Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkring ger ersättning för fasta kostnader, löner och utebliven vinst när t.ex. en brand, vattenskada eller ett inbrott orsakar avbrott i produktion och försäljning eller får hela företagets verksamhet att stå still.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Ekonomisk trygghet

    Ersätter fasta kostnader, löner och utebliven vinst vid avbrott i verksamheten.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

​Därför är avbrottsförsäkring viktigt

​Även om din företagsförsäkring ersätter kostnader för skador på företagets egendom så kan ett avbrott i verksamheten innebära att du förlorar pengar på grund av utebliven vinst.

Under ett avbrott måste företagets fasta kostnader fortfarande betalas, som till exempel hyra och abonnemang, vilket gör att uppehållet kan slå hårt mot verksamheten. Avbrottsförsäkringen ersätter bortfall av täckningsbidrag vid egendomsskada.

Med en så kallad extrakostnadsförsäkring får du ersättning för merkostnad som uppstår för att hålla verksamheten igång, även om företagets omsättning inte påverkas av skadan.

Vad händer om det sker en brand i en butik?

En avbrottsförsäkring är en viktig del i företagsförsäkringen. Om t.ex. en brandskada uppstår i en butik måste kanske butiken stänga under tiden för återuppbyggnad.

Det innebär att butiksinnehavaren förlorar intäkter, utöver skadade varor och inventarier. Avbrottsersättningen motsvarar den förlust som företaget gör om butiken måste hållas stängd på grund av skadan. Verksamhetsavbrott och maskinavbrott vid brand är exempel på olika typer av avbrott som kan skada din verksamhet ekonomiskt. Kontakta oss så ser vi till att du har rätt avbrottsförsäkring, anpassad för just ditt företag

Olika typer av avbrott

Ett avbrott kan orsakas av en egendomsskada t.ex. vattenläcka eller brand. Men det kan också orsakas av att en nyckelperson blir långvarigt sjukskriven eller att företaget utsätts för dataintrång.

Vilka försäkringar är mest relevanta för ditt företag?