SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING

Köp här och få 10 % rabatt!

Släpvagnen är praktisk att ha till mycket. Som att flytta möbler, båten eller hästen med, eller slänga skräp. En släpförsäkring är väl värt att investera i. ​​​​​​​​​​​​​​

Dragbilens trafikförsäkring gäller även för släpvagnen. Det du behöver är en halvförsäkring eller helförsäkring för själva släpet. Har du en registrerad hästtransport med säkerhetsbom rekommenderar vi att du väljer helförsäkring, eftersom vagnskadeförsäkringen gäller för skador som hästen orsakar inuti släpet.


  • Vi försäkrar alla släp

    ​Vi försäkrar båtvagnar, djurtransporter och vanliga flakvagnar (registrerade).​

  • Skador i hästtransport

    ​För hästtransport med säkerhetsbom gäller vagnskadeförsäkringen om hästen orsakar skador inne i släpet. ​

  • Skadejour dygnet runt

    Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet Hel Halv
Brand

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller yttre olyckshändelse- till exempel att träd blåst ner. För hästtransport med monterad säkerhetsbom, gäller försäkringen även för plötslig och oförutsedd skada som hästen orsakar inne i släpet.

Självrisker

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Självrisker för släpvagnsförsäkring

Brand: ​1 000 kr

Rättsskydd: 25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr.

Stöldskada: 1 000 kr

Vagnskada: 1500 kr

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev 

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID, Mobilt BankID eller lösenord.

Villkor och förköpsinformation

​Läs gärna igenom de fullständiga försäkringsvillkoren. Skador ersätts alltid enligt gällande villkor.​​

Mer om släpvagnsförsäkring

Dragbilens trafikförsäkring gäller för släpvagnen om det uppstår personskador eller skada på någon annans egendom vid en trafikolycka. Om bilen har halv- eller helförsäkring gäller bilens försäkring även för transport av släpvagnen till närmaste verkstad.

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare om du är släpvagnens verklige ägare och huvudsaklige brukare. Försäkringen gäller inte för yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot betalning.

Vad gäller vid stöld, behöver jag ha särskilda lås?

Ja, en släpvagn står ofta obevakad och för att försäkringen ska gälla fullt ut ska den vara låst med ett godkänt dragskolås eller en kätting.

Gäller försäkringen om hästen orsakar skador inne i släpet?

Ja, om du har helförsäkring för släpet och en säkerhetsbom monterad. Då ersätts även sådana skador. ​​

Vid utlandsresa

Grönt kort

För resa till vissa länder i Europa behövs ett bevis om att dragbilen är trafikförsäkrad, ett så kallat Grönt kort. Grönt kort kan du beställa hos oss, om vi försäkrar bilen.
Beställ Grönt kort

Var gäller släpvagnsförsäkringen?

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s.k. gröna kortsystemet och vid transport mellan länderna. Vi rekommenderar att du alltid tar med dig registreringsbeviset när du reser utanför Norden.

Försäkringen (exklusive dragbilens trafikförsäkring) gäller inte i Iran, Marocko och Tunisien.
Läs mer om gröna kort-systemet

Ta med släpvagnen utomlands

Om du tar med släpvagn utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det gröna kortet.

Tips till dig som ska bila utomlands

Att resa med bil eller mc i Europa
När du ska åka långt
Packa bilen på rätt sätt​​​

ÄR DET NÅGOT MER DU BEHÖVER?

Fler försäkringar för dig och dina saker.