Mopedbilsförsäkring

10 % rabatt första året. Köp här!
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Mopedbilar blir allt mer populära och det är viktigt att ha en försäkring för att kunna få ersättning ifall mopedbilen blir stulen eller skadad i en olyckshändelse.

Eftersom trafikförsäkringen ska ersätta personer som drabbats av skador på sin egendom eller som själva skadats i trafikolyckor, är det är lag på att du har trafikförsäkring för mopedbilen. Utöver trafikförsäkringen väljer du själv om du vill ha halvförsäkring, som bland annat ersätter stöld av mopedbilen, eller helförsäkring för att kunna få ersättning om mopedbilen skadas i en olycka eller blir utsatt för skadegörelse. 


 • Snabb hjälp vid skada

  Anmäl gärna skadan här på webben. Du får besked inom 24 timmar.​

 • Assistans vid skada

  Assistans för förare, passagerare och mopedbil ingår i halv- och helförsäkringen. ​​​

 • Låg självrisk

  Vår mopedförsäkring har låga självrisker. 0 kr i självrisk på trafikförsäkringen.​​​

Jämför innehållet Hel Halv Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din mc/moped orsakar. Det är lag på att mc:n/mopeden har trafikförsäkring för att du ska får köra med den.

Brandskada

Du får ersättning för skador på som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Glasskada

Försäkringen ersätter reparation eller byte av glasrutor som spräckts eller krossats.

Räddning

Du får ersättning för kostnader i samband med bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår. Självrisken är 1 500 kr.

Rättsskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Vagnskada

Du får ersättning för skador på mopedbilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

 • 3 000 kr
 • 6 000 kr

Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka.

Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Körkort behövs

För att få köra en mopedbil måste du ha fyllt 15 år och ha minst AM-körkort. Om du redan har körkort med behörighet A eller B, traktorkort eller förarbevis för moped klass 1 som utfärdats före 1 oktober 2009 har du rätt att köra mopedbil.

Använd bältet

Det finns ett trepunktsbälte för varje sittplats och alla som åker i mopedbilen ska ha bältet fastspänt.

Skylt om långsamtgående fordon

Du måste ha varningstriangelsdekalen – LGF-skylt – bak på mopedbilen för att andra trafikanter ska uppfatta att det är ett långsamt gående fordon de har framför sig.

Vinterdäck

Det är inte lag på att ha vinterdäck på mopedbil så som det är för personbilar, men vi rekommenderar att du byter till vinterdäck om du kommer att köra med mopedbilen när det är snö och is på vägarna.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt. 

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.