Husvagnsförsäkring

Husvagnen behöver ingen egen trafikförsäkring. Dragbilens trafikförsäkring gäller om den orsakar personskador eller skadar någon annans egendom i en trafikolycka. Försäkra husvagnen för brand, stöld eller andra skador på själva vagnen.

Äger företaget husvagnen?
  • Maskinskydd för vitvaror

    Helförsäkringen ersätter maskinskada på fast monterande vitvaror och bl.a. manöverpanel för husvagn yngre än 8 år.

  • Semesteravbrott

    Om dragbilen är försäkrad hos oss får du ersättning vid semesteravbrott om husvagnen blir skadad.

  • Vattenskada ersätts

    Helförsäkringen ersätter skador i bostadsutrymmet som beror på oberäknat läckage från tank/ledning.

Husvagnsförsäkringens innehåll

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller.

Jämför innehållet Helförsäkring Halvförsäkring
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte

För dig som vill veta lite mer

Husvagnsförsäkringens innehåll

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller.

Jämför innehållet Helförsäkring Halvförsäkring
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte