Måste en tvist vara i domstol för att rättsskyddet ska gälla?

Fråga:
Måste en tvist vara i domstol för att rättsskyddet ska gälla? Kan rättskyddet användas i en tvist inför skiljenämnd?

Svar:
Nej, rättsskyddsförsäkringen gäller för ombudskostnader i en tvist, oavsett om tvisten avgörs i domstol eller skiljenämnd. Dock ersätts aldrig lön till skiljemännen om tvisten avgörs i ett skiljeförfarande. 

  • Ansvarsförsäkring

    En ansvarsförsäkring hjälper företag om något skulle gå snett och man skulle få ett skadestånd riktat mot sig.

    Läs mer om ansvarsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring

    Rättsskyddsförsäkring betalar kostnaden för advokat och rättegång om företaget hamnar i en rättslig tvist. Vi tar hand om hela ärendet.

    Läs mer om rättsskyddsförsäkring