Husvagnsförsäkring

Köp här och få 10 % rabatt!

Försäkringen gäller för husvagn och förtält, både på vägen och när den är uppställd på campingen.

Res tryggt med rätt husvagnsförsäkring. Husvagnen behöver ingen egen trafikförsäkring eftersom dragbilens försäkring gäller om något händer, till exempel att du råkar backa på något med husvagnen. Däremot behöver du försäkra husvagnen för brand, stöld eller andra skador på själva vagnen. Du kan välja mellan att ha halvförsäkring eller helförsäkring.


  • Semesteravbrott

    Om dragbilen är försäkrad hos oss får du ersättning vid semesteravbrott om husvagnen blir skadad.

  • Vattenskada ersätts

    Helförsäkringen ersätter skador i bostadsutrymmet som beror på oberäknat läckage från tank eller ledning.

  • Skadejour dygnet runt

    Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet Hel Halv
Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Brand

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Feltankning

Om du fyllt någon behållare med fel medel t.ex. olja i vattentanken, får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. 

Glasskada

Försäkringen gäller för glasrutorna om de krossas eller spräcks.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Semesteravbrott

Om även dragbilen är försäkrad hos oss och du tvingas avbryta din semesterresa på grund av en skada som ersätt genom husvagnsförsäkringen, får du ersättning för att hyra en motsvarande husvagn eller kontant ersättning med 500 kr per dag.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.

Vattenskada

Vagnskadeförsäkringen gäller om oberäknat läckage från boutrymmets tank- eller ledningssystem orsakar skada på egendom som omfattas av försäkringen.

​SLIPP AVBROTT I SEMESTERN

Om både dragbilen och husvagnen är försäkrade hos oss får du ersättning för semesteravbrott, om du under en semesterresa råkar ut för skada som ersätts genom försäkringen och du måste avbryta resan. Du får ersättning för att hyra en motsvarande husvagn under reparationstiden, eller kontant ersättning med 500 kr per dag.

HELFÖRSÄKRING GÄLLER VID VATTENSKADA​

Väljer du helförsäkring för din husvagn har du en försäkring som gäller för vattenskada i husvagnen – oavsett hur gammal husvagnen är – om skadan beror på att vatten oberäknat läcker ut från tank eller ledningssystem i husvagnens bostadsutrymme.


Har det hänt något?

Du kan anmäla skadan här. Stöld och skadegörelse ska alltid polisanmälas. 

Ifs förmånsprogram

Som förmånskund hos oss får du rabatt och andra värdefulla förmåner direkt. Så här fungerar det.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om försäkringar. Du kan ringa, chatta eller mejla.


Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Självrisker för husvagnsförsäkring

Brandskada: 1 500 kr 

Glasskada: 200 kr + 20 % av kostnaden 

Feltankning: 1 500 kr

Rättsskydd: ​25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr 

Stöld: ​2 000 kr 

Vagnskada: 3 000 kr 

Vattenskada: ​3 000 kr

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev 

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID, Mobilt BankID eller lösenord.

Villkor och förköpsinformation

Villkor och förköpsinformation

Läs gärna igenom de fullständiga försäkringsvillkoren. Skador ersätts alltid enligt gällande villkor.​​

Mer om husvagnsförsäkringen

​​Vem gäller husvagnsförsäkringen för?

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare om du är husvagnens verklige ägare och huvudsaklige brukare. Försäkringen gäller inte för yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot betalning. ​

Dragbilens trafikförsäkring gäller också för husvagnen om den skulle orsaka personskador eller skada någon annans egendom i en trafikolycka. Om bilen har en delkaskoförsäkring (minst halvförsäkring) gäller bilens försäkring även transport av husvagnen till närmaste verkstad. 

Vad gäller vid stöld, har ni låskrav för husvagnen?

För att stöldförsäkringen ska gälla fullt ut måste husvagnen låsas. Tänk på att inte lämna kvar dyrbarheter eller stöldbegärlig egendom i husvagnen eller förtältet om du måste lämna husvagnen obebodd i mer än ett dygn. Undvik alltid att lämna värdesaker i husvagnen när du lämnar den, det gäller även när du parkerar den hemma.

Gäller husvagnsförsäkringen utomlands?

Ja, försäkringen gäller utomlands. I vissa länder är Grönt kort ett krav. Det fungerar som ett bevis på att dragbilen är trafikförsäkrad. Tänk på att även husvagnens registreringsnummer bör står med. Beställ Grönt kort i god tid innan du ska resa.

Läs mer om och beställ Grönt kort

Är mitt mobila uterum försäkrat?

Förtält ingår i försäkringen, men s.k. mobila uterum, eller villatält, ska försäkras som ett tillägg i din husvagnsförsäkring. Kontakta oss  så hjälper vi dig med det.​​​

Vid utlandsresa

Grönt Kort

För resa till vissa länder i Europa behövs ett bevis om att dragbilen är trafikförsäkrad, ett så kallat Grönt Kort.  
Beställ Grönt kort

Var gäller husvagnsförsäkringen?

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s.k. gröna kortsystemet och vid transport mellan länderna. Vi rekommenderar att du alltid tar med dig registreringsbeviset när du reser utanför Norden.

Försäkringen (exklusive dragbilens trafikförsäkring) gäller inte i Iran, Marocko och Tunisien.

Läs mer om gröna kort-systemet

Husvagn eller släp

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt Kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna Kortet.

Tips till dig som ska bila utomlands

Att resa med bil eller mc i Europa
När du ska åka långt
Packa bilen på rätt sätt​

Fler sidor för dig

Här hittar du andra sidor som kan vara intressanta för dig.