Bilförsäkring

Köp här och få 10 % rabatt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
 1. Bilförsäkring

Bilen behöver ha minst trafikförsäkring för att du ska få köra med den. Utöver det väljer du den bilförsäkring du behöver till just din bil.

Värdet på bilen avgör vilken bilförsäkring du ska välja: trafik-, halv- eller helförsäkring.

Vi erbjuder ytterligare två alternativ. Väljer du Stor Bilförsäkring får du sänkt självrisk om du kolliderar med vilt, ersättning för skadad eller försvunnen nyckel och ersättning för skador inne i bilen. TrafikXtra är alternativet om du har en äldre bil men ändå vill få ersättning om bilen blir stulen eller behöver bärgas.

I tabellen nedan kan du jämföra de olika alternativen.

Har du en företagsägd bil? Gå vidare till bilförsäkring för företag.


fördelar med vår bilförsäkring

 • Trafikförsäkring utan självrisk

  0 kr i självrisk om du orsakar en skada. Gäller för alla över 25 år.

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

 • Höga poäng av Konsumenternas.se

  Stor Bilförsäkring får höga poäng i Konsumenternas jämförelse.

Jämför innehållet Stor bil Hel Halv Trafik-Xtra Trafik
Trafik - personskada

Om föraren, passagerare och personer utanför bilen skadas vid en olycka med bilen får de ersättning för sina personskador.

Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Trafik - annans egendom

Om föraren av din bil orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen.

Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Räddning

Du får ersättning för kostnader i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Självrisken är 1 500 kr.

 • Om du väljer Stor Bilförsäkring eller har tilläggsförsäkringen BilXtra, är självrisken 0 kr.
 • Om du väljer TrafikXtra gäller detta moment högst 2 gånger per år och självrisken är då 500 kr.
Rättskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som bilägare att göra.

Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Stöld av bil

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela bilen.

Självrisken är 1 500 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Stöld från och ur bil

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till bilen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta I utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 1 500 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr.

Brand

Du får ersättning för skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1500 kr.

Glas

Du får ersättning för skador på bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller reparera ruta efter till exempel stenskott.

Självrisken vid reparation är 200 kr och vid byte 1 500 kr.

Feltankning

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter, upp till 50 000 kr. Detta gäller om du tankat bilen med fel bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex.olja i tanken för spolarvätska.

Läs under maskinskada för att se självrisk och ålders- och milgränser.

Maskinskada

För en bil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

För Stor Bilförsäkring gäller maskinskada för en bil som är yngre än 10 år och som har körts mindre än 150 000 km.

Självrisk:

 • 1 500 kr - om bilen är yngre än 5 år och har körts mindre än 8 000 mil. Är bilen direktimporterad är självrisken 3 000 kr
 • 3 000 kr - om bilen är äldre än 5 år eller har körts mer än 8 000 mil. Är bilen direktimporterad är självrisken 6 000 kr.
 • 10 000 kr - om bilen är äldre än 8 år eller har körts mer än 10 000 mil och du väljer Stor Bilförsäkring. Samma självrisk gäller för direktimporterad bil.
Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

 • 3 000 kr
 • 4 500 kr
 • 6 000 kr

För bilar med gällande vagnskadegaranti ingår detta skydd i garantin, men självrisken är ett annat belopp. Se ditt garantibevis.

Bilnyckel

Om bilnyckel/bilnyckelkort innehållande elektronisk startspärr skadas eller försvinner får du ersättning upp till 5 000 kr. Förutom själva nyckeln ersätter vi kostnaderna för att avprogrammera den skadade/försvunna nyckeln och inprogrammera en ny nyckel.

Max ett skadetillfälle per år ersätts.

Självrisken är 500 kr för förlorad bilnyckel.

Förar- och passagerarolycksfall

Utöver det som ersätts från trafikförsäkringen får förare och passagerare en extra ersättning upp till 600 000 kr, om de får bestående skador eller men efter en trafikolycka.

Ersättningen betalas även ut vid dödsfall. Ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog upp till 10 gånger ingår.

Självrisken är 0 kr.

Hyrbil

Du får ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaderna för en hyrbil i 45 dagar. Om skadan sker utomlands ersätter vi 100 % av dessa kostnader. Om du har Stor Bilförsäkring är det 60 dagar som gäller.

Kupéskada

Du får ersättning om inredningen i bilens kupé eller bagageutrymme skadas. Skador som orsakats av djur ersätts inte. Elektronik, sufflett eller hardtop räknas inte som inredning.

Självrisken är 1 500 kr.

Självriskreducering

Du betalar ingen självrisk vid bärgning/räddning. Vid djurkollision och skadegörelse sänks din självrisk för vagnskada.

Har du helförsäkring sänks självrisken med upp till 6 000 kr, har du vagnskadegaranti sänks den självrisken med upp till 10 000 kr.

VärdeXtra

Du får en ny bil, motsvarande den du har, om din bil stjäls eller blir totalförstörd på ett sätt som kan ersättas av vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin.

För att få en ny bil ska din skadade eller stulna bil vara högst 2 år och ha körts mindre än 40 000 km. Är bilen äldre eller om den körts mer, får du ersättning med bilens marknadsvärde plus 20 %.

Du betalar ingen självrisk.


Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med.

Halv- eller helförsäkring kan kompletteras med BilXtra. Om du väljer Stor Bilförsäkring behöver du inget tillägg eftersom hyrbilsförsäkring, fri vägassistans, otursförsäkring och en extra olycksfallsförsäkring för både förare och passagerare ingår.


Detta ingår:

 • Ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil i upp till 45 dagar om din egen bil är okörbar pga. en skada som försäkringen gäller för.
 • Om du är utomlands ersätts 100 % av hyrbilskostnaden.
 • Sänkt självrisk, normalt till 0 kr, vid djurkollision, skadegörelse eller assistans. Självrisken sänks med upp till 10 000 kr om du har vagnskadegaranti och upp till 6 000 kr om du har helförsäkring. Reparationskostnaden måste överstiga 1 000 kr.

  

Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.


Avställningsförsäkring

Om du ställer av bilen hos Transportstyrelsen kan du ha avställningsförsäkring – garageförsäkring – under avställningsperioden. Du behöver inte betala för trafikförsäkring och fordonsskatt under tiden som bilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för bilen ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på bilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.

Skadeförebyggande tips och råd

Det finns enkla, självklara saker som du kanske inte alltid tänker på, men som gör att trafikolycka, stöld eller inbrott kan undvikas. Vi arbetar dagligen med risker, säkerhet och skydd och har goda kunskaper om hur du kan förhindrar att en skada inträffar.

Läs våra tips och råd till dig som bilägare

Rabatter och kundfördelar

 • Har du bilförsäkringen hos oss blir du förmånskund och får 10 % rabatt på dina försäkringar.
 • Har du även hemförsäkring hos oss får du 15 % rabatt på dina försäkringar.
 • Du får dessutom ett självriskkonto​ som vi sätter av 200 kr till efter varje skadefritt år. Självriskkontot hjälper till att betala självrisken. ​

Läs mer om dina kundfördelar.

Nyheter

Vill du få nyhetsbrev från oss?

I våra nyhetsbrev tar vi upp ämnen som berör vardagen för bilägare och bilförare. Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få erbjudanden, tips och råd från oss. 

Till anmälningsformuläret 

 1. Bilförsäkring