Försäkring släpvagn

En släpvagn går att använda till mycket; flytta möbler, båten, skräpet och hästen.  ​​​Dragbilens trafikförsäkring gäller för släpet, välj om behov finns för halv- eller helförsäkring för själva släpet.

Äger företaget släpvagnen?
  • Vi försäkrar alla släp

    ​Vi försäkrar båtvagnar, djurtransporter och vanliga flakvagnar (registrerade).​

  • Skador i hästtransport

    ​För hästtransport med säkerhetsbom gäller vagnskadeförsäkringen om hästen orsakar skador inne i släpet. ​

  • Hjälp dygnet runt

    Skadeservice har alltid öppet så att du kan kontakta oss när du behöver hjälp.

Jämför våra släpvagnsförsäkringar

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller.

Innehåll Hel­försäkring Hel Halv­försäkring Halv
Ingår Ingår

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till släpvagnen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 1 800 kr om släpvagnen var låst med godkänt dragskolås, annars 3 500 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela släpvagnen.

Självrisken är 1 800 kr om släpvagnen var låst med godkänt dragskolås, annars 3 500 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning för skador på släpvagnen som orsakats av brand, blixtnedslag eller explosion.

Självrisken är 1 800 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som släpvagnsägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kr.

Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på släpvagnen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Självrisken är 1 800 kr.