs syndrom, allvarliga hjärtfel, blindhet och dövhet. Se villkoret för vilka diagnoser försäkringen gäller för och vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att få ersättning.

Ingår Ingår inte

Om du som gravid drabbas av havandeskapsförgiftning, om förlossningen sker genom akut kejsarsnitt, om du i samband med förlossningen drabbas av vaginalhematom, svår blödning eller svår bristning betalar vi ut 3 000 kronor.

Ingår Ingår inte

Om du som gravid behöver vårdas på sjukhus till följd av graviditetskomplikationer under minst tre dagar i följd eller förlossningskomplikationer under minst sju dagar i följd lämnas ersättning med 250 kr per dag räknat från första dagen.

Ingår Ingår inte

Om barnet behöver vårdas på sjukhus på grund av sjukdom eller olycksfall i minst tre dagar i följd lämnas ersättning med 250 kronor per dag räknat från första dagen.

Ingår Ingår inte

Om barnvagnen eller bilbarnstolen stjäls och du får ersättning från din hem- eller bilförsäkring, betalar vi din självrisk upp till 3 000 kronor.

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på
If kontrollerar inte att de som lämnar omdömen på Trustpilot är eller har varit kunder hos If.

Vanliga frågor och svar om gravidförsäkring

Byt till barnförsäkring när barnet är fött

Gravidförsäkringen gäller förvisso för barnet tills det är sex månader. Men precis som för andra försäkringar gäller barnförsäkringen inte för diagnoser, sjukdomar eller skador som redan finns när försäkringen ska tecknas.

Gravidförsäkringen övergår inte automatiskt till en barnförsäkring. Du  ansöker om försäkringen när barnet är fött. Vi rekommenderar att du gör det så snart som möjligt efter födseln, helst inom 30 dagar.

Gravidförsäkring ger rabatt på barnförsäkring

När du köper gravidförsäkring hos oss får du 50 % rabatt på vår barnförsäkring. Rabatten gäller första året när du tecknar barnförsäkringen inom 30 dagar från barnets födsel. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

50 % Köp Gravidförsäkringen och få rabatt på barnförsäkringen.