Försäkring för hyresfastighet

Få offert på en anpassad försäkring för ditt hyreshus.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Äger du hyreshus? Med vår paketlösning för fastigheter har du som är fastighetsägare alltid rätt försäkring.

 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

 • Anpassat till ditt företag

  Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

 • Enkel skadehantering

  Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.


I ett hyreshus kan det uppstå många olika typer av skador. I fastighetsförsäkringen ingår skydd för vattenskada, brandskada, inbrottsskador, hyresförlust och mycket mer. En av de vanligaste skadeorsakerna som kan orsaka stora skador är läckande diskmaskiner och rör. Skulle skadorna bli så omfattande att hyresgästen har rätt till hyresnedsättning får du ersättning från försäkringen.

Försäkring för hyreshus Skydd ingår
Byggnaden

Försäkra fastigheten mot skador som kan uppstå vid exempelvis brand och vattenläckor, eller mot skador som orsakas av skadedjur. Dessutom kan du genom vår hyresförlustförsäkring försäkra dig mot förlust av hyresintäkter om en skada skulle uppstå.

Ansvar

Om någon kräver er på skadestånd kan ni få hjälp att utreda om det föreligger skadeståndsskyldighet, samt hjälp med att betala skadeståndet. Försäkringen omfattar flera ansvarsmoment som rättsskydd, verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.

Olycksfall

Alla hyreshus bör ha en olycksfallsförsäkring för att skydda sig mot förutsedda skador. T.ex. om någon hyresgäst skulle halka och skada sig under en städdag eller bränna sig illa på hett vatten.

Oljeskador

Visste du att vår hyreshusförsäkring ger dig skydd för oljeskador? Det gör den! Om olja läcker ut ur ett ledningssystem som finns i din byggnad och skadar din försäkrade egendom har du ett automatiskt skydd för detta i din vanliga hyreshusförsäkring. På så sätt har du alltid ett minimiskydd för oljeskador! Dessutom är det möjligt att utöka skyddet för oljeskador genom våra tilläggsförsäkringar. Vill du veta mer om vilken ersättning du har rätt till vid en oljeskada? Kontakta oss på 0771-56 00 00.

 • Se upp för snömassor på taket

  Snö på taket kan orsaka skador på både människor och byggnaden. Läs vår checklista för säker snöröjning.

  Snöröjning på taket
 • Skydda byggnaden vid storm

  När det blåser upp till storm kan du begränsa eventuell skada genom att vidta vissa åtgärder.

  Begränsa skadan vid storm
 • Brandrisk vid heta arbeten

  Heta arbeten, såsom svetsning och lödning, förekommer ofta vid ombyggnad av fastigheter.

  Läs mer om heta arbeten