Försäkring A-traktor/Epa

Skaffa A-traktorförsäkring utan krångel hos oss.

  • Årsförsäkring som gör det enkelt
  • 0 kr i självrisk på trafikförsäkringen
  • Skadeservice dygnet runt

Viktigt med bra försäkring för din A-traktor

A-traktor, även kallad Epa, har blivit populära bland framförallt ungdomar och det är viktigt att ha en bra försäkring som hjälper dig med oväntade kostnader om en olycka inträffar.

Innehåll och självrisker i försäkringen

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen, samt vilken självrisk som gäller. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag, men utöver det väljer du själv vad som passar dig och din A-traktor/Epa utifrån vilket skydd du vill ha.

Tillägg till din A-traktorförsäkring

Vanliga frågor om A-traktor

Vilket körkort krävs för att köra en A-traktor?

För att köra en A-traktor måste du ha fyllt 15 år och ha minst ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.

Vad är en LGF-skylt?

En A-traktor (Epa) ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att den är ett långsamtgående fordon.

Krävs besiktning av en A-traktor?

Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning för att godkännas innan den tas i trafik. Därefter ska den regelbundet genomgå kontrollbesiktningar.

Vad är skillnaden på Epa och A-traktor?

Epa-traktor är namnet på äldre fordon där nygregistrering upphörde 1975, och då ersattes fullt ut av A-traktorer. Men många säger fortfarande Epa-traktor, fast de egentligen pratar om en A-traktor. Skillnaden är att det bland annat inte finns en begränsning i växlar och inte heller en maxhastighet som i A-traktorer. Högsta tillåtna hastighet är dock fortfarande 30 km/h.

En A-traktor är en ombyggd bil som är registrerad som en traktor. Den ska vara ombyggd så att högsta hastigheten är 30 km/h. Det är inte heller tillåtet att ha passagerare i baksäte eller last i bagageutrymmet.

Måste jag ha bilbälte i en A-traktor?

Vi rekommenderar att du och dina passagerare alltid använder bilbälte om det finns i fordonet.

Hur många får man åka i en A-traktor?

Passagerare i A-traktor ska sitta på en plats avsedd för passagerare, och endast en person per plats. Det ska inte vara möjligt att sitta i baksätet, däremot får säte för en eller två passagerare bredvid förarsätet behållas vid ombyggnaden.

Tänk på att det är du som förare som har ansvar för dina passagerare. Använd alltid bilbälte om det finns och se till att dina passagerare också gör det.


Var försiktig ute på vägarna

När du kör en A-traktor/Epa är det viktigt att du är uppmärksam och försiktig när du är på vägarna. Tänk på att A-traktorer kan vara svåra att se för andra förare, och att de har en begränsad hastighet.

Du som kör A-traktorn ansvarar för dina passagerare och vi rekommenderar att ni alltid använder bilbälte. Placera inte dina kompisar i baksätet - det är inte ens tillåtet att ha ett baksäte i en a-traktor.

A-traktorns högsta hastighet får vara högst 30 km/h och det är inte tillåtet att manipulera den för att den ska gå fortare.

Om du kör en A-traktor som går fortare än 30km/h riskerar du att dömas för olovlig körning med böter och spärrtid på körkortet samt indraget körkortstillstånd som följd. I vissa fall kan även dina föräldrar dömas för tillåtande av olovlig körning.

a-traktor/epa kör på bilväg
Kör försiktigt i trafiken och följ de regler som finns

Håll alltid så långt till höger på vägbanan som möjligt om du ser att någon vill köra om. Om körbanan är smal, krokig eller har mötande trafik ska du underlätta omkörning genom att köra åt sidan så snart det blir möjligt, till exempel vid en busshållplats. 

Mer att läsa