Måste en tvist vara i domstol för att rättsskyddet ska gälla?

Nej, det måste den inte.

Rättsskyddsförsäkringen gäller för ombudskostnader i en tvist, oavsett om tvisten avgörs i domstol eller skiljenämnd. Dock ersätts aldrig lön till skiljemännen om tvisten avgörs i ett skiljeförfarande.