Mopedbilsförsäkring

Köp här och få 10 % internetrabatt!

Mopedbilar blir allt mer populära och det är viktigt att ha en försäkring för att kunna få ersättning ifall mopedbilen blir stulen eller skadad i en olyckshändelse.

Eftersom trafikförsäkringen ska ersätta personer som drabbats av skador på sin egendom eller som själva skadats i trafikolyckor, är det är lag på att du har trafikförsäkring för mopedbilen. Utöver trafikförsäkringen väljer du själv om du vill ha halvförsäkring, som bland annat ersätter stöld av mopedbilen, eller helförsäkring för att kunna få ersättning om mopedbilen skadas i en olycka eller blir utsatt för skadegörelse. 


  • Snabb hjälp vid skada

    Anmäl gärna skadan här på webben. Du får besked inom 24 timmar.​

  • Assistans vid skada

    Assistans för förare, passagerare och moped ingår i halv- och helförsäkringen. ​​​

  • Låg självrisk

    Vår mopedförsäkring har låga självrisker. 0 kr i självrisk på trafikförsäkringen.​​​

Jämför innehållet Hel Halv Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av ditt fordon orsakar. Det är lag på att fordonet har trafikförsäkring för att du ska få köra med det.  

Assistans/räddning

Ger ersättning för hemtransport av förare och passagerare vid t.ex. trafikolycka, och transport av mopedbilen till närmaste verkstad.

Brand

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Glasskada

Försäkringen ersätter reparation eller byte av glasrutor som spräckts eller krossats.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.


Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen.

Självrisker

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Självrisker för mopedbilsförsäkring

Trafikskada ​0 kr,  1 000 kr om föraren saknar körkort, var rattfull eller grovt vårdslös.

Brand: ​1 000 kr

Glasskada: ​200 kr + 20 % av kostnaden

Räddning/Assistans: ​1 200 kr

Rättsskydd: 25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöldskada: ​3 000 kr – grundsjälvrisk,  4 000 kr – om mopedbilen inte var låst med godkänt lås.

När mopedbil lämnas ska den vara låst med ratt- eller växelspakslås för att stöldförsäkringen ska gälla fullt ut. Har mopedbilen en av If godkänd elektronisk startspärr eller spårningssystem med larmcentralkoppling och dessa var i funktion vid skadetillfället tillämpas ingen grundsjälvrisk vid stöld av hela mopedbilen.

Vagnskada: Du kan välja ​3 000 kr eller 6 000 kr. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev 

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Villkor och förköpsinformation

​Läs gärna igenom de fullständiga försäkringsvillkoren. Skador ersätts alltid enligt gällande villkor.​​

Mer om mopedbilsförsäkring

Körkort behövs

För att få köra en mopedbil måste du ha fyllt 15 år och ha minst AM-körkort. Om du redan har körkort med behörighet A eller B, traktorkort eller förarbevis för moped klass 1 som utfärdats före 1 oktober 2009 har du rätt att köra mopedbil.

Använd bältet 

Det finns ett trepunktsbälte för varje sittplats och alla som åker i mopedbilen ska ha bältet fastspänt. 

Skylt om långsamtgående fordon

Du måste ha varningstriangelsdekalen – LGF-skylt – bak på mopedbilen för att andra trafikanter ska uppfatta att det är ett långsamt gående fordon de har framför sig. 

Vinterdäck

Det är inte lag på att ha vinterdäck på mopedbil så som det är för personbilar, men vi rekommenderar att du byter till vinterdäck om du kommer att köra med mopedbilen när det är snö och is på vägarna. 

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker