Måste en tvist vara i domstol för att rättsskyddet ska gälla?

Fråga:
Måste en tvist vara i domstol för att rättsskyddet ska gälla? Kan rättskyddet användas i en tvist inför skiljenämnd?

Svar:
Nej, rättsskyddsförsäkringen gäller för ombudskostnader i en tvist, oavsett om tvisten avgörs i domstol eller skiljenämnd. Dock ersätts aldrig lön till skiljemännen om tvisten avgörs i ett skiljeförfarande.