Försäkringsbranschens nöjdaste kunder – det är vårt mål. Men ibland händer det såklart att åsikterna går isär.

Både privat- och företagskunder kan kostnadsfritt få ett beslut granskat av kundombudsmannen, som är en oberoende och fristående avdelning hos oss på If.

Gör så här:

  • Ta alltid först kontakt med den person som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

  • Om ni inte kommer överens har du möjlighet att gå vidare till kundombudsmannen eller någon annan instans som kan pröva ditt ärende

  • Din begäran om prövning måste ha kommit in till kundombudsmannen inom 12 månader från Ifs beslut.

Information in English (PDF)

Man sitter i soffa med sin laptop och en kaffekopp.
Ta alltid kontakt med din handläggare först för att reda ut eventuella missförstånd.

Detta kan du få hjälp med

Kundombudsmannen prövar de flesta ärenden, både sådant som gäller privatpersoner  och företagskunder. 

Detta kan kundombudsmannen inte pröva

  • Ärenden där skadereglering fortfarande pågår.
  • Priset på din försäkring.
  • Ärenden som redan har prövats eller är under prövning i en extern nämnd eller domstol.
  • Ärenden som rör patient- och behandlingsskador. Du kan begära prövning av dessa ärenden via Patientskadenämnden.
  • Ärenden som rör skadedjur i villa eller fritidshus. Du kan begära prövning av dessa ärenden hos Anticimex. 
  • Trovärdighetsfrågor där det krävs muntlig bevisning för att kunna prövas. 

Vi kan inte heller medla i pågående ärenden eller göra affärsmässiga lösningar. Vår uppgift är att bedöma om ärendet är rätt hanterat utifrån gällande lag, försäkringsvillkor och praxis.

Ärenden som handläggs av Trafikförsäkringsföreningen

Observera att ärenden som handläggs av TFF (Trafikförsäkringsföreningen) inte kan omprövas av Ifs kundombudsman. Önskar du ompröva ett sådant ärende, exempelvis en parkerings- eller smitningsskada, vänligen kontakta din skaderådgivare på If.

Andra vägar för prövning