Försäkring släpvagn

En släpvagn går att använda till mycket; flytta möbler, båten, skräpet och hästen.  ​​​Dragbilens trafikförsäkring gäller för släpet, välj om behov finns för halv- eller helförsäkring för själva släpet.

Äger företaget släpvagnen?
  • Vi försäkrar alla släp

    ​Vi försäkrar båtvagnar, djurtransporter och vanliga flakvagnar (registrerade).​

  • Skador i hästtransport

    ​För hästtransport med säkerhetsbom gäller vagnskadeförsäkringen om hästen orsakar skador inne i släpet. ​

  • Hjälp dygnet runt

    Skadeservice har alltid öppet så att du kan kontakta oss när du behöver hjälp.

Innehåll och självrisker

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen, samt vilken självrisk som gäller. 

Jämför innehållet Helförsäkring Halvförsäkring
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte