Husvagnsförsäkring

Husvagnen behöver ingen egen trafikförsäkring. Dragbilens trafikförsäkring gäller om den orsakar personskador eller skadar någon annans egendom i en trafikolycka. Försäkra husvagnen för brand, stöld eller andra skador på själva vagnen.

Äger företaget husvagnen?
  • Maskinskydd för vitvaror

    Helförsäkringen ersätter maskinskada på fast monterande vitvaror och bl.a. manöverpanel för husvagn yngre än 8 år.

  • Semesteravbrott

    Om dragbilen är försäkrad hos oss får du ersättning vid semesteravbrott om husvagnen blir skadad.

  • Vattenskada ersätts

    Helförsäkringen ersätter skador i bostadsutrymmet som beror på oberäknat läckage från tank/ledning.

Jämför våra husvagnsförsäkringar

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller.

Detta ingår Hel­försäkring Hel­försäkring Halv­försäkring Halv­försäkring
Ingår Ingår

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till husvagnen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till. Du får även ersättning för dina privata saker som förvaras i husvagnen upp till 50 000 kr.

Självrisken är 2 000 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela husvagnen. Du måste låsa husvagnen med ett godkänt dragskolås när du lämnar den.

Självrisken är 2 000 kr.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Ingår Ingår

Du får ersättning för skador på husvagnen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1 800 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning för skador på rutorna om de krossas eller spräcks.

Självrisken är 200 kr vid reparation och vid byte 1 800 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter, upp till 50 000 kronor. Detta gäller om du fyllt en behållare med fel medel t.ex.olja i vattentanken. Gäller för husvagnar som är yngre än 15 år.

Självrisken är 1 500 kr.

Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på husvagnen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd. Du får även ersättning för vattenskador som beror på oväntat läckage från tank- och ledningssystem. Högsta ersättningsbelopp är 20 000 kr.

Om husvagnen är yngre än 8 år ersätter nu försäkringen också maskinskador på fast monterade vitvaror, inklusive mikrovågsugn, samt maskinskador på värmepanna, varmvattenberedare och cirkulationspump.

Självrisken är 3 500 kr.

För dig som vill veta mer