Försäkring A-traktor/Epa

Skaffa A-traktorförsäkring utan krångel hos oss.

  • Årsförsäkring som gör det enkelt
  • 0 kr i självrisk på trafikförsäkringen
  • Skadeservice dygnet runt

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på
Så hanterar vi kundomdömen

A-traktor, även kallad Epa, har blivit populära bland framförallt ungdomar och det är viktigt att ha en bra försäkring som hjälper dig med oväntade kostnader om en olycka inträffar.

Översikt

Jämför våra A-traktorförsäkringar

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag, men utöver det väljer du själv vad som passar dig och din A-traktor/Epa utifrån vilket skydd du vill ha.

Detta ingår Hel­försäkring Hel­försäkring Halv­försäkring Halv­försäkring Trafik­försäkring Trafik­försäkring
Ingår Ingår Ingår

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och personskador på utomstående som du orsakar med fordonet. Som ägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja. Självrisken är 0 kronor men 1 000 kronor om föraren saknar körkort, var rattfull eller grovt vårdslös.

Ingår Ingår Ingår

Om föraren av din A-traktor/Epa orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen. Du som äger en A-traktor/Epa måste ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din försäkring.

Självrisken är 0 kronor, men om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till A-traktorn/Epan. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 1 800 kronor om den var låst med ett godkänt lås, annars 6 500 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela A-traktorn/Epan.

Självrisken är 1 800 kronor om den var låst med ett godkänt lås, annars 6 500 kronor.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på A-traktorn/Epan som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1 800 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på A-traktorns/Epans vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller repararera ruta efter till exempel stenskott.

Självrisken vid reparation är 200 kronor och vid byte 1 800 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som A-/Epa-traktorägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning för skador på A-traktorn/Epan efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

  • 3 000 kronor
  • 6 000 kronor

Tillägg till din A-traktorförsäkring

Vanliga frågor om A-traktor

Var försiktig ute på vägarna

När du kör en A-traktor/Epa är det viktigt att du är uppmärksam och försiktig när du är på vägarna. Tänk på att A-traktorer kan vara svåra att se för andra förare, och att de har en begränsad hastighet.

Alla som färdas i en A-traktor ska använda bilbälte. Passagerare får endast sitta på plats som är avsedd för dem och endast en person per plats. 

A-traktorns högsta hastighet får vara högst 30 km/h och det är inte tillåtet att manipulera den för att den ska gå fortare.

Om du kör en A-traktor som går fortare än 30km/h riskerar du att dömas för olovlig körning med böter och spärrtid på körkortet samt indraget körkortstillstånd som följd. I vissa fall kan även dina föräldrar dömas för tillåtande av olovlig körning.

a-traktor/epa kör på bilväg
Kör försiktigt i trafiken och följ de regler som finns

Håll alltid så långt till höger på vägbanan som möjligt om du ser att någon vill köra om. Om körbanan är smal, krokig eller har mötande trafik ska du underlätta omkörning genom att köra åt sidan så snart det blir möjligt, till exempel vid en busshållplats. 

Mer att läsa