Husvagnsförsäkring

10 % rabatt första året. Köp här!
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkringen gäller för husvagn och förtält, både på vägen och när den är uppställd på campingen.

Res tryggt med rätt husvagnsförsäkring. Husvagnen behöver ingen egen trafikförsäkring eftersom dragbilens försäkring gäller om något händer, till exempel att du råkar backa på något med husvagnen. Däremot behöver du försäkra husvagnen för brand, stöld eller andra skador på själva vagnen. Du kan välja mellan att ha halvförsäkring eller helförsäkring.


  • Semesteravbrott

    Om dragbilen är försäkrad hos oss får du ersättning vid semesteravbrott om husvagnen blir skadad.

  • Vattenskada ersätts

    Helförsäkringen ersätter skador i bostadsutrymmet som beror på oberäknat läckage från tank eller ledning.

  • Skadejour dygnet runt

    Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet Hel Halv
Brand

Du får ersättning för skador på husvagnen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning, och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1 000 kr.

Feltankning

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter, upp till 50 000 kr. Detta gäller om du fyllt en behållare med fel medel t.ex. olja i vattentanken.

Självrisken är 1 500 kr.

Glasskada

Du får ersättning för skador på glasrutorna om de krossas eller spräcks.

Självrisken är 200 kr + 20 % av kostnaden.

Rättsskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Självrisken är 25 % av kostnaden + 1 000 kr.

Stöld av fordon

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela husvagnen. Du måste låsa husvagnen med ett godkänt dragskolås när du lämnar den.

Självrisken är 2 000 kr.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Stöld från och ur fordon

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till husvagnen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta I utrymme som endast du har tillgång till.

Du får även ersättning upp till 50 000 kr för dina privata saker som förvaras i husvagnen.

Självrisken är 2 000 kr.

Vagnskada

Du får ersättning för skador på husvagnen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd. Du får även ersättning för vattenskador som beror på oberäknat läckage från tank- och ledningssystem. Högsta ersättningsbelopp är 20 000 kr.

Självrisken är 3 000 kr. 

​SLIPP AVBROTT I SEMESTERN

Om både dragbilen och husvagnen är försäkrade hos oss får du ersättning för semesteravbrott, om du under en semesterresa råkar ut för skada som ersätts genom försäkringen och du måste avbryta resan. Du får ersättning för att hyra en motsvarande husvagn under reparationstiden, eller kontant ersättning med 500 kr per dag.

VID UTLANDSRESA

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt Kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna Kortet.

HELFÖRSÄKRING GÄLLER VID VATTENSKADA​

Väljer du helförsäkring för din husvagn har du en försäkring som gäller för vattenskada i husvagnen – oavsett hur gammal husvagnen är – om skadan beror på att vatten oberäknat läcker ut från tank eller ledningssystem i husvagnens bostadsutrymme.

​​Mer om husvagnsförsäkringen

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare om du är husvagnens verklige ägare och huvudsaklige brukare. Försäkringen gäller inte för yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot betalning. ​

Dragbilens trafikförsäkring gäller också för husvagnen om den skulle orsaka personskador eller skada någon annans egendom i en trafikolycka. Om bilen har en delkaskoförsäkring (minst halvförsäkring) gäller bilens försäkring även transport av husvagnen till närmaste verkstad.

För att stöldförsäkringen ska gälla fullt ut måste husvagnen låsas. Tänk på att inte lämna kvar dyrbarheter eller stöldbegärlig egendom i husvagnen eller förtältet om du måste lämna husvagnen obebodd i mer än ett dygn. 

Förtält ingår i försäkringen, men s.k. mobila uterum, eller villatält, ska försäkras som ett tillägg i din husvagnsförsäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig med det.​​​


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.


Fler sidor för dig

Här hittar du andra sidor som kan vara intressanta för dig.