Husvagnsförsäkring

För husvagn och förtält

Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Försäkringen gäller för husvagn och förtält, både på vägen och när den är uppställd på campingen.

Res tryggt med rätt husvagnsförsäkring. Husvagnen behöver ingen egen trafikförsäkring eftersom dragbilens försäkring gäller om något händer, till exempel att du råkar backa på något med husvagnen. Däremot behöver du försäkra husvagnen för brand, stöld eller andra skador på själva vagnen. Du kan välja mellan att ha halvförsäkring eller helförsäkring.


  • Maskinskydd för vitvaror

    Helförsäkringen ersätter maskinskada på fast monterande vitvaror och bl.a. manöverpanel för husvagn yngre än 8 år.

  • Semesteravbrott

    Om dragbilen är försäkrad hos oss får du ersättning vid semesteravbrott om husvagnen blir skadad.

  • Vattenskada ersätts

    Helförsäkringen ersätter skador i bostadsutrymmet som beror på oberäknat läckage från tank eller ledning.

​SLIPP AVBROTT I SEMESTERN

Om både dragbilen och husvagnen är försäkrade hos oss får du ersättning för semesteravbrott, om du under en semesterresa råkar ut för skada som ersätts genom försäkringen och du måste avbryta resan. Du får ersättning för att hyra en motsvarande husvagn under reparationstiden, eller kontant ersättning med 500 kr per dag.

VID UTLANDSRESA

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt Kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna Kortet.

HELFÖRSÄKRING GÄLLER VID VATTENSKADA​

Väljer du helförsäkring för din husvagn har du en försäkring som gäller för vattenskada i husvagnen – oavsett hur gammal husvagnen är – om skadan beror på att vatten oberäknat läcker ut från tank eller ledningssystem i husvagnens bostadsutrymme.

​​Mer om husvagnsförsäkringen

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare om du är husvagnens verklige ägare och huvudsaklige brukare. Försäkringen gäller inte för yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot betalning. ​

Dragbilens trafikförsäkring gäller också för husvagnen om den skulle orsaka personskador eller skada någon annans egendom i en trafikolycka. Om bilen har en delkaskoförsäkring (minst halvförsäkring) gäller bilens försäkring även transport av husvagnen till närmaste verkstad.

För att stöldförsäkringen ska gälla fullt ut måste husvagnen låsas. Tänk på att inte lämna kvar dyrbarheter eller stöldbegärlig egendom i husvagnen eller förtältet om du måste lämna husvagnen obebodd i mer än ett dygn. 

MOBILA UTERUM OCH FÖRTÄLT

Förtält ingår i försäkringen, men mobila uterum - även kallat standbytält - behöver du tilläggsförsäkra. Kontakta oss så hjälper vi dig med det.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisken är den del du betalar. Här kan du se självrisken för olika skadehändelser.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.


Fler sidor för dig

Här hittar du andra sidor som kan vara intressanta för dig.