Bilförsäkring

Köp här och få 10 % rabatt.
Hantering av personuppgifter
 1. Bilförsäkring

Bilen behöver ha minst trafikförsäkring för att du ska få köra med den. Utöver det väljer du den bilförsäkring du behöver till just din bil.

Du kan välja mellan fem olika försäkringar, från trafikförsäkring upp till Stor Bilförsäkring. Bilförsäkringen gäller även för föraren och andra personer som åker med i bilen.

Har du en företagsägd bil ska du välja bilförsäkring för företag.


Bilförsäkringens fördelar

 • Trafikförsäkring utan självrisk

  0 kr i självrisk om du orsakar en skada. Gäller för alla över 25 år.

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

 • Höga poäng av Konsumenternas.se

  Stor Bilförsäkring får höga poäng i Konsumenternas jämförelse.

Jämför innehållet Stor Bil Hel halv Trafik- Xtra Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din bil orsakar. Det är lag på att bilen har trafikförsäkring för att du ska får köra med den.

Räddning inkl. assistans

Du får ersättning för kostnader I samband med bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Rättsskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Stöld av bil

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela bilen.

Självrisken är 1 500 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr

Stöld från och ur bil

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till bilen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta I utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 1 500 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr.

Brandskada

Du får ersättning för skador på som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Glasskada

Du får ersättning för skador på bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller reparera ruta efter till exempel stenskott.

Feltankning

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter, upp till 50 000 kr. Detta gäller om du tankat bilen med fel bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex.olja i tanken för spolarvätska.

Läs under maskinskada för att se självrisk och ålders- och milgränser.

Maskinskada

För en bil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

För Stor Bilförsäkring gäller maskinskada för en bil som är yngre än 10 år och har körts mindre än 120 000 km.

Självrisk:

 • 1 500 kr - om bilen är yngre än 5 år och har körts mindre än 8 000 mil. Är bilen direktimporterad är självrisken 3 000 kr
 • 3 000 kr - om bilen är äldre än 5 år och har körts mer än 8 000 mil. Är bilen direktimporterad är självrisken 6 000 kr.
 • 10 000 kr - om bilen är äldre än 8 år och har körts mer än 10 000 mil och du väljer Stor Bilförsäkring. Samma självrisk gäller för direktimporterad bil.
Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

BilXtra

Det här ingår i Bilxtra:

 • Ersättning för merparten av hyrbilskostnaden i upp till 45 dagar, om ditt fordon skadas.
 • 0 kr i självrisk vid bärgning eller assistans.
 • Självrisken sänks med upp till 6 000 kr vid kollision med djur och vid skadegörelse, om reparationskostnaden är högre än 1 000 kr.
 • Saknar fordonet vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti kan du ändå få ersättning med upp till 6 000 kr.
Olycksfallsförsäkring

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen.

Otursförsäkring

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning i kupé och bagageutrymme. Den gäller även vid förlust av bilnyckel/bilnyckelkort och ersätter kostnaden för nödvändig omkodning.

VärdeXtra

Du får en ny bil, motsvarande den du har, om din bil stjäls eller blir totalförstörd på ett sätt som kan ersättas av vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin.

För att få en ny bil ska din skadade eller stulna bil vara högst 2 år och ha körts mindre än 40 000 km. Är bilen äldre eller om den körts mer, får du ersättning med bilens marknadsvärde plus 20 %.

Du betalar ingen självrisk.


Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med.

Halv- eller helförsäkring kan kompletteras med BilXtra. Om du väljer Stor Bilförsäkring behöver du inget tillägg eftersom hyrbilsförsäkring, fri vägassistans, otursförsäkring och en extra olycksfallsförsäkring för både förare och passagerare ingår.


Detta ingår:

 • Ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil i upp till 45 dagar om din egen bil är okörbar pga. en skada som försäkringen gäller för.
 • Om du är utomlands ersätts 100 % av hyrbilskostnaden.
 • Sänkt självrisk, normalt till 0 kr, vid djurkollision, skadegörelse eller assistans. Självrisken sänks med upp till 10 000 kr om du har vagnskadegaranti och upp till 6 000 kr om du har helförsäkring. Reparationskostanden måste överstiga 1 000 kr.

  

Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.


Avställningsförsäkring

Om du ställer av bilen hos Transportstyrelsen kan du ha avställningsförsäkring – garageförsäkring – under avställningsperioden. Du behöver inte betala för trafikförsäkring och fordonsskatt under tiden som bilen är avställd.

Rabatter och kundfördelar

 • Har du bilförsäkringen hos oss blir du förmånskund och får 10 % rabatt på dina försäkringar.
 • Har du även hemförsäkring hos oss får du 15 % rabatt på dina försäkringar.
 • Du får dessutom ett självriskkonto​ som vi sätter av 200 kr till efter varje skadefritt år. Självriskkontot hjälper till att betala självrisken. ​

Läs mer om dina kundfördelar.

Nyheter

Vill du få nyhetsbrev från oss?

I våra nyhetsbrev tar vi upp ämnen som berör vardagen för bilägare och bilförare. Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få erbjudanden, tips och råd från oss. 

Till anmälningsformuläret 

 1. Bilförsäkring