Husvagnsförsäkring


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Husvagnen behöver ingen egen trafikförsäkring. Dragbilens trafikförsäkring gäller om den orsakar personskador eller skadar någon annans egendom i en trafikolycka. Däremot behöver du försäkra husvagnen för brand, stöld eller andra skador på själva vagnen.


  • Maskinskydd för vitvaror

    Helförsäkringen ersätter maskinskada på fast monterande vitvaror och bl.a. manöverpanel för husvagn yngre än 8 år.

  • Semesteravbrott

    Om dragbilen är försäkrad hos oss får du ersättning vid semesteravbrott om husvagnen blir skadad.

  • Vattenskada ersätts

    Helförsäkringen ersätter skador i bostadsutrymmet som beror på oberäknat läckage från tank eller ledning.