Gravidförsäkring

Teckna här. Du kan betala med Swish
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Priset på Gravidförsäkring, 1 195 kr, får du som förstaårsrabatt på barnförsäkringen om du försäkrar ditt barn inom 30 dagar från födseln.

Att vänta barn är spännande och graviditeten en tid av både glädje och oro. En gravidförsäkring ger trygghet under graviditeten och vid förlossningen.

Gravidförsäkringen ger ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar och om barnet behöver vårdas på sjukhus. För dig som är gravid omfattar försäkringen bland annat ersättning vid sjukhusvistelse på grund av graviditets- eller förlossningskomplikationer och engångsersättning för vissa namngivna förlossningskomplikationer.


 • Gäller vid komplikationer

  Gravidförsäkringen gäller vid förlossningskomplikationer och om behov av sjukhusvård uppstår.

 • Vid medfödd sjukdom

  Föds ditt barn med en allvarlig (namngiven) sjukdom betalar gravidförsäkringen ut 50 000 kr som en ekonomisk första hjälp.

 • Självrisken ersätts

  Om din barnvagn eller bilbarnstol stjäls betalar vi självrisken på hemförsäkringen eller bilförsäkringen med upp till 3 000 kr.

 • Betala med Swish

  Nu kan du betala med Swish när du köper gravidförsäkring. Snabbt, smidigt och enkelt!

Försäkringens innehåll Gravid Gratis Gravid
Bestående skada vid olycksfall (medicinsk invaliditet)

Drabbas du som är gravid av ett olycksfall som leder till medicinsk invaliditet (bestående skada) betalar vi invaliditetsersättning. Invaliditetsgraden fastställs i procent, av läkare. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr. En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kr. Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi ut dubbel ersättning.

Dödsfall

Du som har Gravidförsäkring har rätt till ersättning från båda försäkringarna.

Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 25 000 kr om barnet avlider. Om du som gravid eller pappan/partnern avlider lämnas ersättning med 10 000 kr.

Gratis Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 10 000 kr om barnet avlider. Om du som gravid avlider till följd av ett olycksfall lämnas ersättning med 50 000 kr.

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Gravidförsäkring

Om barnet råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.
Självrisken är 1 000 kr.

Gratis Gravidförsäkring

Om du som gravid råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.
Självrisken är 1 000 kr.

Bestående skada vid sjukdom​ (medicinsk invaliditet)

Drabbas barnet av sjukdom eller olycksfall som leder till medicinsk invaliditet betalar vi ut invaliditetsersättning. Invaliditetsgraden fastställ i procent, av läkare. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr. En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kr. Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi dubbel ersättning.

Ekonomisk första hjälp

Skulle barnet födas med en allvarlig sjukdom betalar försäkringen ut en engångssumma på 50 000 kr, som en ekonomisk första hjälp. Beloppet betalas ut så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. De diagnoser som ersätts är bland annat Spina bifida (kluven ryggrad), Vattenskalle, Cerebral pares (CP), Downs syndrom, allvarliga hjärtfel och blindhet.

Förlossningskomplikationer

Sker förlossningen genom akut kejsarsnitt eller om du i samband med förlossningen drabbas av svår blödning eller svår bristning betalar vi ut 3 000 kr.

Kristerapi

Drabbas du eller pappan/partnern till det väntade barnet av en krisreaktion på grund av att barnet dör eller föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom eller missbildning betalar vi ersättning för kristerapibehandling hos en legitimerad psykolog.

Merkostnader

Om den gravida eller barnet behöver vårdas på sjukhus i minst tre veckor i följd efter förlossningen lämnas en engångsersättning med 3 000 kronor.

Sjukhusvistelse

Vid behov av sjukhusvård ger försäkringen i följande fall ersättning med 200 kr per dygn från första dagen av sjukhusvistelsen:

 • Om du som är gravid behöver vårdas på sjukhus till följd av graviditetskomplikationer under minst tre dagar i följd eller förlossningskomplikationer under minst sju dagar i följd.
 • Om barnet behöver sjukhusvård på grund av sjukdom eller olycksfall under minst tre dagar i följd.
Sjukhusvistelse, engångsersättning​

Om du som gravid behöver vårdas på sjukhus mer än 14 dygn får du även en engångsutbetalning på 3 000 kr.

Självriskersättning

Om barnvagnen eller bilbarnstolen stjäls och du får ersättning från din hem- eller bilförsäkring, betalar vi din självrisk upp till 3 000 kr.

När är det dags att köpa gravidförsäkring?

Direkt när du upptäckt att du är gravid kan du köpa en gravidförsäkring hos oss. Försäkringen börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald och tidigast när du är i graviditetsvecka 22. Gravidförsäkringen ger även barnet ett begränsat försäkringsskydd under de första sex månaderna.

Gratis olycksfallsförsäkring för dig som är gravid

Gratis Gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring för dig som är gravid och du kan teckna den direkt när du upptäckt att du är gravid. Gratis Gravidförsäkring börjar gälla dagen efter den dag du tecknat den.

Kom ihåg barnförsäkringen!

Ge barnet en barnförsäkring så snart som möjligt efter födseln. Gravidförsäkringen övergår inte automatiskt i en barnförsäkring, men som blivande förälder kan du förbereda barnförsäkringen genom att redan nu fylla i beräknat födelsedatum och få en offert. När barnet har kommit till världen behöver du bara fylla i en hälsodeklaration för barnet innan försäkringen kan börja gälla.

Rabatt på barnförsäkringen

Om du köper gravidförsäkringen hos oss får du hela priset, 1 195 kronor, i förstaårsrabatt när du försäkrar ditt barn med vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födelse. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Gravid- och Gratis Gravidförsäkring gäller utan självrisk – med undantag för tandskador och när rese- och behandlingskostnader ersätts. Då är självrisken 1 000 kr.

Hyr bilbarnstol av oss

Du beställer ett hyrpaket med tre bilbarnstolar och byter stol vartefter barnet växer. Alltid rätt stol för barnet.